Mobilitní služby

Budoucnost mobility

Trh mobilitních služeb se každoročně rozrůstá v počtu provozovatelů i zákazníků. Náš tým je schopen navrhnout strategii, vyvíjet a pilotovat nové mobilitní produkty z pohledu výrobce automobilů či importéra. Nabízíme také unikátní řešení pro optimalizaci nákladů firemní flotily.

Související témata Consulting

Nabídka specializovaných služeb EY

  • Vývoj strategie pro mobilitní služby zahrnující model předplatného, car sharing, smart parking, služby související s přístupem k vozidlu apod.
  • Navržení, vývoj a pilotování mobilitních konceptů
  • Nástroj pro optimalizaci firemní flotily s přihlédnutím k zaměstnaneckým benefitům, uhlíkové stopě, optimalizaci nákladů atp. (tzv. Corporate Mobility Optimizer)

Tým EY Automotive & Mobility Česká republika se podílí na definici i rolloutu několika konceptů v rámci mobilitních služeb a nových služeb navázaných na tzv. konektivitu.

Definované produkty náš tým navazoval na současný legislativní, organizační i technický rámec, což nám přineslo unikátní zkušenosti uplatnitnění napříč problematikou mobilitních služeb. Našim klientům tak dokážeme poradit v oblasti správné definici služeb, určení jejich návratnosti i optimálního technického řešení.

Kromě projektů pro naše klienty se tým EY Automotive & Mobility v České republice věnuje vlastním rozvojovým projektům – např. díky unikátnímu řešení pro provozovatele velkých fleetů nabízí prostřednictvím řešení Corporate Mobility Optimizer, jakým způsobem mohou firmy optimalizovat náklady na provozovaný fleet, jak snížit produkovanou uhlíkovou stopu, či jak využít stávající fleet v časech jeho klesajícího využití pro navýšení zaměstnanecké spokojenosti.

Kontaktujte nás