Tisková zpráva

23. června 2020

Divizi daňového a právního poradenství EY posiluje Ondřej Havránek, povede tým advokátů EY Law v České republice

Od 1. června 2020 se Ondřej Havránek stává partnerem v oddělení daňového a právního poradenství.

Související témata Daňové a právní poradenství

Od 1. června 2020 se Ondřej Havránek stává partnerem v oddělení daňového a právního poradenství. Povede advokátní kancelář EY Law, která navazuje na dosavadní globální poradenské služby EY.

Ondřej Havránek je nově jmenován partnerem EY v oddělení daňového a právního poradenství, kde vede českou divizi globální značky EY Law. Ta zastřeší advokátní služby, a EY tak nabídne ucelený servis v reakci na aktuální potřeby klientů.

Ondřej se společně se svým týmem specializuje na právní poradenství v oblasti transakcí, obchodního práva, nemovitostí, finančních služeb, duševního vlastnictví a informačních technologií. Věnuje se rovněž soudním a rozhodčím řízením a je zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Ondřej má více než 20 let zkušeností v advokacii a specializuje se na právní poradenství v oblastech M&A, obchodního práva, nemovitostí a soudního a rozhodčího řízení. Je absolventem Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické v Praze. Je ženatý a má tři syny. Ve chvílích volna se věnuje rodině a rád cestuje, jezdí na kole, hraje fotbal a lyžuje.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního

a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry

v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz

Více informací o EY

EY | Building a better working world

Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat. Naši auditoři, konzultanti, právní a daňoví poradci i odborníci na strategické a transakční poradenství si kladou ty správné otázky a dokážou najít ty správné odpovědi na složité problémy dnešního světa.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. 

© 2021 Ernst & Young, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
ey.com/cz