Tisková zpráva

4. října 2021 , 10:00 Praha, CZ

Novou vedoucí partnerkou EY ČR bude opět žena, Magdalenu Souček vystřídá Martina Kneiflová

S účinností od 1. ledna 2022 se do čela společnosti EY ČR postaví Martina Kneiflová, dosavadní partnerka daňového oddělení a vedoucí týmu poradenství v oblasti lidských zdrojů v České republice, která v regionu střední a jihovýchodní Evropy odpovídá za oblast mobility a imigrace a je zároveň členkou Komory daňových poradců České republiky.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Praha, 4. 10. 2021 – S účinností od 1. ledna 2022 se do čela společnosti EY ČR postaví Martina Kneiflová, dosavadní partnerka daňového oddělení a vedoucí týmu poradenství v oblasti lidských zdrojů v České republice, která v regionu střední a jihovýchodní Evropy odpovídá za oblast mobility a imigrace a je zároveň členkou Komory daňových poradců České republiky. Nahradí Magdalenu Souček, pod jejímž vedení společnost nedávno oslavila 30. výročí své činnosti v Česku. 

Martina Kneiflová, absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze je součástí EY více jak 22 let. Po ukončení studia nastoupila na pozici daňové konzultantky do společnosti Arthur Andresen, která se následně včlenila a stala součástí mezinárodní sítě EY. Od počátku své kariéry se věnovala daňovému poradenství. Na pozici vedoucí partnerky EY ČR bude mít za úkol zachovat a dále rozvíjet široké spektrum služeb, které společnost EY poskytuje svým klientům.

„Své jmenování vnímám jako velkou výzvu a závazek zároveň. Mou snahou bude přirozeně navázat na to, co se EY pod vedením Magdaleny Souček podařilo dosud vybudovat. A pochopitelně, využít všechny příležitosti k tomu, aby se společnost dále rozvíjela v duchu našeho motta Building a better working world,“ uvádí Martina Kneiflová.

Magdalena Souček zůstane s EY spjata i nadále, například v rámci soutěže EY Podnikatel roku, jež tento rok vyhlásila již 22. ročník a jejíž renomé a prestiž pomohla v Česku vybudovat. Díky ní se daří každoročně objevovat úspěšné české podnikatele, kteří dostávají možnost prezentovat svůj talent a know-how i v rámci celosvětového finále této soutěže. Bude také mimo jiné působit jako poradkyně společnosti a věnovat se CSR projektům.

„Tak jako vše v životě, i firma má nějaký svůj biorytmus, kterým se řídí a kdy dříve či později nastane čas přenechat vedení další generaci. Vedení společnosti nyní předávám své nástupkyni Martině Kneiflové ve více než zdravé kondici a situaci, kdy se EY i přes těžkosti, které dnešní nelehká doba přináší, daří lépe, než jsme očekávali, za což jsem ráda a jsem na to pyšná“, říká ke svému odchodu z nejvyššího vedení Magdalena Souček, jejíž jméno se stalo nejen v českém podnikatelském prostředí synonymem pro firemní poradenství a audit a je pevně spojeno se značkou EY a dodává: „Martina je ve společnosti EY řadu let, má bohaté zkušenosti ve vedoucích pozicích a já jsem moc ráda, že je to právě ona, kdo přebírá pomyslné žezlo. Vím, že o EY bude v jejích rukách dobře postaráno.“

Martina Kneiflová, budoucí vedoucí partnerka EY v České republice. 

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/CZ.