Tisková zpráva

2. srpna 2023

EY Banking Survey 2023: Přes 60 % populace není schopno uspořit více než 5 tis. Kč měsíčně

EY ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos zjišťoval, jaký postoj zaujímá česká a slovenská populace k bankovnímu sektoru.

Praha, 2. srpna 2023 – Kolik si Češi dokáží měsíčně odložit? Nejvyšší podíl (35 %) zaujímá skupina občanů, která uspoří či investuje jeden až pět tisíc korun měsíčně. Ovšem víc než čtvrtina (27 %) si dokáže odložit maximálně jeden tisíc korun měsíčně. Jen 18 % je pak schopno uspořit do 10 tisíc korun měsíčně.

Téměř dvě třetiny respondentů dávají stále přednost spoření (62 %), investování preferuje pouze 12 % a kombinaci obojího volí 27 %.

„Významná část populace si není schopna odložit stranou dostatečný objem prostředků, aby se mohla zabezpečit na důchod. Téměř polovina respondentů přiznává, že neinvestuje vůbec, a naopak pravidelnému investování se věnuje jen necelá čtvrtina,“ komentoval výsledky průzkumu Petr Janeček, senior manažer EY Česká republika v oddělení consultingu pro finanční instituce.

Pro 52 % těch, kteří investují, je hlavní motivací lepší zhodnocení než na běžném účtu a 43 % uvádí, že se chtějí zabezpečit na důchod. V případě občanů, kteří vůbec neinvestují, je nejčastěji uváděným důvodem zdrženlivosti nedostatek peněz (59 %). To, že investování nerozumí, uvádí 31 % a 26 % říká, že neinvestuje, protože v to nemá důvěru. Pouze 17 % z těch, kteří neinvestují, odpovědělo, že důvodem je vysoká rizikovost.

Nejvíce lidé investují do podílových fondů (44 %) a akcií (33 %). Na třetím místě jsou nemovitosti spolu s kryptoměnami (19 %), teprve pak následují dluhopisy (18 %).

 

O průzkumu EY Consumer Banking Survey 2023

EY ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos zjišťoval, jaký postoj zaujímá česká a slovenská populace k bankovnímu sektoru se zaměřením na finance, finanční poskytovatele a inovace v rámci tohoto odvětví.
Dotazování bylo realizováno na reprezentativním vzorku české a slovenské populace (n=1504) prostřednictvím Ipsos online panelu Populace.cz. Více o průzkumu naleznete zde.

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cs_cz.