8 min. čtení 21. dubna 2020
Young man running on parking level

Jak se perspektivě uvažující organizace stávají datově orientovanými

8 min. čtení 21. dubna 2020
Související témata Consulting Inovace IT a technologie

Technologie týkající se umělé inteligence, dat a analytiky se vyvíjejí a mnoho organizací se snaží udržet krok.

Ve většině případů je to kombinace původních operací, schopnost provádět změny a nedostatek odborných znalostí, co ztěžuje neustálé zlepšování. Úsilí však stojí za potenciální výsledky začlenění dat a analytik do rozhodování – zlepšení ziskové marže, vyšší opakované nákupy, bezproblémový zážitek pro zákazníka a rychlejší čas na pochopení. Konečným cílem je vnést rychle získané poznatky do organizačních procesů, kdykoliv a kdekoliv jsou požadovány. Optimalizace procesů pomocí dat a analytiky je samozřejmostí, ale reálnou možností jsou také inovační příležitosti, jako jsou nové toky výnosů nebo nová mezera na trhu.

Tento blog je první ze třídílné série článků, které hovoří o tom, co by organizace měly zvážit, když se chtějí posunout nahoru po křivce zralosti z hlediska dat a analytiky.

Výsledkem může být rovnováha a soustředěnost

Vzhledem k tomu, že neustálé zlepšování datových a analytických schopností vyžaduje nástroje, přístupy a rozvoj dovedností, je při včleňování rozhodnutí založených na faktech nutný i posun v myšlení. Lidé jsou součástí modernizace AI, dat a analytiky stejně jako technologie. Aby bylo dosaženo úspěchu, musí lidé, proces, technologie a kultura postupovat vpřed se stejnou intenzitou.

Neustále si dávejte výzvy; přemýšlejte dopředu o tom, kde musíte být, abyste nezůstali uvězněni pouze v tom, co děláte dnes.

Je důležité najít rovnováhu mezi uspokojováním potřeb podniku dnes a umožněním změn v budoucnosti. K dosažení rovnováhy by organizace měly usilovat o vytvoření technologického prostředí, které umožní budoucí požadavky ohledně schopností. Zvažte nově vznikající technologické trendy a open source možnosti. Pokud jde o lidi a kulturu, cílem je rozvíjet chování cílových států, odměňovat a uznávat je za účelem dosažení požadovaného kulturního výsledku. Chování cílového státu může být spolupráce na úrovni podniku, kde tradiční sila obchodní jednotky zmizí. Odměny a uznání lze dosáhnout prostřednictvím aktivit, jako jsou hackathony a datathony. Týmy, které vytvářejí řešení přijaté podnikem, jsou veřejně uznávány (a odměňovány).

Nejenže to vede ke správným výsledkům, ale také chrání před investicemi, které v nadcházejících letech nebudou relevantní.

(Chapter breaker)
1

Kapitola 1

Otázky, které je třeba si klást

Organizace musí přijmout holistický přístup, když se snaží posunout datovou a analytickou křivku směrem nahoru.

1. Jak budete efektivně řídit změny?

Nejdříve začneme s nejnáročnější výzvou. Změna je obtížná a aby organizace byla úspěšná, musí zavést spíše pull než push mechanismus. Začněte tím, že sdělíte vizi a budete transparentní a upřímní, co se týče cílů. Ujistěte se, že lidé jasně rozumějí motivacím, které stojí za programem, a nezačínejte předpokládat to nejhorší (například pokus o snížení počtu zaměstnanců s AI). Jakmile je vize veřejná, vyberte malou skupinu ochotných účastníků a spusťte pilotní verzi. Nakonec ukažte organizaci výsledky pilotního projektu – „umění možného“ s cílem vzbudit v lidech nadšení.

2. Máte vůdčí odborníky, kteří budou stát v čele změny?

Vedoucí analytik nebo vedoucí datový referent mohou na cestě k rozhodování založenému na datech propůjčit své zkušenosti. Mohou nejen inspirovat, řídit, vzdělávat a nastavovat agendu, což mění jak zavedené nástroje a technologie, ale také myšlení a kulturu organizace. Tito lídři mohou získat sponzora projektu, začlenit týmové šampiony a mít slovo při rozhodování, která se týkají celé organizace. Data byla tradičně otázkou IT, ale přední organizace dnes přijímají a očekávají datový přístup u všech svých vedoucích představitelů. Také byste měli raději udržovat menší velikost svých datových a analytických týmů raději než zaměstnávat příliš mnoho odborníků s hlubokými znalostmi. Ti jsou možná perfektní pro dnešek, ale už ne za 18 měsíců. Pracujte s externími týmy, které doplňují vaše lidi a zároveň vám umožňují rychle rozvíjet nebo omezovat činnost podle potřeby. Možná máte několik spojenectví, která vám poskytují různé dovednosti, flexibilitu a možnosti.

Ve spojení s lídry „se proměňují slova v činy“, pro zdokonalení datových a analytických schopností je nezbytné mít ve svých týmech správné dovednosti, když je potřebujete.

3. Vnímáte data jako aktivum?

Abyste byli skutečně úspěšní, musí se vedení organizace dohodnout na tom, že data jsou aktivem, do kterého se vyplatí investovat. Od zasedací místnosti až po vrcholné vedení je tato soustředěnost na rozhodování ohledně dat a analytiky rozhodující. Aby se to stalo realitou, bude vyžadována kvalita dat a jejich dobrá správa s cílem přijmout přední metody, jako je AI, neuronové sítě a strojové učení.

Nikdy nepodceňujte význam datových aktiv; zaměřte se na budování a údržbu spolehlivých datových modelů, kvalitních procesů a škálovatelných rámců.

4. Jak rychle přinášíte hodnotu?

Designové myšlení, agilní metodika, Lean a Kanban jsou příklady přístupů rychlé reakce, které pomáhají zkoncipovat a řešit organizační výzvy. Rozšíření schopností AI, dat a analytiky s těmito přístupy může rychle optimalizovat podnikové aplikace tak, aby udržovaly krok s rychlostí vašich týmů.

Použití rychlého experimentování je skvělý způsob, jak rychle ukázat hodnotu. Přiřaďte dva týdny hypotéze a uvidíte, čeho lze dosáhnout. To ukáže, zda kvalita dat, technologie a dovednosti k dosažení požadovaného výsledku jsou tu proto, aby se dosáhlo požadovaného výsledku. Je také důležité jasně porozumět různým hypotézám, které představují nízké riziko a jsou jednoduché a jež jsou složité s významným obchodním rizikem. Vyvažte portfolio, abyste zajistili neustálé dodávky a přitom stále usilovali o těžší případy použití. Zajistěte, aby vždy existovala hodnota napříč základním obchodem a jednoduššími inovačními případy, a to při použití složitějších transformačních hypotéz k udržení činnosti podniku.

Stanovte si ambiciózní cíle a nechte své týmy spravovat výsledky. Všechny nebudou dosažitelné, ale určitě se zaměří na vaše lidi a často přinesou nějaké působivé výsledky.
Marshall Johnson
Partner ve sféře datového a analytického poradenství společnosti EY v oblasti Asie/Pacifik

5. Zaměřujete se na dnešek s ohledem na zítra?

Je samozřejmé, že práce na AI, datové a analytické strategii spolu s vaší podnikovou strategií je nutností. Mezi firemní strategií, daty a analytikou však často dochází k přerušení. Pokud je vaše firemní strategie jasně orientovaná, je datová a analytická strategie způsob, jak toho dosáhnout. Aby však bylo možné dosáhnout výsledků, musí být flexibilní, škálovatelná a reagující na řízení výsledků. Rozvíjejte datovou a analytickou strategii s dvojím zaměřením – některé hypotézy, které splňují potřeby organizace dnes, a jiné, které jsou o 12 až 18 měsíců napřed. Testujte a experimentujte s případy použití zaměřenými na budoucnost a udržujte své technické architektury modulární, abyste mohli podle potřeby přidávat a měnit komponenty. Nestagnujte u řešení jednoho dodavatele, které je „zastaralé“; zaveďte flexibilitu k využití nových technologií, které přinesou nejvyšší hodnotu.

(Chapter breaker)
2

Kapitola 2

Vrstvené přístupy pomáhají přinést hodnotu

Různé přístupy přinášejí různé výsledky. Je důležité, aby se vaše organizace rozhodla správně.

Big bang

Někteří klienti pracují na změně celé organizace najednou. Přestavují se spíše jako digitální organizace než ze svého tradičního průmyslu. Výrazně mění strukturu svých týmů, například udělují oprávnění k rychlému rozhodování malým týmům, které nemusí být nutně napřímo spojeny se zasedací síní správní rady. Jedná se o rušivý a kulturně náročný přístup, ale stát se skutečným datově řízeným a analytickým nástrojem je potenciálně rychlejší. Máme jednoho klienta, který přechází z tradičního maloobchodního modelu v odvětví finančních služeb na digitální organizaci. Změna se děje rychle a je výzvou pro podnikání. To může být obtížná cesta.

Testujte a učte se

Běžnějším přístupem je stanovení metod a chování ve smyslu „rychlost k optimalizaci“ v cílových týmech. Organizace například nastavují minischopnosti, které mají licenci k testování a inovacím. Všechno úspěšné je pak předáno jinému týmu k začlenění do organizace.

Příkladem by bylo vzít tradiční business intelligence tým, zploštit strukturu a nechat ho používat agilní sprinty a rychlé prototypování k dodání minimálního životaschopného produktu (MVP). Podle našich zkušeností organizace rozhodně u těchto týmů vidí okamžité výhody.

Může být obtížné do velkých organizací rychle zavést metodiky „start-up“, ale viděli jsme, že to funguje znovu a znovu.
Marshall Johnson
Partner ve sféře datového a analytického poradenství společnosti EY v oblasti Asie/Pacifik

Rozvíjejte správné spojenectví s dodavateli

Třetí přístup obnáší práci s dodavatelskými spojenectvími, které mohou pomoci rychle přinést hodnotu. Pokud najdete správné dodavatele, specialisty v konkrétních oblastech dat a/nebo analytiky, mohou pomoci urychlit úsilí a vyškolit vaše týmy pomocí přístupu „two-in-a-box“. Organizace spolupracují nejen na stanovení strategie, zavedení systémů, infrastruktury a procesů, ale také na vyškolení interních týmů, aby udržovaly operace a přidaly hodnotu samy o sobě. Tento přístup je o investování do datových a analytických schopností a rychlém získávání výsledků.

Každý podnik, který chce zlepšit své schopnosti, najde přístup, který odpovídá jeho potřebám. Nepřestávejte se důkladně soustředit, učte se, otáčejte se a testujte znovu, chovejte se jako start-up, dosahujte rychlých výsledků a oslavujte výhry.

Kreativně přemýšlejte o tom, jak můžete rychle postupovat podél datové a analytické křivky zralosti. Podívejte se, jak nejlépe zvýšit svou schopnost rychle dosáhnout výsledků.

Shrnutí

Neustálé zlepšování prostřednictvím modernizace dat se může pro podniky zdát ohromující díky pocitu, že analytická technologie se pohybuje větší rychlostí, než s jakou dokážou držet krok. V tomto článku poskytujeme informace o tom, jak mohou podniky pokračovat, aby se po křivce zralosti ve vztahu k datové analýze posouvaly směrem nahoru tím, že přijímají správnou rovnováhu současných a budoucích stavů.

O tomto článku

Související témata Consulting Inovace IT a technologie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)