Penetrační testy a vulnerability management

Kybernetická bezpečnost

V EY chápeme, že bezpečnost Vašich systémů je nejvyšší prioritou. Proto nabízíme komplexní služby penetračních testů a řízení zranitelností, které vám pomohou identifikovat a řešit jakékoli slabiny ve Vašich systémech. Náš tým zkušených odborníků v oblasti bezpečnosti využívá nejmodernější nástroje a techniky, které simulují skutečné útoky, aby odhalily potenciální zranitelnosti dříve, než se útočník vůbec pokusí ohrozit Vaše systémy. S naším důrazem na detekci hrozeb a rychlou reakci si můžete být jisti, že jsou Vaše systémy v bezpečí.

Metodologie

Pro naše služby penetračního testování a správy zranitelností používáme vlastní metodologie, které jsou založeny na uznávaných průmyslových standardech, jako je OWASP (Open Web Application Security Project) a NIST (National Institute of Standards and Technology). Tím zajišťujeme, že náš přístup odpovídá osvědčeným postupům. Zde jsou některé konkrétní příklady metodologií, které náš tým využívá:

OWASP: Sledujeme metodologii OWASP pro testování bezpečnosti webových a mobilních aplikací. Tato metodologie zahrnuje všechny aspekty bezpečnosti aplikací, včetně injekčních útoků, nefunkční autentizace a správy relací, cross-site scripting (XSS) a dalších. Pro mobilní aplikace používáme také standard OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS), abychom se ujistili, že jsou Vaše mobilní aplikace chráněny před nejnovějšími hrozbami.

NIST: Využíváme rámec kybernetické bezpečnosti NIST k posouzení celkové kybernetické bezpečnosti vaší organizace. Tato metodologie přistupuje k rizikům na základě jejich závažnosti, identifikuje je a prioritizuje bezpečnostní kontrolní prvky, které omezují největší rizika.

CIS: Rovněž dodržujeme bezpečnostní standardy Center for Internet Security (CIS) pro konfiguraci, abychom zajistili správné zabezpečení a nakonfigurování Vašich systémů.

Nabídka specializovaných služeb EY

Naše služby v oblasti penetračního testování a řízení zranitelností zahrnují:

  • Identifikaci a reportování zranitelností Vaší síťové infrastruktury.
  • Testování webových aplikací s cílem zabezpečit je proti běžným útokům.
  • Provedení testování bezpečnosti mobilních aplikací pro ochranu citlivých údajů.
  • Posouzení kybernetické bezpečnosti Vaší organizace v prostředí cloudu za účelem identifikace potenciálních rizik.
  • Ověření dodržování nejlepších bezpečnostních postupů ze strany Vašich zaměstnanců a identifikaci oblastí, které je potřeba zlepšit.
  • Hodnocení fyzických bezpečnostních opatření k zamezení neoprávněného přístupu k citlivým oblastem a informacím. Otestování fyzické bezpečnosti formou sociálního inženýrství.
  • Poskytnutí komplexní zprávy, která popisuje identifikované zranitelnosti, jejich potenciální dopad a doporučené kroky k jejich řešení.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.