DORA – zajištění kybernetické odolnosti finančních institucí

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost se stává stále důležitějším tématem, zejména v souvislosti s rostoucí digitalizací, která přináší potenciálně vyšší kybernetická rizika. V reakci na tuto situaci Evropská komise připravila Nařízení o digitální provozní odolnosti (DORA – The Digital Operations Resilience Act). Cílem tohoto nařízení je snížit rizika spojená s používáním informačních technologií a posílit odolnost finančních systémů prostřednictvím jednotných pravidel platných v celé Evropské unii.

Nabídka specializovaných služeb EY

EY se zaměřuje na přizpůsobení se požadavkům DORA, aby bylo zajištěno, že jste dostatečně chráněni a v souladu s tímto nařízením.

Naše nabídka služeb v oblasti zajištění kybernetické odolnosti finančních institucí zahrnuje následující:

  • Hodnocení rizik: Provádíme komplexní posouzení rizik, abychom identifikovali potenciální zranitelnosti v digitálním provozu Vaší organizace a poskytli doporučení, jak tyto rizika zvládnout.
  • Hodnocení souladu: Zhodnotíme, do jaké míry Vaše organizace splňuje požadavky nařízení DORA a poskytneme Vám podporu v oblastech, které vyžadují zlepšení.
  • Plánování reakce na incidenty: Pomůžeme Vaší organizaci vypracovat efektivní plán reakce na incidenty, který odpovídá požadavkům nařízení DORA.
  • Testování kybernetické bezpečnosti: Provedeme testování kybernetické bezpečnosti, abychom zhodnotili účinnost vašich bezpečnostních opatření a identifikovali případná slabá místa, u kterých je potřeba zajistit nápravná opatření.
  • Řízení rizik spojených s třetími stranami: Pomůžeme vaší organizaci řídit kybernetická rizika spojená s třetími stranami, jako jsou dodavatelé a poskytovatelé služeb, zcela v souladu s nařízením DORA.

Cílem našich služeb je pomoci Vaší organizaci zajistit dostatečnou ochranu a plný soulad s požadavky nařízení DORA. Současně nabízíme zavedení osvědčených postupů, které vám pomohou zlepšit kybernetickou bezpečnost a odolnost ve věku digitální éry.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.