Vzdělávání dealerské sítě

Máme rozsáhlé zkušenosti ze školení všech částí distribučního řetězce, napříč různými skupinami zaměstnanců, a to zejména v oblasti zvyšovaní výkonnosti, manažerských kompetencí, nebo nových digitálních nástrojů. Navrhujeme také nové koncepty sdílení znalostí v rámci sítě interaktivní a zábavnou online formou.

Související témata Consulting

Nabídka specializovaných služeb EY

  • Vzdělávání majitelů / ředitelů dealerství v rámci klíčových manažerských a businessových kompetencí
  • Zvyšování výkonnosti a profitability
  • Efektivní řízení lidských zdrojů; nastavení kompetenčních, motivačních a odměňovacích schémat
  • Realizace digitálního vzdělávání a nasazení prvků gamifikace
  • Implementace změnových projektů včetně digitalizace autosalónů

EY Automotive & Mobility tým realizoval řadu školících a koučingových projektů zaměřených na různé skupiny zaměstnanců dealerství. Tato realizace spočívala jak v přípravě konceptu vzdělávání a školících materiálů, tak v samotné realizaci školení pomocí jak interních odborníků a facilitátorů EY, tak i externích profesionálů dle požadavků klienta.

Pro celou distribuční síť významné skupiny značek na českém trhu EY připravovalo sérii školení na podporu zvyšování výkonnosti a profitability jednotlivých dealerství. Toto školení stále probíhá – již v několikáté vlně – a je všemi účastníky velmi ceněno.

EY pro významnou automobilku přišlo s vlastním řešením sdílení novinek a znalostí mezi značkou a zástupci dealerské sítě, a to zábavnou online formou s prvky gamifikace. Tento unikátní koncept je provozován již pátým rokem a je postupně rozšiřován na další trhy.

EY Automotive & Mobility tým z České republiky se podílel na definici, implementaci a rozvoji digitálních nástrojů pro podporu prodeje a poprodejních činností v rámci dealerství. Součástí samotné implementace na jednotlivé trhy byla i realizace školení koncových uživatelů, tj. zaměstnanců dealerství.

Kontaktujte nás