Tisková zpráva

21. února 2023

EY Cenový index: Osobní automobily nadále zdražují. Tempo je pomalejší, než se čekalo

Trend zvyšování ceníkových cen osobních automobilů pokračuje, ustálil se ovšem na obdobném tempu jako v předchozím období.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Související témata Budoucnost mobility Consulting

Praha, 21. února 2023 - Trend zvyšování ceníkových cen osobních automobilů pokračuje, ustálil se ovšem na obdobném tempu jako v předchozím období. To je hlavní zjištění nejnovějšího vydání cenového indexu poradenské společnosti EY, který sledoval vývoj na trhu v období od července 2022 do ledna 2023. Ceny automobilů se tak v průměru zvýšily o 3 %, což je ve srovnání s vývojem v první polovině loňského roku pouze o 0,3 procentních bodů méně. Vůbec nejvíce zdražily vozy na CNG, následované automobily s dieselovým pohonem a na benzin. Nejméně naopak podražily vozy na čistě elektrický pohon. Znatelné rozdíly v růstu cen je možné sledovat i mezi základními a nejvyššími výbavami.

Všeobecné zdražení na automobilovém trhu je dlouhodobý trend a předvídaný důsledek odklonu od současných spalovacích motorů, který prosazuje Evropská unie. „Blížící se zavedení emisní normy Euro 7 s sebou nese očekávané zdražení, a to především kvůli nutnosti výrobců pokrýt náklady na vývoj a úpravu současných spalovacích motorů. S celkovým zdražováním na evropském trhu je v kontrastu vývoj cen značky Tesla, která konkuruje svými snižujícími se cenami. Ty v některých zemích v Evropě poklesly až o 20 %. Motivací je snaha podpořit poptávku a rostoucí konkurence dalších značek,“ konstatuje Petr Knap, vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a střední Asie. Dodává, že závěry průzkumu hovoří o zvyšování cen prakticky u všech značek i automobilových kategorií.

Srovnání cen vozů s předchozím obdobím

Oproti loňskému červenci ceny automobilů vzrostly průměrně o 3 %, což odpovídá částce 27 129 Kč. Obecně lze největší nárůst pozorovat u vozů s pohonem na CNG, kde šlo dokonce o 14 %, tedy 92 000 Kč. Signifikantní růst cen je patrný i u vozů na naftový pohon. Ty zdražily o 11,3 % (88 296 Kč). Znatelně méně naopak podražily automobily s pohonem na LPG (3,6 %, 12 743 Kč), plug-in hybridní vozy (3,4 %, 45 071 Kč), klasické hybridy (3,2 %, 21 399 Kč) a čistě elektrická vozidla (1,6 %, 15 000 Kč).

„Stejně jako v předchozím období sledujeme zvyšování cen osobních automobilů na českém trhu. Část zdražování je nepochybně spojena s faktem, že automobilky mají kvůli externím faktorům, jako je válečný konflikt na Ukrajině a komplikace v dodavatelských řetězcích, omezené produkční kapacity a z toho důvodu se v nabídce soustředí na modely s vyšší marží. Očekává se, že tento trend bude trvat delší dobu,“ říká Petr Knap, vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a střední Asie.

V případě některých značek sledovaných modelů došlo k plošnému zdražení (Mercedes-Benz, BMW), u jiných pak záviselo na typu pohonu (Kia, VW). Volkswagen přistoupil obecně ke zdražení, což je viditelné například u navýšení minimální ceny modelu Polo, jehož nejnižší výbavová linie byla zrušena. Stejně tak došlo ke zrušení vrcholných motorizací u modelu Tiguan v benzinovém i naftovém provedení. Podobný trend byl viditelný i u modelu Leon značky Seat.

Automobilka Škoda Auto výrazně zvedla ceny až v polovině ledna 2023, a to v průměru o 50 175 Kč. Znatelné zdražení zaznamenaly hlavně modely Octavia a Kodiaq. U prvního jmenovaného jde zejména o minimální výbavy v naftovém a benzinovém provedení, u druhého došlo k vyřazení nejlevnější výbavy Ambition z nabídky, což se projevilo skokovým zvýšením cen o skoro 300 000 Kč.

Podle Knapa se zdražování v tuzemsku podepisuje i na počtu registrací nových vozů. „Celkový počet registrací, který v posledních letech vykazoval rostoucí trend, v roce 2022 poklesl až na úroveň roku 2014, což reflektuje jak zvyšování cen, tak i další faktory jako přetrvávající nedostatek subdodávek a zhoršující se ekonomickou situaci. Se snižujícím se počtem celkových registrací roste i průměrné stáří vozového parku v České republice, které je oproti průměru EU (11,8 let) vyšší o více než 4 roky a dosahuje skoro 16 let,“ vysvětluje.

Srovnání vozů podle kategorií základní a nejvyšší výbavy

Určité trendy jsou patrné i při srovnání vozů podle kategorií výbavy, avšak oproti předchozímu srovnání se oproti minulému sledovanému období v některých případech tolik neliší. Například v kategorii A, která zahrnuje mini vozy, došlo k obecnému růstu cen o 3,8 %. Nejvyšší výbavy ale zdražily méně – pouze o 2,2 %. Ve skupině B, která je synonymem pro malé vozy, je znatelné průměrné zdražení základních výbav o cca 23 887 Kč, tedy 6,9 %. I u nich byl zaznamenám mírnější cenový nárůst nejvyšších výbav o pouhá
2 %. 

Kategorie

Základní výbava

Nejvyšší výbava

Mini vozy 3,80% 2,20%
Malé vozy 6,90% 2,00%
Nižší střední střída 7,90% 3,30%
Střední třída 3,30% 2,00%
Vyšší střední třída 3,00% 2,20%
SUV 6,40% 1,50%
MPV 4,10% 5,40%

 

U automobilů nižší střední třídy – skupiny C – ceny narostly o 7,9 % u základních výbav a o 3,3 % u nejvyšších výbav. Důvodem může být razantní zdražení Škody Octavie o 100 000 Kč nebo výrazný cenový skok modelu Ford Focus, který má nyní v nabídce nový vyšší výbavový stupeň. U hybridních modelů zavládl opačný trend, kdy základní výbavy všeobecně zlevnily (2,9 %), zatímco ty nejvyšší naopak zdražily (8,2 %). Čistě elektrické vozy v kategorii C zůstaly na prakticky stejné cenové hladině jako v předchozím období.

Kategorie D – střední třída – zaznamenala méně významnou změnu cen. Základní výbavy podražily o 3,3 % a nejvyšší o 2 %. Základní výbavy této skupiny byly přitom v minulém období stiženy vůbec nejvyšším cenovým nárůstem ze všech kategorií. Určitou výjimku představují vozy v základní výbavě s naftovým pohonem, jejichž ceny se zvýšily o 9,9 %, za což jsou odpovědné hlavně modely Škoda Superb a Volkswagen Passat. Za vozy vyšší střední třídy E si zákazníci připlatí v průměru o 41 227 Kč víc, což odpovídá 3 %. Opět platí, že ceny nejvyšších výbav rostly pomalejším tempem (2,2 %). Nejvíce naopak zdražily vozy s benzinovým pohonem (3,8 %).

V kategorii SUV & Crossover došlo k nárůstu cen základních výbav o 6,4 % (45 861 Kč). Jsou za něj odpovědná především naftová vozidla (nejmarkantněji model Kodiaq značky Škoda), která zdražila o 14,5 %. Ceny nejvyšších výbav narostly jen o 1,5 %, do čehož se propisuje i výhodná slevová akce na maximální výbavu modelu Volkswagen Tiguan, který výrazně zlevnil v naftovém i benzinovém provedení. V kategorii MPV zahrnující víceúčelová osobní vozidla zdražily základní výbavy o průměrných 4,1 %. Přesto lze ale u jejich maximálních výbav sledovat vůbec největší cenový růst o 5,4 % (61 307 Kč). Nejvíce v této kategorii zdražila vozidla s čistě elektrickým pohonem, u kterých bude třeba doplatit o 5,2 % více.

Srovnání vozů nejnižších výbav

Benzínové vozy 6,90%
Naftové vozy 11,30%
Elektrické vozy 1,60%
Plug-in vozy 3,40%
Hybridní vozy 3,20%
CNG 14,00%
LPG 3,60%
 

O cenovém indexu

Tradiční EY cenový index, který mapuje vývoj cen osobních automobilů na českém trhu od počátku roku 2018 a reflektuje cenové odchylky v dlouhodobém horizontu, byl pro své aktuální období upraven. EY sleduje spodní cenové hladiny (u nejlevnějších variant jednotlivých modelů), vrcholy nabídek (nejdražší varianty jednotlivých modelů) a od roku 2022 také průměrný cenový index tvořený váženým průměrem cen. EY analyzuje také další parametry nabídky vybraných vozidel např. z pohledu motorizací, výbavových stupňů a jejich vzájemné komplexity. Portfolio sledovaných modelů bylo rozšířeno na 55 modelů (z původních 42) napříč segmenty trhu na základě statistik prodejů z předchozích let (tyto vozy představují 72 % objemu prodaných vozidel na území ČR). Nově jsou více sledovány a detailněji analyzovány i modely poháněné alternativními pohony, včetně vozidel poháněných na zemní plyn a LPG. Hybridní modely jsou nyní sledovány přesně dle použité technologie. Kromě tradičních výbav jsou zohledňovány i převodovky a hnací nápravy, včetně v Česku enormně populárních vozidel s pohonem všech kol.

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cs_cz.