4 min. čtení 19. května 2020
evropske-automobilky-v-ohrozeni-na-jejich-misto-se-tlaci-cinsti-a-americti-vyrobci

Evropské automobilky v ohrožení, na jejich místo se tlačí čínští a američtí výrobci

Autor Petr Knap

EY Česká republika, Senior Advisor

Petr studuje organizace a jejich řízení a následně zlepšuje způsoby jejich fungování. Je ženatý a má dvě dcery. Rád hraje tenis, volejbal nebo šachy a také se věnuje turistice a osobnostnímu rozvoji.

4 min. čtení 19. května 2020
Související témata Consulting Performance improvement

Automobilový sektor představuje globální, fantasticky efektivní a propracovaný ekosystém složený z řetězců sofistikovaně provázaných procesů.

Jeho prosperita ovlivňuje aktivity navázaných odvětví, jako například gumárenský, chemický či sklářský průmysl. Jedná se o zásadní faktor generující jen v České republice devět procent HDP a práci pro více než 170 tisíc lidí. V Evropské unii vytváří auto­mobilový průmysl sedm procent HDP a zaměstnává téměř 14 milionů pracovníků. V globálním měřítku jde o největší odvětví s odhadovanými tržbami na úrovni 9,5 bilionu dolarů.

Již v prepandemické době automobilový průmysl čelil mnoha tlakům ze strany regulatorních institucí, protekcionismu, inovativním konkurentům i novým vzorcům zákaznického očekávání. V rámci nutnosti rychlého snížení negativních dopadů provozu automobilů na životní prostředí se výrobci zaměřili na vývoj bateriových elektromobilů. Zákazník vyžaduje sofistikovanější funkčnost vozidla jako ovládání vybraných funkcí pomocí telefonu či pomoc asistenčních systémů jako předstupeň plně autonomního řízení. U mladé generace se snižuje touha vlastnit automobil a zajímá se více například o sdílené služby, které se rozvíjejí ve větších městech.

A do toho na automobilový průmysl plnou silou udeřila pandemie covidu-19 s dlouhodobými následky. Situace zasáhla komplexně celý chod odvětví od dodavatelských řetězců přes výrobu, globální distribuční a prodejní síť, trhy s ojetými vozy až po zákazníky.
Automobil je nejkomplexnější spotřebitelský výrobek. Za jeho zrodem stojí koordinace globálních výrobců a dodavatelů desetitisíců potřebných součástek a nákladných komponent. Automobil představuje jak pro domácnosti, tak pro firmy zásadní výdajovou položku, a proto v nejistých časech nejsou investice do vozového parku prioritou.

V odvětví, které sleduje každou desetinu procenta vytížení kapacit, se důsledkem šíření koronaviru a následnými opatřeními ze strany vlád jednotlivých zemí ve většině světa továrny zastavily. Nyní se pomalu rozjíždějí, ale obavy z nejisté budoucnosti nákup vozů dále podvazují. Pokud nenajdeme cestu, jak podpořit poptávku, pokles prodeje vozů v roce 2020 může dosáhnout úrovně 30 procent, což by bylo pro řadu firem v odvětví potenciálně smrtící. Nutná je adekvátní reakce hlavních hráčů pro zajištění funkčnosti celého ekosystému ve třech časových horizontech, a to nyní, v blízké budoucnosti a v delším období.

V první řadě je nezbytné obnovit a synchronizovat chod výrobních závodů s klíčovými dodavateli a zajistit funkční distribuční a prodejní síť, obnovit kapacity a zásoby v dodavatelském řetězci, vyřešit logistiku, zajistit okamžitou poptávku. A to vše za dodržování maximální zdravotní bezpečnosti zaměstnanců i zákazníků.

V blízké budoucnosti bude klíčové pro efektivní výrobu vytvořit a průběžně upravovat a koordinovat prognózy dalšího vývoje, zajistit podporu průmyslu ze strany státu i EU a oživit dlouhodobější poptávku prostřednictvím inovativních přístupů, jako je například podpora on-line nástrojů pro výběr vozidla a komunikaci prodejců se zákazníky.

Z dlouhodobějšího hlediska je nutné zdokonalit struktury dodavatelského a výrobního pokrytí, plně digitalizovat řízení dodavatelských řetězců a posílit robustnost řízení rizik tak, aby celá struktura odvětví byla odolnější.

Zpomalení čekalo světový automobilový průmysl již před začátkem pandemie. Trh byl nasycený a akcie tradičních automobilových společností klesaly. Například němečtí výrobci tvořili 25 procent hodnoty indexu DAX, dnes je to pouhých deset procent. Situace je zralá na konsolidaci odvětví a silné globální aliance, přičemž v nejlepší pozici se nacházejí čínské automobilky, které se netají svými globálními ambicemi.

Čínský trh na konci dubna vykazuje už prodeje vozů srovnatelné s loňskem. Situace v Evropě nebude jednoduchá, EU ze svých podmínek na nízkoemisní provoz automobilů pravděpodobně nesleví a přetrvávající nízká cena ropy může stimulovat poptávku po tradičních spalovacích motorech. Budoucnost sdílené mobility a autonomního řízení, do které automobilky investovaly ohromné prostředky, je aktuálně velmi nejistá vzhledem k ekonomické situaci a hygienické obezřetnosti lidí. Automobilky navíc musí své investice velmi opatrně zvažovat.

Nelehkou situaci ustojí pouze nejdisciplinovanější a silní hráči, kteří se budou aktivně podílet na vytváření budoucnosti odvětví. Zásadní roli bude hrát orientace na zákazníka a přímá komunikace s ním. Ale v této mimořádné situaci se ani oni neobejdou bez podpory státu.

Pro český autoprůmysl, který před vpádem koro­naviru zaznamenal za první tři měsíce letošního roku velmi slušné výsledky, bude zásadní, jak rychle se zotaví trh EU v čele s Německem. Bude nutné podpořit poptávku ze strany státu, kde se nabízejí například dotace na nákup nových vozů včetně nyní i u našich sousedů často zmiňovaného "šrotovného", nebo zrych­lené odpisy firemních vozů. Samo odvětví se musí za­měřit na maximální úspory, přínosné inovace a zefektivnění a "zodolnění" celého výrobního a distribučního procesu.

Přejme automobilovému odvětví vše dobré, je to sofistikovaný obor, který díky svému ohromnému know-how, inovativnímu potenciálu a celosvětovému dosahu má ohromný význam pro světovou ekonomiku i kvalitu života. Pokud si ale nedáme v Evropě pozor, může projít velkým propadem a mohou mu navíc v blízké budoucnosti vládnout čínské a americké společnosti.

Psáno pro týdeník Ekonom

Shrnutí

Evropské automobilky v ohrožení, na jejich místo se tlačí čínští a američtí výrobci.

O tomto článku

Autor Petr Knap

EY Česká republika, Senior Advisor

Petr studuje organizace a jejich řízení a následně zlepšuje způsoby jejich fungování. Je ženatý a má dvě dcery. Rád hraje tenis, volejbal nebo šachy a také se věnuje turistice a osobnostnímu rozvoji.

Související témata Consulting Performance improvement
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)