Rozvoj distribuční sítě

Budoucnost mobility

Očekávaní zákazníku se mění, což se také projevuje poklesem návštěvnosti dealerství. Pozorujeme značný potenciál v budování lepší zákaznické zkušenosti pomocí digitalizace dealerství, stejně jako při utváření poptávky. Nabízíme rozličné zkušenosti s návrhem a implementací nových distribučních kanálů a obchodních formátů.

Související témata Performance improvement Consulting

Nabídka specializovaných služeb EY

  • Nastavení nových obchodních modelů pro OEMs a Importéry (např. přímý prodej, online prodej, digitální produkty apod.)
  • Vyhodnocení a implementace nových obchodních formátů automobilového odvětví (např. city store koncept, expresní servis, pick-up a drop-off služby apod.)
  • Vývoj konceptu digitálního autosalónu včetně přípravy a nasazení jednotlivých IT nástrojů
  • Fenomén e-commerce – strategická, produktová a procesní podpora s cílem dosáhnout prémiové zákaznické zkušenosti

S tím, jak se mění preference zákazníků, je také nutné měnit přístupy všech subjektů distribuční sítě k nim samotným. Prodej automobilů je specifickou činností, jejíž standardní procesy mají základ v přístupu z 60. let minulého století, což ne vždy je v souladu s očekáváním dnešních zákazníků – zejména z pohledu pohodlnosti, flexibility a časové nenáročnosti. Tento fakt si uvědomují jak automobilky a jejich importéři, tak samotní dealeři. EY Automotive & Mobility tým se již řadu let podílí na sbližování konceptu „tradičního“ prodeje vozů a očekávání zákazníka od jeho nákupu.

EY se podílelo na zavedení on-line prodeje automobilů významné značky na českém trhu, což zahrnovalo jak definici podoby samotného prodeje, jednání s dotčenými subjekty, tak dohled nad samotnou realizací.

EY pomáhalo definovat a následně i implementovat nové prodejní koncepty, které si kladly za cíl pozvednout zákaznický zážitek na samotném showroomu a odvrátit tak negativní trend klesajícího počtu návštěv autosalonu ze strany návštěvníků.

Kontaktujte nás