Tisková zpráva

21. listopadu 2022

EY Future Consumer Index: podle říjnových dat se spotřebitelé rozhodli být o letošních svátcích opatrní

Podle dat z října 2022 se spotřebitelé rozhodli být o letošních svátcích opatrní.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

  • 52 % respondentů utratí méně za nepotřebné spotřební zboží
  • 44 % respondentů v celosvětovém měřítku použije ve svých domácnostech méně svátečního osvětlení a dekorací
  • Zdravotní obavy respondentů v souvislosti s pandemií celosvětově ustupují
     

Praha/Londýn, 21. listopadu 2022 Podle nejnovějšího EY Future Consumer Index (FCI) se spotřebitelé po celém světě připravují na finančně opatrnější a ekologičtější sváteční sezónu, protože obavy o zdraví v souvislosti s pandemií covid-19 začínají ustupovat, zatímco obavy o životní náklady a životní prostředí se prohlubují.

Aktuální data z globálního průzkumu ukazují, že spotřebitelé nakupují podle zhruba dvou stejně důležitých priorit: cenové dostupnosti (25 %) a ekologičnosti (25 %). Ovšem v zemích s vysokou inflací, mezi které se letos zařadilo i Česko, se cenová dostupnost stala v roce 2022 hlavním kritériem pro nákupní rozhodování u podstatné skupiny spotřebitelů,“ uvedl Jan Fanta, vedoucí partner oddělení Consultingu EY Česká republika. „V mnoha ohledech jde šetrnost ruku v ruce s ohledem na životní prostředí a zde je šance, že aktuální inflační vlna může pomoci spotřebitelům vytvořit si dlouhodobě udržitelnější návyky,“ dodává.

Spotřebitelé jsou optimističtí i přes ekonomické problémy

Z 11. ročníku celosvětového průzkumu EY Future Consumer Index mezi více než 21 000 spotřebiteli, který se uskutečnil mezi 23. zářím a 14. říjnem 2022, vyplývá, že respondenti, kteří nakupují s přístupem „cenová dostupnost na prvním místě“ a „planeta na prvním místě“, jsou společně největšími výdajovými kohortami, přičemž každá z nich představuje 25 % všech respondentů.

Přestože cenová dostupnost dominuje globálním titulkům, studie zjistila, že mnoho respondentů přistupuje k nadcházejícímu období svátků i době po nich s touhou žít udržitelně nebo zdravě, případně mít obohacující zážitky. Celkově jsou spotřebitelé optimističtí, pokud jde o budoucnost, a 74 % z nich se těší, že se po tak velkém narušení způsobeném pandemií covid-19 vrátí život „do normálu“. Zatímco 58 % respondentů pociťuje velké obavy z rostoucích životních nákladů, 59 % se cítí mít svůj život pod kontrolou a touží dohnat zážitky, které kvůli pandemii zameškali (53 %).

S rostoucími obavami o životní prostředí hledají lidé způsoby, jak snížit spotřebu. 37 % z nich nakoupí méně potravin na slavnostní pokrmy, aby se vyhnuli plýtvání v období svátků, a 44 % plánuje v domácnosti používat méně vánočního osvětlení a dekorací. 67 % respondentů uvedlo, že raději opraví své věci, než aby kupovali nové, přičemž 45 % respondentů uvedlo, že jim více záleží na užitečnosti výrobků, které kupují. Pozoruhodné je, že 63 % respondentů celosvětově necítí potřebu držet krok s nejnovějšími módními trendy.

U spotřebitelů globálně však stále převažují obavy z inflace a vývoje hospodářství. Ekonomika jejich země velmi nebo mírně znepokojuje 92 % respondentů a 87 % se obává o své finance. 89 % respondentů uvádí, že plánují o letošních svátcích méně utrácet nebo nezvyšovat své výdaje za rodinu a 41 % utratí méně za dárky pro přátele. Pouze 10 % nebude měnit žádné výdajové návyky, protože „tradice jsou tradice“ a (39 %) plánuje utratit méně za cesty na dovolenou. Očekávané změny ve výdajích domácností se nejvýrazněji projeví snížením výdajů na jídlo s sebou a na donášku jídla, za což 42 % respondentů plánuje v příštích třech až čtyřech měsících utratit méně.

 

O průzkumu EY Future Consumer Index

EY Future Consumer Index sleduje měnící se spotřebitelské nálady a chování napříč časovými horizonty a globálními trhy a identifikuje nové spotřebitelské segmenty, které se objevují. Index poskytuje pravidelné dlouhodobé ukazatele a jedinečný pohled na to, které změny jsou dočasnou reakcí na pandemii covid-19, které ukazují na zásadnější posuny a jaký by mohl být spotřebitel po covidu-19. V 11. vydání EY Future Consumer Indexu bylo dotazováno 21 000 respondentů v USA, Kanadě, Mexiku, Brazílii, Argentině, Chile, Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Dánsku, Finsku, Švédsku, Norsku, Austrálii, na Novém Zélandu, v Japonsku, Číně, Indii, Indonésii, Thajsku, Saúdské Arábii, Jižní Africe, Vietnamu, Nigérii a Nizozemsku. Nejnovější vydání EY Future Consumer Index je k dispozici na ey.com/FutureConsumerIndex11.
 

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cs_cz.