Customer engagement

V dnešním světě zákazníků, kteří disponují mocí, se konkurenční výhoda mění z čisté konkurence ohledně produktu a ceny na budování důvěry. Chcete-li prosperovat, musíte zvážit zákaznicky orientovaný marketingový model postavený na neochvějné důvěře a loajalitě. 

Související témata Consulting

Nabídka specializovaných služeb EY

Marketing

Kamkoli se podíváte, technologie mění zážitky a očekávání zákazníků. A děje se to stále rychleji. Marketing je přímo v centru této transformace. Organizace musí být schopny kombinovat, přepracovávat a optimalizovat návrhy hodnot a marketingový mix svých produktů a služeb. Chcete-li si vybudovat marketingovou schopnost, která vám umožní oslovit zákazníky v jakékoli fázi životního cyklu zákazníka, musíte zlepšit nebo transformovat cestu zákazníka napříč všemi kanály a na všech zařízeních.

Pomůžeme vaší organizaci maximalizovat návratnost marketingových investic do kampaní a reklamy. Naše rozmanité týmy, využívající naše globální propojení a porozumění vašim problémům v odvětví, s vámi spolupracují, aby přišli s inovativními odpověďmi, které vedou k zážitkům transparentně, autenticky a poctivě, což vás skutečně odliší od konkurence.

Prodej

Pokud vaše organizace čelí výzvám v oblasti udržitelného prodeje, nejste na to sami. Stagnující nebo zmenšující se trhy, nákladová neefektivita a nevýkonné prodejní oddělení jsou důvodem. Důvěryhodné vztahy a vynikající služby rostou jako požadavky na trhu. Naším cílem je správně nasměrovat vaši prodejní organizaci k budování důvěryhodných vztahů se svými zákazníky.

EY pomáhá vaší firmě zlepšit produktivitu vaší prodejní organizace, včetně prodeje v terénu, inside sales a prodeje prostřednictvím kanálů. Pomáháme vaší organizaci sladit její prodejní a obchodní strategii a maximalizovat její hodnotový návrh tím, že ji uvedeme do praxe.

Služby

Jádrem inovativní strategie zákaznických služeb je více než jen produkt, cena nebo funkce. Je to důvěryhodný vztah — ten, který je pro vaše konkurenty obtížný napodobit a nelze jej ukrást.

Přechod k tomuto obchodnímu modelu zaměřenému na zákazníka znamená, že zacházíme s každým zákazníkem jako s jednotlivcem s jedinečnými přáními, potřebami, sny a cíli.

Aby se zvýšila produktivita služeb, přizpůsobená strategie služeb vaší organizace bude zahrnovat optimální strukturu nákladů, která bude propojovat digitalizaci, inovace, správné zdroje a konsolidaci. Při důkladné implementaci tato strategie zvyšuje příjmy z prodeje služeb a zvyšuje spokojenost zákazníků a zaměstnanců.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.