Connected Citizens v České republice

Data a technologický vývoj proměňují naše životy. Jaké jsou důsledky pro státní správu a veřejné služby, které poskytuje?

Spojte se s námi

Poradíme vám, jak upravit či transformovat vaše služby, aby lépe sloužily občanům v digitální době.

Lidé si v důsledku světového vývoje, zejména pak pandemie covid-19 a války na Ukrajině, více a více uvědomují, jak důležitá je role státu v jejich životech. Jedním z nástrojů, který veřejnému sektoru umožní dostát požadavkům občanů v souvislosti s měnící se dobou, jsou investice do moderních technologií a digitalizace. Je však důležité zajistit, aby technologický pokrok ve službách státu sloužil všem skupinám obyvatel, tedy i těm ohroženým digitálním vyloučením.

Jak občané vnímají propojený svět kolem nás? Vnímají on-line svět pozitivně a aktivně využívají elektronickou komunikaci se státní správou, nebo jsou citliví na sdílení osobních dat a stále preferují fyzický kontakt s úředníky? A jaké to má implikace pro veřejný sektor, který se snaží digitalizaci využít k uspokojení navyšujících se požadavků obyvatel zejména v oblasti bezpečnosti, zdravotní péče a kompenzací v dobách ekonomických krizí? 

Aby na tyto otázky dokázala relevantně odpovědět, zeptala se společnost EY na preference, obavy, vize do budoucna i na jejich vztah k technologiím občanů 17 zemí po celém světě (Austrálie, Brazílie, Česká republika, Estonsko, Francie, Indie, Japonsko, Jihoafrická republika, Litva, Lotyško, Malajsie, Mexiko, Německo, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké, Velká Británie). 

V České republice jsme občanům tyto otázky položili v roce 2022. 

Fanda, skeptik nebo ochránce soukromí?

Studie v populaci každé země, kde průzkum probíhal, identifikovala sedm specifických skupin občanů. Ke každé z nich pak mimo jiné přiřadila nejen její podíl v populaci, ale také její vztah k technologiím. Obojí má za cíl umožnit veřejnému sektoru lépe porozumět nastavení a preferencím obyvatel a formulovat základy strategie a konkrétních opatření, která jsou důležitá pro úspěšnou implementaci digitalizace na úrovni celého státu. 

Typové skupiny obyvatel jsou: Proaktivní optimisté, Schopní a úspěšní, Ochránci soukromí, Fandové do technologií, Technologičtí skeptici, Pesimisté v sociálně-ekonomické tísni a Pasivní konzumenti

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.