3 min. čtení 25. ledna 2024
soudcovske kladivko a kniha

Ministerstvo financí zveřejnilo verzi nového zákona o účetnictví

Autor Klára Mádlová

EY Česká republika, senior manažerka týmu poradenství v oblasti finančního účetnictví a CFO agendy

Klára je expertkou na účetního poradenství (IFRS, CAS) a CFO agendu. Zaměřuje se na finanční procesy, účetní standardy, implementace nových systémů a digitální technologie.

3 min. čtení 25. ledna 2024

V polovině ledna 2024 Ministerstvo financí zveřejnilo verzi nového zákona o účetnictví po zapracování připomínek z vnějšího a vnitřního připomínkového řízení. V následujícím měsíci začne  projednání v Legislativní radě vlády a jeho účinnost se očekává od 1. ledna 2025.

Veřejnost od nového zákona o účetnictví očekává velmi výrazné změny v účetní legislativě i celé struktuře tohoto zákona. Nejdůležitější změny, které ovlivní výkaznictví většiny účetních jednotek jsou:

 • funkční měna (platné již od 1. ledna 2024)
 • vykazování leasingu
 • přednost obsahu nad formou
 • větší použití reálné hodnoty
 • diskontování dlouhodobých aktiv a pasiv
 • rozšíření použití IFRS pro statutární účely

Princip funkční měny byl zaveden již úpravou stávajícího zákona o účetnictví od 1. ledna 2024. Zavedení principu funkční měny (měny účetnictví) může být velice zajímavé pro velkou skupinu účetních jednotek, které operují v mezinárodním prostředí, dceřiných společností velkých nadnárodních firem a další.

Její zavedení se jeví jako velmi atraktivní a společnostem při splnění definovaných pravidel může pomoci:

 • zjednodušit finanční reportování  a budgetování
 • snížit měnová rizika
 • zjednodušit přípravu statutárních finančních výkazů

S platností nového zákona o účetnictví, pokud bude schválen v navrhovaném znění, se čeká i rozšíření možnosti použití ostatních měn (nikoliv pouze současně povolených EUR, USD a GBP) a zavedení vykazovací měny.

Naši odborníci vývoj účetní legislativy velmi detailně sledují a mohou vám pomoci v projektech:

 • zavedení funkční měny (analýza dopadů, podpora při implementaci, školení)
 • zavedení změn v účetnictví (analýza dopadů, podpora při implementaci či řešení specifických témat).

Více informací najdete na našich stránkách Nový zákon o účetnictví a aktuální změny účetní legislativy.

Shrnutí

Ministerstvo financí zveřejnilo verzi nového zákona o účetnictví.

O tomto článku

Autor Klára Mádlová

EY Česká republika, senior manažerka týmu poradenství v oblasti finančního účetnictví a CFO agendy

Klára je expertkou na účetního poradenství (IFRS, CAS) a CFO agendu. Zaměřuje se na finanční procesy, účetní standardy, implementace nových systémů a digitální technologie.