4 min. čtení 6. října 2020
Proč je ESG reporting důležitý pro rozhodování zahraničních investorů

Proč je ESG reporting důležitý pro rozhodování zahraničních investorů

Autor Alice Machová

EY Česká republika, vedoucí partnerka poradenství v oblasti finančního účetnictví, CFO agendy a udržitelného rozvoje

Alice vede v České republice tým odborníků poradenských služeb v oblasti CFO agendy (Financial Accounting Advisory Services) a udržitelného rozvoje (Climate Change and Sustainability Services).

4 min. čtení 6. října 2020

Nefinanční ukazatele mohou sehrát klíčovou roli při hodnocení výkonnosti vaší firmy. ESG reporting totiž přitahuje pozornost institucionálních investorů stále více.

Není žádným tajemstvím, že pro zahraniční investory jsou atraktivnější firmy, které se věnují společenské odpovědnosti. K hodnocení výkonnosti podniků podle ESG parametrů přihlížejí stále častěji, avšak přesných a spolehlivých nefinančních informací není mnoho. V globálním průzkumu EY by dokonce 82 % investorů považovala nezávislé ověření dopadů zelených investic za užitečné. Největší úskalí je totiž v tom, jaké informace o sobě firmy zveřejňují a co by měl nefinanční reporting obsahovat.

Při rozhodování investorů hrají klimatické změny velkou roli

Společenskou odpovědnost podniků akcentují investoři stále víc. Informace o nefinanční výkonnosti byly v uplynulých 12 měsících klíčové pro investiční rozhodování 91 % respondentů.

Kapitálový trh přepisuje pravidla svého fungování, což má významný vliv na to, kam investoři směřují kapitál na podporu ekonomické obnovy. Místo na krátkodobou výkonnost kladou institucionální investoři důraz na tvorbu dlouhodobé hodnoty a mnohem víc dají na to, jak vypadá hodnocení firmy na základě ekologických, sociálních a governance faktorů.

Klimatické změny jsou obzvláště významným faktorem v rozhodování investorů. Při výběru investičních cílů do značné míry zohledňují rizika, která jsou důsledkem těchto změn, tři čtvrtiny investorů.

Firmy zapomínají uvádět informace o ESG parametrech

Stále se prohlubuje propast mezi rostoucí poptávkou investorů po informacích o ESG faktorech a množstvím a kvalitou standardizovaných a přesných nefinančních údajů, které o sobě podniky zveřejňují.

Výčet hlavních problémů, které podle investorů znehodnocují přínos a efektivitu ESG reportingu:

  • rozpor mezi tím, co by měl ESG reporting obsahovat, a informacemi, které o sobě podniky zveřejňují (46 % respondentů),
  • nedostatek informací „v reálném čase“ (41 %), 
  • nedostatek informací o tom, jak společnost vytváří dlouhodobou hodnotu (41%), 
  • nedostatek prognostických informací (37 %), 
  • nedostatečný důraz na zásadní problémy, které jsou pro investory důležité (37 %). 

Nezávislý pohled na výkonnost podniků v oblasti ESG by investorům velmi pomohl

Pro investory jsou hlavním zdrojem nefinančních informací výroční zprávy a další materiály, které o sobě podniky zveřejňují. Mají však velký zájem o kontrolu jejich výkonnosti v nefinančních oblastech, která by nezávisle ověřila komplexnost a kvalitu plánů, které má obchodní společnost pro řízení klimatických rizik.

Investoři ani podniky dosud nemají žádné záruky, že uvedené nefinanční informace jsou přesné a spolehlivé. Zavedení auditů nefinančních procesů by velmi posílilo důvěru a transparentnost. Firmy, které kvalitně nastavily funkci udržitelného rozvoje, zaměřují se na vytváření dlouhodobé hodnoty, mají největší šanci vyjít z krize jako vítězové.

Shrnutí

Institucionální investoři věnují při vyhodnocování výkonnosti společností stále větší pozornost ekologickým a sociálním aspektům a aspektům týkajícím se správy a řízení (tzv. ESG reporting). Volají po přesných a spolehlivých nefinančních informacích, avšak naráží na propastný rozdíl v tom, jaké informace o sobě firmy zveřejňují a co by měl nefinanční reporting obsahovat. Ty, které implementují udržitelný rozvoj do své obchodní strategie, uspějí, až globální koronavirová krize odezní.

O tomto článku

Autor Alice Machová

EY Česká republika, vedoucí partnerka poradenství v oblasti finančního účetnictví, CFO agendy a udržitelného rozvoje

Alice vede v České republice tým odborníků poradenských služeb v oblasti CFO agendy (Financial Accounting Advisory Services) a udržitelného rozvoje (Climate Change and Sustainability Services).