Tisková zpráva

15. ledna 2021 , 10:00 Praha, CZ

M&A v roce 2021: Připravme se na rapidní růst aktivity v oblastí fúzí a akvizic. Podmínky jsou ideální

Rok 2020 byl pro fúze a akvizice (M&A) ve znamení zvratů.

Související témata Capital confidence barometer
  • Globální celkové M&A realizované v roce 2020 dosáhly hodnoty 2,9 bil. USD (v roce 2019 3,3 bil. USD). V období po globální finanční krizi je to pátý nejvyšší rok
  • Obnovení M&A aktivit od června 2020 překonalo očekávání po zamrznutí trhu v 1Q roku 2020
  • Obrovský posun v chování spotřebitelů bude hnací silou při uzavírání transakcí. Podniky adaptují své plány na „nový normál“

Rok 2020 byl pro fúze a akvizice (M&A) ve znamení zvratů. Meziroční růst hodnoty transakcí zaznamenaný od začátku třetího čtvrtletí 2020 zřejmě bude pokračovat i letos. Trh v USA poklesl během lockdownu o 80 % oproti roku 2019. Průmyslový a spotřebitelský sektor zažil nejvýraznější pokles, dařilo se sektorům jako jsou technologie, média, zábavní odvětví a telekomunikace (TMT), finance nebo elektrická energie a služby. Vyplývá z průzkumu EY o globálních trendech M&A.

M&A podle regionů

Aktivita v oblasti M&A se v jednotlivých regionech lišila. Například v Asii a Tichomoří se v prvních dvou měsících roku 2020 radikálně zpomalila, ale před koncem roku vzrostla o 19 % na 805 mld. USD. Hodnoty M&A v Severní a Jižní Americe poklesly o 29 % na 1,27 mld. USD, přičemž trh v USA zažil v době vrcholícího lockdownu pokles o 80 % oproti roku 2019. V regionu EMEIA je pokles hodnot omezenější (o 3 %) na 815 mld. USD, přičemž tento region znovu získal většinu svých pozic ztracených v počátečních měsících roku.

M&A podle sektorů

K nejaktivnějším sektorům patřila technologie, média, zábavní odvětví a telekomunikace (TMT) s 5 755 transakcemi v hodnotě 973 mld. USD (meziroční růst o 6 %), finanční služby s 901 transakcemi v hodnotě 352 mld. USD (meziroční růst o 8 %) a energie a služby s 525 transakcemi v hodnotě 142 mld. USD (meziroční růst o 34 %).

Sektory, které byly nejvíce ohroženy pandemií COVID-19, zažily v roce 2020 výraznější pokles v důsledku restrikcí v rámci lockdownu a hospodářského zpomalení. Zejména utrpěl průmyslový sektor (s poklesem o 18 % na hodnotu 262 mld. USD v porovnání s rokem 2019) a spotřebitelský sektor (ve stejném období zažil pokles o 16 % na 156 mld. USD).

„Zvýšení aktivity v druhé polovině roku se ve značné míře očekávalo. Opětovný globální rozmach v oblasti M&A je však silnější, rychlejší a více udržitelný, než mnozí předpokládali. Jedním zdrojem aktivity v M&A je snaha podniků posílit odolnost vůči budoucím šokům akrizím prostřednictvím redefinice dodavatelských řetězců,“ říká Petr Kováč, Partner pro M&A v České republice a na Slovensku.

V roce 2021 povedou M&A sektory, které byly během pandemie v útlumu

V uplynulém roce se finančně stabilní organizace postaraly o nárůstu M&A ve spotřebitelském sektoru, zejména na základě aktiv, které čelily během pandemie problémům. Současně se objevily akvizice i u inovativních společností se silným vztahem k zákazníkům.

Firmy soukromého kapitálu (PE) byly v roce 2020 aktivní a budou zřejmě ještě aktivnější, jelikož podniky a odvětví zaujímají nové pozice pro předpokládanou ozdravovací fázi v roce 2021. S likvidními cennými papíry v hodnotě 2,8 bil. USD, které má soukromý kapitál k dispozici (včetně cenných papírů v hodnotě téměř 1 bil. USD určených k odkupům), mají tyto firmy dobrou startovní pozici pro tvoření hodnoty. V příštím období se budou na příslušných trzích zviditelňovat specifické formy přístupu ke kapitálu jako například SPAC, na našem domácím teritoriu zase vnímáme stále silnější roli family office – rodinných investičních struktur, které se v České republice aktivně podílejí na M&A trhu.

Očekává se, že tvorbu hodnot podpoří rostoucí trend alternativních obchodních modelů, jako jsou například společné podniky a aliance, jelikož společnosti přebírají ekosystémový přístup, nebo odprodeje za účelem strategických obchodních přesunů a reinvestic. „Společnosti ve spotřebitelském a průmyslovém sektoru se budou snažit o spojení s cílem využít předpokládaného ozdravění. Tyto podniky se budou snažit přizpůsobovat se novému prostředí, v němž se v důsledku pandemie Covid-19 radikálně změnilo chování a preference zákazníků. Náznaky tohoto vývoje se již projevily v mohutném přechodu na e-commerce v rámci snah snižovat počet kamenných maloobchodů a přehodnocování a odstraňování rizik dodavatelských řetězců pro výrobce. Totéž samozřejmě platí například i ve finančních službách, kde je přesun do onlinu nutností,” doplňuje Štěpán Flieger, Associate Partner oddělení transakčního poradenství.

Inovace technologií budou základem korporátních strategií

Očekávaný rozmach aktivity v oblasti fúzí a akvizic přichází v okamžiku, kdy téměř dvě třetiny (62 %) vedoucích pracovníků zastávají názor, že jejich organizace musí během nadcházejících dvou let radikálně transformovat svůj provoz, jak ukazuje Digitální investiční index EY. Podniky se začínají zaměřovat na nově vyvíjené technologie, přičemž k nejpravděpodobnějším investicím v nadcházejících dvou letech budou investice do internetu věcí (IoT – 67 %), umělé inteligence (AI – 64 %) a počítačového cloudu (61 %). Vzhledem k tomu, že 52 % vedoucích pracovníků, kteří prosazovali digitální technologie prostřednictvím M&A, prohlašuje, že tento přístup předčil očekávání, a dalších 45 % hlásí totéž ohledně digitálních partnerství, je rok 2021 připraven pro růst transakcí, firemního rizikového kapitálu a investic do partnerství.

Brexit a výsledek voleb v USA ovlivní alokaci kapitálu

Klíčovou roli v tom, jak budou vedoucí pracovníci znovu promýšlet firemní strategii a alokaci kapitálu, budou v Evropě a v USA hrát proměnné veličiny jako Brexit a dopad nové politiky vyplývající z výsledku voleb v USA. Hodnoty M&A ve Spojeném království již vzrostly v roce 2020 o 40 % a 79 % společností v USA naznačuje, že pokud se po prezidentských volbách zvýší daně z příjmu právnických osob, nejspíš zrychlí své strategie, aliance a společné podniky v oblasti M&A. Základy pro to, aby se rok 2021 stal silnějším rokem v oblasti M&A, již stojí.

„Bez ohledu na to, zda se jedná o technologii nebo geopolitiku, disrupce v mnoha podobách vytváří palivo pro transakce a strategické investice. Aktivace dnešních strategií připraví CEO na svět zítřka. Rok 2020, který se vyznačoval náhlými propady a rozjezdy, byl překvapivě odolný pro uzavírání transakcí. To se týká jak globálního trendu, tak se tímto způsobem dá popsat situace v České republice a na Slovensku. Ale jelikož dozrály podmínky pro podporu M&A, včetně nízkých úrokových sazeb, hojného financování a pocitu větší jistoty při nástupu do nového roku, můžeme očekávat, že rok 2021 odstartuje na pevných základech a bude na nich dále zrychlovat,“ dodává závěrem Petr Kováč.

O digitálním investičním indexu EY

Digitální investiční index EY měří způsoby, jakými se organizace budou muset transformovat, aby mohly během nadcházejících dvou let uplatňovat své digitální strategie. Průzkum se dotazoval 1 001 vedoucích pracovníků z Evropy, Severní Ameriky a Asie z široké škály hospodářských odvětví, ze společností s výnosy vyššími než 1 mld. USD. Jedna třetina těchto společností měla roční výnosy vyšší než 10 mld. USD. V průzkumu jsou zastoupeni generální ředitelé, ředitelé pro digitalizaci, finanční ředitelé, ředitelé odpovědní za prodej a za informace v takových odvětvích, jako je vyspělá/moderní výroba a mobilita (AM&M), spotřebitelská osvěta, energetika, finanční služby, zdravotnictví a věda o životě, soukromý kapitál, technologie, média a zábava a telekomunikace (TMT).

 
Více informací o EY

EY | Building a better working world

Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat. Naši auditoři, konzultanti, právní a daňoví poradci i odborníci na strategické a transakční poradenství si kladou ty správné otázky a dokážou najít ty správné odpovědi na složité problémy dnešního světa.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. 

© 2021 Ernst & Young, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
ey.com/cz