Tisková zpráva

21. března 2023

Novým marketingovým ředitelem EY Česká republika je Štěpán Tůma

Ve své nové roli bude mít na starosti veškeré marketingové aktivity a business development společnosti EY v České republice.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Do čela marketingového oddělení českého zastoupení mezinárodní poradenské společnosti EY od 1. března 2023 nastoupil Štěpán Tůma. Ve své nové roli bude mít na starosti veškeré marketingové aktivity a business development společnosti v České republice.

Před příchodem do EY působil Štěpán Tůma jako konzultant projektů v oblasti marketingu se zaměřením na energetiku a jiné sektory. Dříve působil jako marketingový ředitel společností Sodexo a Vodafone a v oblasti marketingu zaměřeného převážně na firemní zákazníky se pohybuje přes dvacet let.

Jeho hlavním úkolem v nové roli bude posílit pozici EY na tuzemském trhu a dále prohlubovat její oborovou profilaci. „EY patří mezi globální špičky v oboru poradenských, auditních a daňových služeb, a proto je mi velkou ctí ujmout se vedení marketingu právě zde,“ říká Štěpán Tůma. „Velmi si vážím důvěry, kterou ve mě vedení společnosti vložilo, a pevně věřím, že se nám společně podaří dosáhnout všech vytyčených cílů.“

Volný čas Tůma věnuje především rodině. Mezi jeho koníčky patří vzdělávání – sedm let působil jako lektor na Vysoké škole ekonomie a managementu – a sport, především cyklistika a běh.

Štěpán Tůma, marketingový ředitel EY Česká republika

 

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cs_cz.