NIS2 – zajištění souladu společnosti s novou směrnicí EU

Kybernetická bezpečnost

Hlavním cílem směrnice NIS2 (Network and Information Security) je zvýšení celkové úrovně bezpečnosti a odolnosti sítí a informačních systémů v Evropské unii. Její nová verze reaguje na nové výzvy, které přináší digitální transformace a nové typy kybernetických útoků. Díky této novelizaci bude muset nově více než 6 000 firem a organizací v České republice a 150 000 v EU, věnovat větší pozornost kybernetické bezpečnosti. Směrnice NIS2 se bude vztahovat na definovaná odvětví, jako jsou zdravotnictví, energetika, doprava, digitální infrastruktura, zpracování potravin a další.

Nabídka specializovaných služeb EY

EY nabízí specializované služby zaměřené na splnění požadavků směrnice NIS2, k zajištění dostatečné ochrany společnosti a dosažení plného souladu s touto směrnicí.

Naše nabídka služeb v oblasti NIS2 zahrnuje následující:

  • Hodnocení rizik: Provádíme komplexní posouzení rizik, abychom identifikovali potenciální slabá místa ve Vaší interní síti a informačních a telekomunikačních systémech. Poté poskytujeme doporučení pro úspěšné pokrytí identifikovaných rizik.
  • Hodnocení souladu: Zhodnotíme, do jaké míry Vaše organizace splňuje požadavky směrnice NIS2 a nabídneme doporučení, jaké oblasti je třeba zlepšit.
  • Plánování reakce na incidenty: Pomůžeme vám vypracovat efektivní plán reakce na kybernetické incidenty, který odpovídá požadavkům směrnice NIS2.
  • Testování kybernetické bezpečnosti: Provedeme testování Vaší kybernetické bezpečnosti, abychom zhodnotili účinnost Vašich bezpečnostních opatření a identifikovali případná slabá místa, u kterých je potřeba zajistit nápravná opatření.
  • Školení a osvěta v oblasti kybernetické bezpečnosti: Poskytneme Vašim zaměstnancům školení a osvětu zaměřenou na zajištění kybernetické bezpečnosti Vašich informačních systémů.
  • Řízení rizik spojených s třetími stranami: Pomůžeme vám řídit rizika spojená s Vašimi dodavateli a poskytovateli služeb, společně s Vámi připravíme metodiku pro provádění zákaznických auditů a následně Vám pomůžeme i s auditem samotným.

Naším cílem je pomoci Vaší organizaci zajistit dostatečnou ochranu a soulad s požadavky směrnice NIS2. Chceme Vám poskytnout podporu při zlepšování kybernetické bezpečnosti a odolnosti v době digitální transformace.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.