Tisková zpráva

14. září 2022 , 12:00

Soutěž EY Podnikatel roku 2022 Zlínského kraje právě odstartovala

Společnost EY pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše vyhlašuje 10. ročník soutěže EY Podnikatel roku Zlínského kraje.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Společnost EY pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše vyhlašuje desátý ročník soutěže o titul EY Podnikatel roku Zlínského kraje. Významný baťovský vliv je znát v celém kraji. Důkazem toho je, že se zde každoročně přihlašuje mnoho úspěšných firem napříč obory. Zlínský kraj má i svého celorepublikového vítěze a držitele titulu EY Podnikatel roku České republiky, kterým se v roce 2016 stal Petr Chmela, spolumajitel a zakladatel světoznámé Tescomy. Uzávěrka přihlášek letošního ročníku je 21. října 2022. Držitel titulu EY Podnikatel roku 2022 Zlínského kraje bude vyhlášen v lednu 2023.

Vítězi Zlínského kraje v minulém roce byli majitelé společnosti HP TRONIC. Nezávislá porota ocenila zejména jejich přístup k udržitelnosti a využívání nejnovějších technologií v podnikání i um kombinovat internetový prodej s provozem tradičních kamenných poboček, což se naplno projevilo i během pandemie covid-19, kdy se celý prodejní trh turbulentně proměnil a přesunul do online prostředí.

„Vítězství v krajském kole bylo pro nás oceněním naší dlouhodobé práce, ale zejména úspěchem celé naší společnosti. Chápeme ho jako uznání výborných výsledků našich spolupracovníků, týmovosti a smysluplnosti toho, co dlouhodobě v rámci našeho podnikání vytváříme,“ uvedli Daniel Večeřa a Petr Res, majitelé společnosti HP TRONIC a držitelé titulu EY Podnikatel roku 2021 Zlínského kraje.

Daniel Večeřa a Petr Res, majitelé společnosti HP TRONIC, držitelé titulu EY Podnikatel roku 2021 Zlínského kraje a finalisté soutěže EY Podnikatel roku 2021 České republiky

„Letošní rok opět přináší podnikatelům celou řadu překážek. Všechny v různé podobě zasáhla válka na Ukrajině, bojují s rychle rostoucími cenami energií a s vysokou inflací. Jsem ale přesvědčená, že i proto budeme v letošním ročníku soutěže EY Podnikatel roku svědky mnoha inspirativních příběhů,“ říká Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

Ve Zlínském kraji najdeme mnoho podnikavých lidí různých oborů. Mezi nejinspirativnější osobnosti nejen tohoto regionu, ale celé České republiky, patří Tomáš Baťa, který zde položil základy podnikání. Mnoho současných podnikatelů pokračuje v jeho stopách a řídí se jeho pravidly, zejména pak větou: „Náš zákazník – náš pán.“

„Díky soutěži EY Podnikatel roku máme možnost dozvědět se o úspěšných podnikatelích, kteří mohou být inspirací a vzorem pro ostatní. Zprostředkovává nám příběhy konkrétních lidí, jimž se podařilo vybudovat prosperující firmy, což by nebylo možné bez originálního počátečního nápadu, odvahy za ním jít a pak samozřejmě bez obrovského úsilí, pracovního nasazení a neustálého držení kroku s novými trendy. Těším se na to, které zajímavé osobnosti letošní ročník představí,“ vyzývá k zapojení do soutěže Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje.

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz. Na těchto webových stránkách je rovněž přihláška pro podnikatele, kteří se budou chtít do letošního ročníku zapojit. Uzávěrka přihlášek i nominací je 21. října 2022.

 
O soutěži EY Podnikatel roku

EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky https://www.ey.com/cs_cz