Tisková zpráva

19. září 2023

Firmy zásadní rozšiřování vozových parků neplánují, stále častěji se však poohlížejí po elektromobilech

Průzkum EY Fleet Survey 2023 ukázal, že velká revoluce ve firemních flotilách se nechystá – alespoň v následujících třech letech.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Související témata Consulting Budoucnost mobility

Praha, 19. září 2023 Velká revoluce ve firemních flotilách se nechystá – alespoň v následujících třech letech. Rozšiřování vozových parků totiž aktuálně očekává pouhých 6 % fleet manažerů. Zdá se tudíž, že některé trendy nutně zpomalí, navzdory tomu, že se ukazuje, že firmy jsou stále ochotnější nakupovat služební elektromobily a přikládat větší důležitost automatizaci a konektivním službám. Všeobecně se ale stále rozhodují hlavně pod diktátem celkových cen, i když zaměstnanci se svými vedoucími v tomto ohledu nutně nesouhlasí. Takové jsou hlavní závěry průzkumu EY Fleet Survey 2023, který již potřetí realizovala mezinárodní poradenská společnost EY.

Manažeři jsou pro teď se svými flotilami většinou spokojení

Společnosti momentálně neplánují žádné rozsáhlé investice do vozových parků. To, že se jejich flotila během následujících tří let rozšíří, očekává jen 6 % z nich. 88 % manažerů předpokládá, že jimi spravovaná flotila zůstane ve stejném období přibližně stejná. Zajímavým trendem ale je, že firmy zaměstnávající přes 200 zaměstnanců v roce 2023 stále více spoléhají na služby externích autopůjčoven. Jejich podíl se meziročně zvýšil ze 4 % na současných 12 %.

„Neochota investovat do obnovy a modernizace vozových parků by se v delším časovém horizontu mohla firmám vymstít – a to hlavně kvůli potřebám a mindsetu zaměstnanců. Možnost získat firemní automobil považuje polovina pracovníků za hlavní benefit, když se rozhodují o novém zaměstnání. Až 63 % stávajících zaměstnanců pak služební vozy využívá v průměru dvakrát až třikrát týdně pro dojíždění ve vzdálenosti do cca 200 kilometrů. To vše naznačuje, že kvalita a rozsah firemní flotily jsou parametry, které rozhodně není radno podceňovat. Zejména v době, kdy automobilový svět prochází revolučními změnami,“ říká Petr Knap, expert pro automobilový sektor v EY Česká republika.

Za nejčastější rozhodovací kritérium při nákupu nových vozů manažeři i v roce 2023 uvádějí jejich pořizovací cenu. Zde ovšem došlo k výraznému posunu – zatímco ještě loni byl tento parametr rozhodující pro 83 % firem, letos je to pouze 36 % a tedy o skoro polovinu méně. Pokles důležitosti lze sledovat i u kritérií značky a praktičnosti, naopak roste podíl manažerů, kteří považují za důležité celkové náklady na vlastnictví, typ pohonu a ekologičnost vozidla. Hlavním důvodem k modernizaci vozového parku je oproti tomu stáří vozidla (56 %) a jeho opotřebení (42 %), vliv celkových a servisních nákladů na rozhodování společností naopak klesá. 

Nákup vozidel pak většina firem financuje ze svých vlastních zdrojů s tím, že v polovině případů je opět rozhodujícím parametrem celková cena vozu. Počet společností, které pro nákup využívají forem externího financování, ale narůstá. Leasingové společnosti potvrzují, že v průběhu loňského roku zaznamenaly vyšší zájem o financování formou operativního leasingu a bankovních úvěrů v neprospěch finančního leasingu, u kterého počet zájemců naopak poklesl. Odlišnosti pak lze spatřovat v postoji zaměstnanců a zaměstnavatelů k údržbě vozového parku – zatímco 40 % zaměstnancům by nevadilo mít k dispozici ojetý služební vůz, stejný scénář je představitelný jen pro 14 % manažerů. Podobně je tomu v případě využití tzv. služby předplaceného modelu.

Konzervativnější manažeři, otevřenější zaměstnanci

Co se týče správy firemních flotil, z šetření EY vyplynulo, že zejména menší firmy se stále drží zavedených konzervativních způsobů. Vzhledem k tomu, že si manažeři váží především kvalit jako je rychlost a jednoduchost administrace, zůstávají nadále vůbec nejčastějším mechanismem tzv. knihy jízd, které využívá téměř polovina dotázaných. Aktuálně však převažuje počet těch, které mají pro jejich vyplňování uzpůsobenou aplikaci či online formuláře (20 %) nad těmi, které je nadále vyplňují ručně (10 %). Zdá se ovšem, že manažeři flotil přikládají stále větší význam prvkům automatizace.

„Konektivní služby využívají především větší společnosti, přičemž většina z nich potvrzuje, že jsou s tímto přechodem spokojeny. Skoro třetina manažerů si je vědoma, že pokud chtějí provádět optimalizaci vozového parku opravdu efektivně, je nutné, aby pravidelně prováděli sběr dat. Určitou renesanci zažívá i telematika. Zájem o automatické knihy jízd sice nadále klesá, ale roste zájem o kreativnější konektivitu typu vzdáleného odemykání a zamykání, okamžitého určení polohy vozidla a podobně. V dnešní době jde už o standardní nabídku leasingových společností, které mají k dispozici vlastní pokročilé IT programy pro reporting a správu parku, kterých firmy hojně využívají,“ vysvětluje Jakub Bernold, seniorní manažer a klíčový business partner pro EY klienty, kteří se vydali cestou k udržitelné firemní mobilitě.

O tom, že služebním vozům umíráček rozhodně nezvoní svědčí i fakt, že variantu, kdy budou nahrazeny alternativními dopravními prostředky, si dokáže představit jen 6 % fleet manažerů. Je ovšem pravdou, že na straně zaměstnanců je tento trend pozorovatelný již nyní, když více než polovina z nich využívá pro služební cesty jiné způsoby, nejčastěji veřejnou hromadnou dopravu (skoro 80 %). Téměř polovina zaměstnanců navíc přiznává, že nemá problém sdílet služební vůz s dalšími uživateli – třetina tuto praxi provozuje týdně. Jako hlavní důvod nejčastěji zmiňují ekologickou stopu a dopady na životní prostředí. Náklady na alternativní dopravy jsou přitom klíčovým faktorem při rozhodování manažerů, zda jejich využívání zaměstnanci finančně zvýhodnit. Schémata typu mobility budgetu se mezi nimi velké podpoře netěší (aktuálně by je zvažovalo pouze 18 % fleet manažerů).

Prodeje elektromobilů zatím výrazný nárůst nezaznamenaly

Popularita elektromobilů sice pomalu, ale jistě roste, avšak jejich prodeje zatím výraznější nárůst nezaznamenaly.

„Prodeje elektromobilů se meziročně ustálily na mrtvém bodě. Stejně jako loni představovaly zhruba 10 % všech prodejů automobilů. Ve firmách pak můžeme být svědky zajímavé anomálie, kdy zaměstnanci mají k elektromobilitě o dost více pozitivní vztah než vedení společností, navzdory tomu, že více než polovina pracovníků v životě auto na elektrický pohon neřídila. Obecně platí, že elektromobilita je oblíbená zejména u nejmladších generací zaměstnanců a pak ve větších firmách, jejichž vozové parky čítají více než tři desítky služebních vozů,“ komentuje vztah českých firem k elektromobilům Zdeněk Dušek, partner zodpovědný za automobilový sektor v ČR.

Vůbec nejčastějším způsobem, jak se firmy přizpůsobují elektromobilitě, je výstavba dobíjecích bodů v blízkosti kanceláří, ke které přistoupilo již na 22 % oslovených společností. Pouze 6 % je ale ochotno investovat či financovat instalací dobíječek přímo v domácím zázemí jejich zaměstnanců. Zdá se ale, že v tom jsou s pracovníky zajedno. Celých 72 % z nich nemá o instalaci domácí nabíječky zájem, přičemž dvě pětiny ani za předpokladu, že by veškeré náklady pokryl zaměstnavatel. Dalších 32 % by za této podmínky buď nabídku přijalo, či ji alespoň zvažovalo.

„Posuny firem směrem k elektromobilitě jsou sice prozatím značně nesmělé, nicméně je patrné, že ekologické dopady vozových parků začínají být pro manažery klíčovým tématem. Dvě pětiny společností se o ně aktivně zajímají a pětina je pak dokonce ochotná přistoupit na vyšší ceny, pokud to bude znamenat snížení uhlíkové stopy. Už teď můžeme pozorovat zvýšený zájem o solární panely, bateriová úložiště, nebo systémy pro sběr dešťové vody. V kombinaci s tvrzením 67 % leasingových společností, které uvádějí, že zájem o elektromobily v minulém roce vzrostl, se dá očekávat, že se firemní flotily v dohledné budoucnosti budou dále proměňovat,“ uzavírá Knap a podotýká, že právě leasingové společnosti mají díky svým speciálním nabídkám a akcím na popularizaci elektromobility lví podíl. 
 

Stáhnout kompletní výsledky průzkumu (PDF)

 

O Fleet Survey

EY Fleet Survey 2023 je třetím vydáním průzkumu realizovaného mezinárodní poradenskou společností EY, ve kterém se zaměřuje na vývoj na trhu firemních flotil a vozových parků a trendy při jejich správě, modernizace a obnově. Dotazování probíhalo v rámci reprezentativního vzorku čítajícího 50 fleet manažerů, 301 zaměstnanců s firemním vozem a 6 leasingových společností. Vzorek byl strukturovaný tak, aby odrážel co nejširší spektrum průmyslových odvětví, firem co do vlastní velikosti i velikosti jejich vozových parků, a věkově i genderově vyváženou sestavu respondentů.

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cs_cz.