Tisková zpráva

30. června 2022 Praha, CZ

Petr Vácha je novým vedoucím partnerem Assurance EY Česká republika

Oddělení auditu, účetních a forenzních služeb od července vede Petr Vácha.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Praha, 30. června 2022 – S účinností od 1. července 2022 dochází ke změně na pozici vedoucího partnera oddělení auditu, účetních a forenzních služeb (Assurance) EY Česká republika.  Novým vedoucím partnerem se stane Petr Vácha, který nahradí Douglase Burnhama, jenž tuto pozici zastával od roku 2011 a v EY bude i nadále působit v regionální roli.

Petr Vácha je absolventem magisterského a doktorského studia Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Během své kariéry dokončil studia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Od roku 2003 je statutárním auditorem.

Petr Vácha se stal partnerem v roce 2006, během své kariéry vedl audity řady českých i zahraničních společností a podílel se na významných poradenských projektech. Posledních devět let byl rovněž regionálním ředitelem řízení kvality a rizik pro oblast střední a jihovýchodní Evropy, v této roli dokázal vytvořit kooperativní regionální tým a získal široké mezinárodní zkušenosti.  Působil také jako konzultant pro auditorské týmy pracující s nejvýznamnějšími klienty v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Petr Vácha se dlouhodobě podílí na zkvalitňování české účetní a auditorské profese. Je členem Národní účetní rady, místopředsedou Výboru pro účetní výkaznictví Komory auditorů ČR a členem Globálního fóra ACCA pro audit a účetnictví. Vyučuje také na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde svým studentům předává své znalosti a zkušenosti.

„V roli vedoucího partnera oddělení auditu, účetních a forenzních služeb EY České republice bude mou prioritou, abychom dále posílili firemní hodnoty, jimiž jsou zejména přátelská kultura a atmosféra mezi zaměstnanci, flexibilita vůči individuálním potřebám a inovativní prostředí. Chci se dále zaměřit na zkvalitnění našich služeb, další rozvoj digitalizace a efektivní řízení týmů,“ uvedl k uvedení do funkce Petr Vácha a dodal: „Jsem přesvědčený, že svět funguje lépe, když si lidé nenechávají to dobré jen pro sebe. A o to se snažím – sdílet své znalosti a zkušenosti se všemi, kteří to potřebují, tedy se svými klienty i kolegy. Platí to pochopitelně obousměrně, i já sám se mohu díky nim posouvat a získávat cenné zkušenosti.“

Petr Vácha je ženatý a má 4 děti. Ve volném čase se věnuje především rodině, a pak svým koníčkům, mezi které patří hudba, cestování, tanec a umění.

Petr Vácha

Petr Vácha, vedoucí partner oddělení auditu, účetních a forenzních služeb (Assurance)

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/CZ.