Školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti

Školení zaměstnanců proti kybernetickým hrozbám a útokům je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejpodceňovanějších forem školení zaměstnanců.  Zaměstnanci firem, kteří mají přístup k informačním technologiím jsou často nejslabším článkem celé bezpečnosti organizace. Právě nějaké z forem sociálního inženýrství jsou dle našich zkušeností přítomny až v 98 procentech kybernetických útoků.

Proč využít služeb školení a simulace útoků od EY?  

Pomůžeme Vám zlepšit kybernetickou bezpečnost firmy tím, že zaměstnancům poskytneme potřebné znalosti a dovednosti, aby dokázali identifikovat a vyhodnotit kybernetická rizika a přijmout adekvátní opatření pro minimalizaci těchto rizik.

Obsah školících workshopů:

 • Seznámení s nejčastějšími kybernetickými hrozbami a útoky
 • Zabezpečení přístupových údajů a hesel
 • Zabezpečení dat a důležitých informací
 • Šifrování dat
 • Zabezpečení mobilních zařízení a přenosných úložišť
 • Zajištění bezpečného chování zaměstnanců v prostředí sítě a internetu
 • Zabezpečení firemní sítě a serverů
 • Prevence phishingových útoků a sociálního inženýrství

Simulace útoků a sociální inženýrství:

Phishingové kampaně

Vedení cílených a rozsáhlých phishingových kampaní za účelem posouzení úrovně povědomí mezi zaměstnanci a jeho zvýšení. Může být rozšířen o whaling – zaměření na vysoké managery z vaší organizace (úrovně C, …).

Vishing kampaně

Vedení kampaní prostřednictvím telefonních hovorů za účelem testování odolnosti vůči vyšším úrovním útoků sociálního inženýrství.

Testování fyzické bezpečnosti

Kontrola informovanosti zaměstnanců fyzicky u Vás ve společnosti, testování zaměstnanců na vnější hrozby jako je například fyzická ostraha.

Výhody pro vaši společnost:

 • Zlepšení kybernetické bezpečnosti firmy
 • Minimalizace rizik spojených s kybernetickými útoky
 • Zvýšení informační gramotnosti zaměstnanců
 • Snížení nákladů na řešení kybernetických incidentů
 • Získání konkurenční výhody díky lepší ochraně citlivých dat a informací
 • Splnění požadavků na kybernetickou bezpečnost podle příslušných zákonů a nařízení

Délka školení: 1 až 2 dny (v závislosti na požadavcích klienta)

Jazyk školení: čeština nebo angličtina

Forma školení: prezenční, online nebo kombinovaná

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.