Tisková zpráva

23. května 2023

Dlužníci stále ještě dobře splácí. Inkasní agentury vrátily vloni věřitelům 6,7 mld. Kč

Průměrná výše vymáhaných pohledávek je 20 177 Kč, což je o 2079 Kč více než o rok dříve.

  • Inkasní agentury zpracovaly v roce 2022 1,02 miliony nových pohledávek v objemu 20,7 mld. Kč
  • Na konci loňského roku inkasní agentury spravovaly postupně nahromaděné pohledávky v objemu 121,2 mld. Kč, což představuje meziroční navýšení o téměř 10 miliard Kč
  • Působnost připravovaného Zákona o trhu s nevýkonnými úvěry by měla být rozšířena na všechny pohledávky
  • 41 % lidí, kteří v odvětví inkasa pohledávek pracují, jsou ženy

Praha, 22. května 2023 V uplynulém roce došlo dle očekávání k dalšímu snížení jak počtu, tak i objemu nových pohledávek. Věřitelům se vrátilo o 200 mil. korun více než v předchozím roce. Nově se zjišťoval i počet žen, které v odvětví inkasa pohledávek pracují. Jejich podíl tvoří 41 %. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu trhu mimosoudního inkasa v České republice provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci s poradenskou společností EY.

Asociace inkasních agentur sdružuje nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy a mimosoudního inkasa pohledávek. Usiluje o nastavení etických standardů a správné praxe na českém trhu.

Podle průzkumu společnosti EY zpracovaly inkasní agentury během loňského roku v České republice nové pohledávky o objemu 20,7 miliard Kč, což je meziročně o 350 milionů korun méně. Věřitelům v tomto roce vrátily 6,7 miliardy Kč. To představuje zvýšení o 200 milionů Kč oproti předchozímu roku. Inkasní agentury nejčastěji vymáhají peníze od domácností. Průměrná výše vymáhaných pohledávek je 20 177 Kč, což je o 2 079 Kč více než o rok dříve.

„Jak ukazují zjištěná data, ani loňský rok nepřinesl žádnou změnu kurzu. Dál pokračuje snižování počtu pohledávek a zatím u nás neevidujeme ani žádné signály zhoršeného splácení,“ popisuje trend Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur, s tím, že i počet pracovních míst v odvětví klesl o 3,5 % a aktuálně zaměstnává 792 pracovníků.

Průzkum také ukázal, že většinu (89 %) pohledávek vymáhají inkasní agentury pro třetí stranu. Z předchozích období zůstalo ve správě inkasních agentur značné množství pohledávek, které se meziročně zvýšily o téměř 10 miliard Kč. Celkově jsou ve správě inkasních agentur pohledávky o objemu 121,2 miliardy Kč.

„Ačkoliv inkasní agentury pohledávky i odkupují, jejich poměr zůstává nízký (11 %). I nadále se z většiny věnují pohledávkám ve správě pro třetí stranu. Zajímavý posun nastal ohledně typu dlužníků. Pokles počtů a objemů pohledávek vymáhaných inkasními agentury po spotřebitelích částečně kompenzuje nárůst B2B pohledávek, tedy pohledávek za firmami. Meziročně se tak podíl B2B na objemu pohledávek zvýšil z 19,7 % na 31,4 %,“ vysvětluje Marek Jindra, partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY.

Z průzkumu dále vyplynulo, že průměrná výše tržeb činila v roce 2022 na jednu inkasní agenturu 57 milionů Kč a při přijatých pohledávkách v hodnotě cca 613 milionů Kč ročně dokázala průměrná inkasní agentura věřitelům zajistit navrácení 199 milionů Kč.

„Zhruba polovina inkasních agentur je naladěna pro nadcházející období spíše optimisticky a očekává růst trhu v řádech 10–30 %, třetina realisticky očekává změnu v rozmezí -10 až +10 %. Vyhlídky pětiny inkasních agentur jsou naopak pesimistické, a to v rozpětí -10 až -30 %,“ uvedl Radek Laštovička a doplnil: „Inkasní trh v CŘ i nadále zůstává bez jakékoliv regulace. Ve změnu jsme doufali v souvislosti s přípravou Zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Bohužel to zatím vypadá, že tento zákon bude přísně regulovat vymáhání jen pro odprodané úvěry bankovních institucí spravované správci úvěrů, zatímco vymáhání úvěrů vlastněných bankami a všech dalších spotřebitelských pohledávek zůstane bez regulace. Propásneme tak unikátní příležitost definitivně vymýtit neetické praktiky vymáhání dluhů.“

 

O průzkumu        
Asociace inkasních agentur (AIA) provedla ve spolupráci se společností EY pravidelný průzkum trhu inkasních agentur. V pořadí již jedenáctého průzkumu se zúčastnilo 27 inkasních agentur, mezi kterými byli téměř všichni významní hráči na trhu. Podle odhadu tak průzkum pokrývá 80 % trhu inkasních služeb v České republice. Sběr dat a jejich vyhodnocení se uskutečnily v dubnu a květnu 2023. Oslovení prováděla společnost EY formou elektronického dotazníku. Data navazovala na obdobný průzkum z předchozích let tak, aby bylo možné vysledovat tržní trendy. Dotazy byly zaměřeny na údaje o inkasní činnosti z let 2021 a 2022 a na výhled pro rok 2023. Část údajů odpovídá informacím shromažďovaným v rámci pravidelného evropského průzkumu inkasního trhu FENCA (Federation of European National Collection Associations).

Informace o Asociaci inkasních agentur (AIA)         
Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002 a od roku 2006 je členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních asociací inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur jsou nejvýznamnější společností působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, ve kterém se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur. Více informací naleznete na webových stránkách asociace:

www.aiacz.cz  www.forumveritelu.cz  www.ceskedluhy.cz

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cs_cz.