Tisková zpráva

9. září 2022 , 09:00

Oficiální vyjádření EY k rozhodnutí o rozdělení společnosti

Globální vedení EY rozhodlo o rozdělení společnosti do dvou samostatných multidisciplinárních organizací.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Globální vedení EY rozhodlo o rozdělení společnosti do dvou samostatných multidisciplinárních organizací. Rozhodnutí je výsledkem pečlivého zvážení všech možností budoucího rozvoje a podléhá schválení partnery EY prostřednictvím hlasování. To by mělo proběhnout nejpozději začátkem příštího roku.

Jsme přesvědčeni, že toto rozhodnutí nám umožní lépe reagovat na měnící se tržní prostředí, pozitivně ovlivnit budoucí fungování celého segmentu profesionálních služeb a přinést vyšší hodnotu našim zaměstnancům, klientům i širším komunitám.

Jsme velmi hrdí na to, že společnost EY dlouhodobě patří mezi přední světové poskytovatele profesionálních služeb. Svět se ale mění a my se mu musíme přizpůsobit tak, abychom se mohli i nadále rozvíjet, naplno využívat náš potenciál a dlouhodobě uspokojovat potřeby uživatelů našich služeb. Velmi se těšíme na to, že budeme naši vizi sdílet s klienty, zaměstnanci i dalšími partnery.

 
O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky https://www.ey.com/cs_cz