6 min. čtení 6. listopadu 2019
lidé, kteří dostávají školení o překážkách

Jak mohou banky v nadcházejícím desetiletí zlepšit řízení rizik

6 min. čtení 6. listopadu 2019

Zobrazit zdroje

  • An endurance course: surviving and thriving through 10 major risks over the next decade (pdf)

Zdůrazňujeme 10 hlavních rizik, která budou vyžadovat použití technik zaměřených na řízení, vytrvalost a přežití.

Finanční rizika budou v oblasti bankovnictví vždy způsobovat obavy. Co se však týče likvidity a kapitálu, mají banky v současné době mnohem lepší pozici. Podařilo se jim významně snížit rizika a zadlužení rozvah a omezit vedlejší aktiva a činnosti, které byly nashromážděny v letech před finanční krizí. V současné době roste důležitost nefinančních rizik.

Globální bankovní komunita prošla v posledních deseti letech velkou transformací. Řízení rizik v příštím desetiletí však může být ještě náročnější.

Společnost EY a Institut mezinárodních financí (IIF) již 10 let pozorují změny ve způsobech, jakými banky řídí rizika, a podávají o těchto změnách zprávy. Po ředitelích útvarů pro řízení rizik (CRO) a jejich týmech se žádá, aby řídili mnohem širší a komplexnější soubor neustále se vyvíjejících rizik a hráli významnější roli při pomoci bankám prosperovat a přežít.

Náš průzkum identifikoval 10 významných rizik, která budou v příštím desetiletí vyžadovat silné řízení. 

Zobrazit zdroje

Přesun k nefinančním rizikům

Jak zdůrazňují výsledky průzkumu společností EY/IIF, mezi klíčové priority CRO dnes patří například posílení provozní odolnosti, soukromí a cloudu a transformace do digitální podoby. Hlavní prioritou CRO je již třetím rokem kybernetická bezpečnost.

CRO také uvádějí tyto hlavní obavy:

  • 69 % - narušení průmyslu v důsledku nových technologií
  • 65 % - přechod z digitalizace
  • 59 % - geopolitická rizika

Pravděpodobně nejvýznamnější změnou obsahu a tónu regulatorního a kontrolního zaměření posledních let je přesun od finanční odolnosti k odolnosti provozní. Regulační orgány zvládly rychle přenastavit základy toho, jak řídit odolnost v rámci celé společnosti. V současné době hodnotí schopnost bank poskytovat služby svým zákazníkům a klientům na základě předpokladu, že k narušení jakéhokoli druhu dojde, ne pokud k němu dojde.

Co může vyvolat narušení?

Zpochybňován je rovněž rozsah činností zaměřených na zvýšení odolnosti. Úřady se snaží pochopit to, jak jsou banky schopné předcházet narušení, reagovat na něj, vzpamatovat se z něj a poučit se, ať už narušení způsobila jakékoliv hrozba či slabá stránka. Od loňského roku mnoho z těchto obav ještě zesílilo, zejména co se týče přístupu k datům a jejich dostupnosti, zastaralosti informačních technologií a starých verzí systémů. Obava, která za poslední rok zesílila nejvíce se týká starých verzí systémů a zastaralosti informačních technologií.

Informační grafika týkající se rizika a organizace odolnosti

Účinnější, ale rozhodně ne efektivnější

Bez ohledu na skutečnost, že rizikové schopnosti jsou poměrně vyspělé, je důležité podotknout, že většina bank musela navrhnout své přístupy k řízení rizik z důvodu nových regulačních a kontrolních zjištění – a to v krátkých časových rámcích. V důsledku toho byla vylepšení často prováděna pomocí vysoce manuálních procesů a suboptimálních přístupů, z nichž mnohé jsou těžkopádné a jejich provoz je drahý, zejména v prostředích, kde je kontrola nákladů stále vysoká.

Výsledkem je to, že banky hledají příležitosti k zefektivnění racionalizací procesů a zvyšováním automatizace. Téměř tři čtvrtiny (73 %) očekávají, že zlepší efektivitu řízení rizik během příštích tří let.

Přechod k automatizovanějším a digitalizovanějším strategiím, obchodním modelům a operacím však vytváří nová rizika. Během loňského průzkumu byl průmysl na hraně změny – postupně se přesouval ke strojovému učení a umělé inteligenci. V letošním roce se jejich využití obává více než polovina CRO (59 %).

Zaměřte se na změnu talentových strategií

Budoucí výzvy budou v oblasti bankovnictví vyžadovat nové talentové strategie. Velká většina (69 %) očekává získání speciálního talentu a téměř stejné množství (62 %) má v plánu pracovat na získání správné kombinace dovedností. Při sledování obecného trendu se dozvídáme, že hlavní pozornost je zaměřena na dovednosti týkající se řízení nefinančních rizik.

Uvidíme větší zaměření na dovednosti v oblasti strojového učení, ochrany osobních údajů, IT, bezpečnosti dat, agendy v oblasti změny klimatu atd. To přinese různé druhy myšlení a přístupů.
Správní rizika
Informační grafika týkající se zkušenosti s finančními a nefinančními riziky
Snažíme se změnit způsob, jakým podnikáme, tak, aby odpovídal budoucím potřebám a očekáváním zákazníků.
CRO

Titulky budou určovat budoucí tón

Titulky si zapamatuje každý. Média o průmyslu neustále píší nelichotivým způsobem. Každý týden se na stáncích objevují nové trháky vyprávějící příběh o vzniku krize a o tom, jak špatně byla zvládána v prvních týdnech a měsících vývoje.

Za deset let od této chvíle budou titulky vyprávět příběh o tom, jak úspěšné řízení rizik pomohlo bankám zvládnout 10 hlavních rizik, která dnes zaujímají přední místa. Mnozí budou sdílet odpovědnost za řízení těchto rizik a za dosažený pokrok.

Pouze čas ukáže, zda budou tyto titulky pozitivní nebo kritické. Bez nadsázky však lze říci, že řízení rizik bude hrát rozhodující roli při určování toho, který soubor důsledků je pravděpodobnější.

Shrnutí

V průběhu desetiletého průzkumů globálního bankovního řízení prováděného společnostmi EY a IIF prošlo řízení rizik globální bankovní komunity dlouhou transformační cestou. Bude zajímavé a podnětné sledovat další desetiletí. Neexistuje žádná běžně dostupná příručka, která by pomohla řídit 10 hlavních komplexních rizik, která jsme identifikovali. Aby banky přežily a prosperovaly, budou potřebovat jistou vytrvalost a obratnost.