10 min. čtení 25. května 2017
Pár pracovní čtení domácí kanceláře

Jak přijmout designové myšlení a začlenit jej do provozního modelu

10 min. čtení 25. května 2017
Související témata Consulting Inovace Digital Strategy

Designové myšlení nabízí obrovský potenciál pro inovaci a získání konkurenční výhody

V jeden chladný podvečer roku 2008 zažila dvojice přátel zklamání nad tím, že se jim nedařilo chytit taxi na rušné pařížské ulici. Přemýšleli o tom, že musí existovat lepší způsob, jak se svézt. Zaměřili se proto na vývoj aplikace, která později změnila budoucnost mobility. Jejich skvělý nápad – Uber – nadále nabourává zavedený status quo účinnou směsicí designu, businessu a technologie.1

Startupy a softwarové společnosti byly mezi prvními, kdo přijal designové myšlení jako způsob budování celé firmy. V současné době přijala designové myšlení jako ústřední hybnou sílu své strategie a kultury PepsiCo, společnost o hodnotě více než 100 mld. USD, která působí na trhu již od začátku 19. století. „Design hraje důležitou úlohu téměř ve všech důležitých rozhodnutích, která společnost přijímá,“ říká Indra Nooyi, CEO PepsiCo.2

Designové myšlení představuje jeden z nejdůležitějších posunů v oblasti inovace a leadershipu: 10 nejvýznamnějších studijních programů MBA má v současné době designové myšlení jako součást učebních osnov, přední společnosti financované venture kapitálem mají vlastní týmy zaměřené na designové myšlení a řada významných společností poskytujících služby podnikového poradenství získala designové firmy; společnost EY uskutečnila v tomto ohledu akvizici firmy Bedrock v roce 2014 a firmy Seren v roce 2015. Nedávný průzkum provedený společností EY ve spolupráci se společností Forrester odhalil, že 96 % vedoucích pracovníků považuje designové myšlení za velice nebo mimořádně důležité pro jejich podnik. Přesto pouze 37 % z nich uvedlo, že mají v této oblasti významné kapacity nebo odborné znalosti a zkušenosti. To poukazuje na značnou propast mezi vizí a realitou.3

Jakým způsobem tedy může organizace vnést do týmu novou jiskru života a nový způsob kreativního myšlení pomocí designového myšlení a využít ho k podpoře inovace a růstu?

96 % vedoucích pracovníků se domnívá, že designové myšlení je pro jejich společnost životně důležité. Přesto pouze 37 % má k dispozici odpovídající kapacity.
Průzkum EY prováděný ve spolupráci se společností Forrester, 2016
Mladý designér při práci v ateliéru
(Chapter breaker)
1

Kapitola 1

Co znamená designové myšlení?

Designové myšlení je filosofie a způsob myšlení, kdy je zákazník (interní i externí) skutečně kladen na první místo.

Jde o spolupráci v rámci celé řady disciplín s využitím různých způsobů myšlení. Do obchodních procesů strategického plánování, vývoje produktů, marketingu, zákaznických služeb a zapojení zaměstnanců vrací zpátky skutečnou lidskost.

Prví průkopníci designového myšlení zavedli tuto disciplínu do vývoje softwaru a následně do navrhování spotřebních výrobků. V tržním prostředí, kde se rychle střídá vkus zákazníků, konkurenční narušitelé a technologický pokrok, je designové myšlení způsob, jak se zákazníky zůstat ve spojení a vědět vždy, co chtějí, poznat rozdíl mezi technologickými triky a skutečným pokrokem a zachovat si náskok před novými konkurenty.

Od dob, kdy designové myšlení poprvé vstoupilo na scénu, se podnikatelské prostředí výrazně změnilo. Prakticky každý trh se nyní mění stejným tempem a je nucen čelit disrupci stejně jako softwarové společnosti a výrobci spotřebního zboží. I designové myšlení samotné je přetvářeno disruptory. Tempo inovace se zrychluje a současně se stává dosažitelnější díky takovým faktorům, jako je crowdfunding, rychlá prototypizace pomocí 3D tisku, virtualizace procesů výzkumu a vývoje a vzrůstající schopnost vidět a zažívat změny a potřeby v reálném čase.

Jakákoli současná definice a vize designového myšlení by měla zahrnovat následující faktory:

  • Rozmanité myšlení: integrované týmy a různorodé přístupy k designu, podnikání a technologii
  • Přístup „od budoucnosti do přítomnosti“ a „zvenku dovnitř“: veškerá obchodní rozhodnutí jsou přijímána s jasnou perspektivou budoucího „umění možného“ a na základě vnějšího pohledu zúčastněných stran
  • Komplexní zkušenosti: věnovat neustálou pozornost rozvoji veškerých stávajících a potenciálních interakcí mezi zákazníky, partnery a zaměstnanci
  • Digitální disruptory: integrace technologických disruptorů, jako je internet věcí, robotika, analýza informací o spotřebitelích a prediktivní modelování, do veškerého plánování
  • Pružné týmy: organizační struktura zaměřená na poskytování hodnoty zákazníkům a schopnost na požádání využít a reorganizovat malé týmy napříč různými funkcemi k řešení problémů, uvedení nových produktů, vstupu na nové trhy nebo dokonce inovaci zcela nových oborů podnikání
  • Agilní inovace: komplexní obchodní proces a přístup směřující k rychlé iteraci produktů, zákaznické zkušenosti, či dokonce celého podnikání
Design hraje důležitou úlohu téměř v každém důležitém rozhodnutí přijatém naší společností.
Indra Nooyi
PepsiCo CEO (Harvard Business Review)
Grafický designér pomocí digitálního tabletu
(Chapter breaker)
2

Kapitola 2

Sedm důležitých kroků k vytvoření organizace založené na designovém myšlení

Vývoj nových způsobů myšlení a práce vyžaduje úmyslnou změnu způsobu vedení a řízení společnosti nebo týmu.

Některé organizace se domnívají, že pokud vybudují inovační laboratoře s kulečníkovými stoly a sedacími pytli a začnou spolupracovat se startupy, inovace a designové myšlení se samovolně rozšíří do celé organizace. Skutečností je, že ke stimulaci skutečného designového myšlení, které urychlí růst a výsledky inovace, je potřeba mnohem víc.

Identifikovali jsme sedm klíčových kroků, které mohou organizace podniknout na cestě k implementaci designového myšlení.

1. Stanovit vyšší cíl týmu, který se týká služby druhým

Designové myšlení vyžaduje empatii a porozumění a jasně daný vyšší cíl existence. Společnost například může vidět svůj vyšší cíl v tom, jak budou její zákazníci, zaměstnanci nebo partneři vnímat svou interakci s danou organizací.Společnosti by se měly zastavit před tím, než se vrhnou do dalšího projektu nebo do procesu strategického plánování, a zamyslet nad tím, zda mají jasný vyšší cíl - a pokud ne, dopřát si čas a podívat se na situaci z hlediska budoucnosti (future-back) a z vnějšího úhlu pohledu (outside-in). Tento důležitý první krok designového myšlení přinese inspiraci pro nové nápady a vnese do týmu určitý pocit naléhavosti, což se zúročí v rychlosti, s jakou bude probíhat inovace.

2. Sestavit tým lidí s různým způsobem myšlení

Je důležité podívat se na věci z různých úhlů pohledu a zvážit různé zkušenosti; organizace, která chce implementovat designové myšlení, obvykle vytvoří multidisciplinární týmy složené z různých funkcí, které spolupracují od začátku do konce, tj. od identifikace problému a stanovení kroků až po návrh řešení a jeho realizaci.Designové týmy společnosti Uber se například skládají z „psychologů; etnografů zkoumajících různé kultury po celém světě; vědců, kteří pracují s datovými soubory, aby získali informace pro vytváření uživatelské zkušenosti; podnikatelů, kteří určují strategii; a řemeslníků, kteří řídí estetickou stránku a vytvářejí krásné a použitelné zážitky.“4

3. Vžít se do situace zákazníka

Úspěšný přístup z pozice designového myšlení vyžaduje pochopení způsobu života a holistického kontextu, ve kterém lidé žijí a využívají určitý produkt nebo službu.

Společnost Tesla si například uvědomila, že nestačí pouze uvést na trh 100% elektromobil - důležité je vytvořit výjimečný zážitek po celou dobu vlastnictví vozu. Výsledkem byla inovace celého procesu, kdy Tesla zapojila takové prvky, jako je vytvoření vlastních prodejních center, zkušenost s online nákupem a „čekací“ dobou, která předčila všechny ostatní výrobce luxusních automobilů, vybudování rychlých dobíjecích stanic a „domácí návštěvy“ u zákazníků za účelem pravidelné roční prohlídky, upgradu firmwaru a dalších služeb.5

4. Rozvinout disciplínu, která zkoumá „umění možného“

Společnosti, které upřednostňují designové myšlení, organizují brainstormingová setkání, na kterých mohou členové týmu pokládat správné otázky. V tomto fóru je dán stejný prostor názorům každého účastníka, bez ohledu na to, jaká je jeho pozice v hierarchii firmy, nebo jak realistické jsou jeho nápady.

Společnost Airbnb, trh určený pro online komunitu propojující osoby, které chtějí pronajmout svůj dům, s lidmi, kteří hledají ubytování, například považuje za klíčovou součást procesu vývoje řešení ideaci. Ideační sezení jsou předem pečlivě naplánována organizátorem brainstormingu, často v úzké spolupráci s výzkumným pracovníkem v oblasti designu ze znalostního týmu, a používají k řešení konkrétního problému jak výzkum, tak sestavení celé řady různých možností, aby se na problém, který je třeba vyřešit, podívali z různých úhlů pohledu.6

Dalším příkladem je společnost Ideo, která spolupracovala s tradiční telekomunikační společností, která v minulosti kladla strategické otázky, jako například: „Jak můžeme zvýšit průměrnou měsíční útratu zákazníka o 10 %?“ nebo „Jak můžeme minimalizovat dobu hovorů na naší zákaznické lince?“ Tým Ideo přeformuloval otázky tak, aby byly více zaměřené na člověka, například: „Jak můžeme pomoci zaneprázdněným rodinám zachovat připojení?“ nebo „Jak můžeme odměnit své nejvěrnější zákazníky?“ Ty se staly odrazovým můstkem pro bohatší a inovativnější řešení s přidanou hodnotou.7

Brainstormingová sezení mohou působit nestrukturovaně, jako by jim chybělo jasné zaměření a praktická hodnota. Pokud zavedete určitou rutinu do pořádání sezení zaměřených na „umění možného“, tj. nalezení nikoli dokonalého, ale nejlepšího dosažitelného řešení, mohou se stát hlavním stimulátorem převratných nápadů a velmi účinným prostředkem k zapojení a motivaci zaměstnanců.

5. Spoluvytvářet řešení se zákazníky

V prostředí B2B i ve spotřebitelském odvětví je možné spoluvytvářet řešení spolu se zákazníky. Jak jinak lépe pochopit jejich potřeby a to, jaký nový produkt, službu nebo zážitek by mohli ocenit, než při společném generování těchto konceptů?Společnost DHL tuto koncepci přijala: za účelem řešení problému zlepšení dodavatelských řetězců a logistiky například uspořádala více než 6 000 praktických workshopů se zákazníky v Německu a Singapuru. Jedním z mnoha vynálezů, který členové komunity společně vytvořili a otestovali, je služba Parcelcopter, zkušební projekt doručování pomocí dronů v Německu, který zkrátil dodací lhůty z cca 30 minut na pouhých 8 minut.8

6. Adaptovat proces agilní inovace a schopnosti rychlého prototypování

Úspěšné organizace, které zavedly designové myšlení, chápou koncept „rychlého selhání“ (fail fast), což znamená, že je důležité zaměřit zdroje na experimenty a koncepty, které jsou dosažitelné a budou mít největší dopad. Řada z nich proto přijala v rámci mnoha typů projektů a strategických iniciativ agilní metodiku a softwarový přístup DevOps.Společnost San Francisco Opera (SFO) například použila koncepty designového myšlení v rámci projektu, jehož cílem bylo učinit operu přitažlivější pro diváky a rozšířit cílový dosah. Společnost SFO vytvořila různé rychlé a levné prototypy operních formátů a otestovala je u zákazníků, aby získala jejich zpětnou vazbu a reakce; na základě těchto poznatků pak věděla, co fungovalo, a co nikoli. Tento nový způsob myšlení nakonec přinesl skvělé výsledky: zákazníci stáli dlouhou frontu, aby mohli vidět představení SFO.9Když společnost General Motors (GM) začala v roce 2014 s konstrukcí modelu Chevrolet Malibu, návrháři společnosti použili 3D tisk, aby ušetřili čas potřebný na prototypizaci dílů. Vytvořili jednotlivé části z tekuté pryskyřice a trvalo pouhých několik dní, než sestavili prototypy, které mohli vidět, dotýkat se jich a testovat je – což je proces, který by jinak trval celé týdny a vyžádal by si tisíce dolarů. Tato výkonná technika byla klíčem k urychlení vývoje a vyhodnocení aktualizací a vylepšení daného vozu a dramaticky zkrátila dobu od výroby po uvedení na trh.10, 11

7. Zajistěte horlivou podporu vedení společnosti

Při účinném uplatňování v rámci celé organizace může mít designové myšlení hluboký dopad na provozní model společnosti. Takové změny však nikdy nebudou efektivní a dlouhodobé, pokud nezískají účinnou a viditelnou podporu výkonného vedení. Musí existovat podpora ze strany celého vedení „shora dolů“, aby designové myšlení v organizaci zakořenilo a přineslo očekávané výhody.

Úspěšný přístup z pozice designového myšlení vyžaduje pochopení způsobu života a holistického kontextu, ve kterém lidé žijí a využívají určitý produkt nebo službu.

Podnikatel sedí na schodech mimo železniční stanici
(Chapter breaker)
3

Kapitola 3

Jak začít?

Dobrý design bývá často něco, co musíte jednoduše zažít, nejen studovat.

Designové myšlení lze aplikovat ve fázích. Kulturu, ve které se podnikání nebo technologický rozvoj založené na přístupu „zevnitř ven“ (inside-out) mísí s empatií, kreativitou a holistickým myšlením, které přináší komplexní řešení, nelze vytvořit přes noc.

Každý člen týmu by měl zkoumat nové inovativní a digitální zážitky. Organizace mohou začít tím, že vezmou konkrétní naléhavou obchodní výzvu a společně se všemi zainteresovanými stranami daný problém kolektivně přeformulují čistě z pohledu zákazníka – dokonce pozvou zákazníky na setkání a účast na tomto společném tvoření.

53 % softwarových a technologických společností má schopnosti designového myšlení. <br />U společností poskytujících obchodní a finanční služby je to pouze přes 40 % a ve výrobě pouze 38 %.
Průzkum EY prováděný ve spolupráci se společností Forrester, 2016

Designové myšlení ve své nejlepší formě spojuje design, podnikání a technologie za účelem širší inovace a rychlejšího vývoje nových produktů, služeb a zkušeností. Může otevřít novou úroveň kreativity, motivace, vedení, lidskosti a zábavy ve vaší práci.

Designové myšlení je cestou k realizaci inovací. Jde o zaměření na člověka, praktický přístup, iteraci a učení.
Univerzita St Gallen, Švýcarsko

Shrnutí

Designové myšlení se vyvinulo z úzké specializace, která zprvu oslovila začínající podniky a podnikatele. Nyní je pevnou součástí plánů velkých nadnárodních společností a studijních osnov programů MBA. Organizace musí zaujmout správný přístup, aby využila veškeré dostupné možnosti.

O tomto článku

Související témata Consulting Inovace Digital Strategy
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)