Tisková zpráva

7. března 2022 Praha, CZ

EY v Rusku

Zatímco válka na Ukrajině eskaluje, naší prioritou zůstává bezpečnost našich zaměstnanců.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Zatímco válka na Ukrajině eskaluje, naší prioritou zůstává bezpečnost našich zaměstnanců. Našim více než 700 kolegům z EY Ukrajina poskytujeme finanční podporu a pomáháme s jejich relokací a souvisejícími věcmi. EY navíc poskytuje veškerou možnou podporu uprchlíkům, a to včetně logistické pomoci, dobrovolnické práce či finančních darů pro širší ukrajinskou komunitu.

Vzhledem k eskalaci války na Ukrajině nebude EY nikde na světe poskytovat žádné služby klientům vlastněným či jakkoli spojeným s ruskou vládou, ani subjektům a jednotlivcům, na které byly uvaleny sankce. EY rovněž zahájila kroky k vyčlenění ruské pobočky z globální EY sítě.  

Konec činnosti EY v Rusku je pro nás velmi bolestivý, neboť v Rusku působí více než 4700 kolegů, kteří byli součástí naší mezinárodní sítě více než 30 let.  

Utrpení vyplývající z konfliktu, ať už přímo na Ukrajině, nebo ve východní Evropě či jinde se nás všech v EY hluboce dotýká. Důrazně proto vyzýváme všechny zúčastněné strany, aby se urychleně zasadily o mírové řešení situace.

---------------------------------------------------------------------------

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/CZ.