Platební služby

Financial Services

Odvětví platebních služeb prochází v celosvětovém měřítku zásadní proměnou a transformací, která je důsledkem měnící se poptávky klientů. Naše globální poradenská síť vám díky našim znalostem a zkušenostem pomůže zvládnout disruptivní novinky objevující se napříč celým hodnotovým řetězcem, ať už se týkají platebních karet, platebního styku, elektronického obchodu nebo digitální konvergence.

Související témata Financial Services

Nabídka specializovaných služeb EY

Vydávání platebních karet: Vydavatelům platebních karet poskytujeme podporu při přechodu na nové obchodní a provozní modely, s nimiž přicházejí v reakci na měnící se očekávání klientů, nové technologie a na přísnější regulatorní požadavky. Naší výhodou jsou osvědčené metodické rámce a týmy zkušených odborníků, kteří dobře rozumí strategickým, legislativním i provozním specifikům platebních karet.

Korporátní platby a transakční bankovnictví: Manažerům, kteří mají na starosti korporátní treasury, pomáháme držet krok s rychlými proměnami platebního ekosystému. Naše poradenská podpora jim umožňuje integrovat elektronické platby do stávajícího podnikového systému a běžných pracovních procesů tak, aby jejich společnost mohla bezpečně provádět veškeré příchozí i odchozí platební transakce.

Digitální platby: V oblasti digitálních a mobilních plateb poskytujeme klientům podporu při vývoji nových řešení, která zefektivňují obchodování, zlepšují zákaznickou zkušenost a chrání osobní údaje zákazníků i jiná data. S využitím karetních programů, alternativních platebních metod, mobilních operátorů, technologických firem i sociálních sítí naše týmy specialistů na digitální platby klientům pomáhají zlepšit zákaznickou zkušenost, dostat se na nové trhy, vyvíjet škálovatelné provozní modely, dodržovat předpisy, plnit daňové povinnosti ve všech zemích, kde působí, a optimalizovat funkci treasury i řízení likvidity.

Rychlé platby: Poskytujeme klientům podporu na cestě k integraci a implementaci rychlých plateb. Pomůžeme vám najít optimální přístup vyvažující krátkodobá rizika a dopady s dlouhodobějšími technologickými a provozními aspekty.

Otevřené bankovnictví: EY patří mezi přední poradce věnující se agendě otevřeného bankovnictví. Klientům nabízíme komplexní služby, které jim pomáhají dodržovat veškeré relevantní předpisy, snížit související rizika a využít strategické růstové příležitosti. Náš tým je připraven poskytnout vám všestrannou podporu na vaší cestě k otevřenému bankovnictví.

Přijímání plateb: Největší výzvou pro poskytovatele platebních služeb i pro obchodníky je přijímání integrovaných multikanálových plateb na prodejních místech nebo v rámci elektronického obchodu. Náš tým specialistů zajišťuje podporu pro poskytovatele platebních služeb při vstupu na nové trhy, při vývoji nových produktů a služeb, při realizaci fúzí a akvizic nebo při zakládání společných podniků. Spolupracuje rovněž se zúčtovacími bankami na optimalizaci jejich provozního modelu a obchodníkům pomáháme snižovat náklady na přijímání plateb a zefektivnit konverzi.

Global payments

We help payment service providers, industry suppliers, new entrants, investors and entrepreneurs reap the rewards of the future of payments.

Explore our latest thinking on payments in banking and capital markets.

Find out more

Contact us

Like what you’ve seen? Get in touch to learn more.