5 min. čtení 16. listopadu 2021
Elektromobilita pohledem českých firem

Elektromobilita pohledem českých firem

Autor Petr Knap

EY Česká republika, Senior Advisor

Petr studuje organizace a jejich řízení a následně zlepšuje způsoby jejich fungování. Je ženatý a má dvě dcery. Rád hraje tenis, volejbal nebo šachy a také se věnuje turistice a osobnostnímu rozvoji.

Přispěvatelé
5 min. čtení 16. listopadu 2021
Související témata Budoucnost mobility Consulting

Zobrazit zdroje

Není žádným tajemstvím, že v rámci prodeje nových vozů tvoří většinu českého trhu firemní zákazníci – v roce 2020 zamířilo celých 74 % nových prodaných vozů do českých firem. 

Ulehkých užitkových vozů je pak podíl ještě větší. V této kategorii tvoří fleetové prodeje 97 % z celkového trhu.  A právě to je třeba brát v potaz při úvahách o jednom z největších trendů současnosti – při elektrifikaci automobilové dopravy. Pokud se české firmy v blízké budoucnosti rozhodnou k výrazné adopci elektromobilů, bude mít tento krok zásadní dopad na tuzemský automobilový trh. 

Ke zjištění, v jakém stavu se český fleetový trh s elektromobily nachází, provedla EY ve spolupráci s agenturou InsightLab v květnu a červnu 2021 komplexní průzkum mezi českými firmami. Zúčastnilo se ho 300 zaměstnanců, kteří mají k dispozici služební vozy, 50 manažerů, kteří spravují firemní flotily, 10 automobilových dealerů a 4 leasingové společnosti.

EY Fleet Survey 2021

Z průzkumu vyplývá, že v současné době je zastoupení elektromobilů v tuzemských firmách spíše menšinové. Pouze desetina dotázaných manažerů potvrdila, že má ve své flotile alespoň jeden elektromobil. Nicméně data ukazují, že zájem o elektromobilitu pozvolně roste. V horizontu jednoho roku uvažuje o nákupu vozu poháněného elektřinou 6 % fleet manažerů, v pětiletém horizontu je to dalších 20 %. Dalších 35 % fleet manažerů o nákupu sice uvažuje, ale ne dříve než za pět let.  Jak data ukazují, lidé zodpovědní za firemní flotily vnímají trend elektromobility vážně a je více než pravděpodobné, že počet elektromobilů začne v dalších letech viditelně stoupat. 

Uvažují fleet manažeři o nákupu elektromobilů do firemní flotily?

Jaké důvody fleet manažery přivádějí k úvahám o koupi elektromobilů? Nejčastěji (51 %) se jedná o nižší provozní náklady ve srovnání s vozy s tradičním spalovacím motorem, 45 % fleet manažerů zmínilo environmentální aspekt v podobě nižší místní emisní a hlukové zátěže. 39 % respondentů by pak uvažovalo nad elektrickým vozem v případě pobídek či zvýhodnění ze strany státu a 35 % fleet manažerů pak zase z důvodu plánovaných regulací a s tím spojených omezení vůči klasickým motorům.

Existuje ale řada důvodů, které fleet manažery od elektromobility odrazují. Jako největší překážku uvádí 78 % respondentů především vysokou pořizovací cenu. Mimo to se 71 % fleet manažerů obává krátkého dojezdu na jedno nabití a dostupnosti nabíjecích stanic. 67 % dotázaných pak vnímá jako překážku nutnost vybudování dobíjecích stanic v kanceláři.

Přestože se velice často mluví o nevýhodách elektromobility, 19 % zaměstnanců uvedlo, že by mohli elektromobil jako služební vůz používat bez jakékoliv limitace. Dalších 50 % by jej mohlo využívat s jistým omezením, stále ale komfortně. S tím jsou úzce spojené atributy, které zaměstnanci považují za nejvíce limitující. Největší část z nich (72 %) má obavy z omezeného dojezdu na jedno nabití a 62 % označilo za limitující dostupnost dobíjecích stanic. Data tedy ukazují, že právě limitovaný dojezd vozu poháněného elektřinou je obavou jak fleet manažerů, tak i samotných zaměstnanců. 

Co firmy a zaměstnanci vnímají při úvahách o pořízení elektromobilu jako limitující?

Z výsledků také víme, že většina fleet manažerů by ráda zaměstnancům umožnila kombinaci více způsobů, jak doplnit chybějící elektřinu do akumulátorů vozu. Největší část dotázaných fleet manažerů (87 %) by chtěla umožnit dobíjení pomocí dobíjecí karty na veřejné dobíjecí stanice. 68 % dotázaných by rádo vybudovalo rychlodobíjecí stanice v kanceláři, 58 % manažerů by pokrylo dobíjecí potřeby domácí nabíječkou pro zaměstnance a 55 % pak pomocí standardních dobíjecích stanic v kancelářích.  Samotní zaměstnanci sice v 88 % případů v současnosti doma nabíječku nemají, ale 65 % z nich by bylo ochotno si ji pořídit, zejména pokud by jim na ni zaměstnavatel přispěl.

Co se týče predikce na dalších 12 měsíců, 80 % dealerů očekává nárůst zájmu o elektromobilitu ze strany zákazníků. To samé očekávají i tři ze čtyř oslovených leasingových společností.

Proč a za jakých podmínek dává smysl firemní vozový park elektrifikovat?

Přestože elektromobilitu lze zatím na tuzemském trhu spatřit jen v minimální míře, začíná o ní být čím dál více slyšet a nezanedbatelná část fleetových manažerů o budoucí implementaci elektromobilů do firemních flotil uvažuje. Stále více firem v současnosti elektromobily ve svých flotilách testuje, čímž se snaží přijít na to, zda dokážou zastoupit stávající vozy a případně pro jaké funkce je jejich přínos největší.

Elektromobily totiž mohou firmám přinést řadu benefitů v podobě nižších nákladů na údržbu i na palivo, a kromě toho také mohou využít dotace na nákup vozu a hardwaru spojeného s dobíjením. Přesto je pro velkou část společností stále velkým strašákem dojezd na jedno nabití. Aktuální generace elektrických vozů ale umožňuje na jedno nabití ujet několik stovek kilometrů, což pro většinu pracovních cest nepředstavuje žádné omezení. Například elektřinou poháněná dodávka Nissan E-NV200 se pyšní dojezdem až 300 km v městském provozu, u osobního automobilu ID.3 od Volkswagenu je pak maximální dojezd u varianty s největší baterií úctyhodných 550 km.

Na druhou stranu skýtá elektromobilita řadu výzev, které by měly firmy pro úspěšnou implementaci vyřešit předem. Zásadní otázka, kterou si musejí zodpovědět, je, kolik elektromobilů by vůbec měly pořídit. Prvním krokem ke zjištění odpovědi by měla být komplexní analýza současné flotily, cestovních potřeb a charakteru služebních cest. Ta poskytne náhled na to, které současné vozy by z cestovního i nákladového hlediska dávalo smysl elektromobilem nahradit. Firma by tak měla definovat, kolik elektromobilů do vozového parku pořídit, aby naplno využila potenciálu elektromobility jak po nákladové, tak po operativní stránce. Součástí analýzy by měl být i průzkum aktuálně vypsaných dotačních programů a dostupných daňových úlev, které mohou pořízení elektromobilů finančně zvýhodnit. Opomenout se následně nesmí ani analýza dobíjecích možností, tedy propočet vhodného množství dobíjecích stanic a jejich optimálního umístění v parkovišti kanceláře, případně využití existující infrastruktury třetích stran. Nakonec by pak mělo dojít i k zohlednění elektromobilů ve firemní car policy, zejména co se týče případných odlišností od vozů současných.

Jak může EY pomoci?

Problematika implementace elektromobilů do vozových parků je komplexní záležitostí. EY může s tímto významným krokem pomoci a elektrifikaci firemní flotily značně usnadnit, a to díky expertům, kteří se zabývají poradenstvím zaměřujícím se na celou holistickou cestu k firemní zelené mobilitě zohledňující pohledy a zkušenosti, jak z oblasti automotive, tak z oblasti daní, dotací i životního prostředí. Pokud se chcete dozvědět o implementaci elektromobilů do vaší firmy více, neváhejte se obrátit na náš zkušený tým odborníků, který najde řešení šité na míru vašim potřebám.

Shrnutí

Z výsledků EY Fleet Survey 2021 plyne, že podíl elektromobilů bude na tuzemských silnicích pozvolna stoupat. Při přechodu na elektromobilitu je v současné době určující, jakým způsobem a především v jakém časovém horizontu se k novému trendu postaví české firmy. Pořízení elektromobilů jim může přinést mnoho benefitů, implementace nové elektrické firemní flotily je nicméně komplexní záležitostí.

O tomto článku

Autor Petr Knap

EY Česká republika, Senior Advisor

Petr studuje organizace a jejich řízení a následně zlepšuje způsoby jejich fungování. Je ženatý a má dvě dcery. Rád hraje tenis, volejbal nebo šachy a také se věnuje turistice a osobnostnímu rozvoji.

Přispěvatelé
Související témata Budoucnost mobility Consulting
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)