Tisková zpráva

28. března 2023

Kapacity sociálních služeb neodpovídají demografickému vývoji

Téměř 60 % poskytovatelů sociálních služeb hlásí více jak 90% zaplnění svých kapacit.

Související témata Consulting

Praha, 28. března 2023 – Téměř 60 % poskytovatelů sociálních služeb hlásí více jak 90% zaplnění svých kapacit. Pouze necelá čtvrtina poskytovatelů nemusí klienty z kapacitních důvodů odmítat. V průměru je v každém zařízení odmítáno 57 klientů ročně. To reflektuje situaci na trhu sociálních služeb, kdy počet míst především v pobytových zařízeních sociální péče dlouhodobě neodpovídá demografickému vývoji Česka. Vyplývá to z dotazování poskytovatelů sociálních služeb v rámci Analýzy potenciálu digitalizace a zefektivnění procesů v sociálních službách, kterou pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS) vypracovala poradenská společnost EY. 

Stáhnout celou analýzu (pdf)

Naplněnost kapacit oslovených poskytovatelů sociálních služeb v průměru dosahuje 83 % (šedá čára na grafu níže), pohybuje se v rozmezí od 18 do 100 %, podle typu služby. 59 % poskytovatelů uvedlo, že k 30. 6. 2022 kapacity jejich zařízení byly z více jak 90 % zaplněné. U dalších 17 % respondentů se zaplněnost pohybovala mezi 70 a 90 %.

Většina zařízení musí nové klienty z kapacitních důvodů odmítat, a to v rozmezí od 2 až do 550 odmítnutých žádostí o umístění během roku. Pouze 24 % respondentů nemusí klienty z kapacitních důvodů odmítat.

„Za nedostatečný růst kapacit může celá řada faktorů. Zjistili jsme, že souvisí s nízkými veřejnými prostředky na budování nových zařízení, zároveň také s obtížným vstupem soukromých poskytovatelů na trh sociálních služeb. Rezervy jsou rovněž v úrovni sdílení dat mezi zapojenými úřady, například pobočkami Úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení. Zlepšení v této oblasti by přispělo k vyřizování příspěvku na péči v zákonných lhůtách,“ komentovala dílčí výsledky analýzy Romana Smetánková, partnerka společnosti EY Česká republika a doplnila: „Příspěvek na péči je přitom zcela zásadním zdrojem financování systému sociálních služeb, který zároveň zvyšuje míru svobodné volby klienta. Ten si může díky příspěvku vybrat, jakou službu využije. Ačkoli zákon stanovuje, že žádost musí být vyřízena do 60 dnů, respondenti uvádějí, že až v 80 % případů tomu tak není a na rozhodnutí úřadů musí čekat déle.“

V rámci analýzy bylo osloveno 1 626 poskytovatelů, z nich 416 (25,6 %) reagovalo na žádost o vyplnění dotazníku. Z celkového počtu zaznamenaných odpovědí 3 respondenti neposkytli souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších 66 dotazník nedokončilo. Uvedené odpovědi a závěry tak vycházejí ze vzorku 347 poskytovatelů sociálních služeb. Zastoupeny jsou všechny kraje.

 

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cs_cz.