Tisková zpráva

24. ledna 2023

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

Společnost EY zjišťovala aktuální trendy nákupu nových i ojetých vozidel a stanoviska zákazníků vůči významným inovacím automobilového průmyslu.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Související témata Budoucnost mobility Consulting

Praha, 23. ledna 2023 – Nejpopulárnějším automobilovou značkou Čechů byla i v roce 2022 ŠKODA. Ta je vůbec nejběžnějším vozem v garážích českých řidičů, ale nejčastěji figuruje i v plánech na pořízení dalšího nového vozu. Tuzemští řidiči jsou navíc typičtí loajalitou, takže 70 % z nich nehodlá na svých dosavadních preferencích značky nic měnit. To je jeden ze závěrů pravidelného Automotive Retail Survey, který realizuje poradenská společnost EY již sedmým rokem. Dále se zajímala i o názory Čechů na alternativní pohony či digitalizaci značek. Zatímco se zdá, že digitální budoucnosti jsme relativně otevřeni, ve vztahu k hybridům a elektromobilitě stále patříme k největším skeptikům Evropy.

Železná loajalita českých řidičů

Češi jsou z hlediska věrnosti své oblíbené automobilové značce nadmíru loajální. Téměř 70 % respondentů počítá s tím, že ani při nákupu příštího vozu nebudou zvažovat změnu výrobce. V tuzemsku je v tomto směru evidentní značný patriotismus – 39 % respondentů vlastní automobil původní české značky ŠKODA (celkový podíl vozů ŠKODA jinak představuje 34 % ze všech v tuzemsku registrovaných), která je jasným favoritem i co se týče preferencí pro budoucí nákupy (23 %). Zahraniční značky za ní v obou parametrech zaostávají se značným odstupem – figuruje mezi nimi německý Volkswagen či jihokorejská Hyundai a Kia.

„To, že jsou automobily ŠKODA mezi Čechy stále suverénně nejpopulárnější, svědčí o jistém konzervatismu, který se pojí s určitou formou vlastenectví a patriotismu. Na produkty ŠKODA AUTO stále pohlížíme jako na součást českého průmyslového dědictví. Vozy ŠKODA jsou navíc podle spotřebitelů spolehlivé. Pozitivní zkušenost s nimi mají skoro dvě třetiny majitelů, a navíc jde i z pohledu servisu o cenově dostupnou alternativu pro středně příjmové domácnosti, kterých je v tuzemsku většina. Nepředpokládám, že by se na věrnosti ke Škodovce v blízké budoucnosti něco zásadně změnilo,“ komentuje setrvalý trend Petr Knap, EY vedoucí partner pro oblast automotive a výrobního sektoru. Důsledkem toho je i fakt, že se pozornost spotřebitelů často stáčí například i k ojetým vozům.

Skoro třetina Čechů je navíc přesvědčena, že je ke změně oblíbené automobilové značky nepřesvědčí žádný benefit ani konkurenční výhoda. Přibližně stejný počet by se ale pravděpodobně nechal zlákat příslibem slevy na další nákup. Cena je totiž pro 66 % českých řidičů nadále jedním z nejdůležitějších faktorů při rozhodování o pořízení nového vozidla. Pozitivní zákaznické zkušenosti přikládá důležitost 57 % respondentů a po nízké spotřebě paliva se poohlíží 55 %. Další kritéria jako bezpečnost, kvalita poprodejního servisu nebo konektivita pak nejsou pro spotřebitelské rozhodování tak důležité.  

23 % Čechů by od čekání na vůz svojí oblíbené značky neodradila ani delší prodleva způsobená například aktuálními obtížemi v dodavatelských řetězcích. V takovém případě by byli ochotni nákup nového automobilu odložit až o 12 měsíců. Popularitě se v tuzemsku naopak zatím netěší čínští výrobci automobilů. Bezmála 80 % dotazovaných o koupi vozu čínské provenience ani neuvažuje a jen polovina řidičů přiznává, že by o takovém vozidle možná uvažovala, pokud by za něj museli vynaložit velmi nízkou pořizovací cenu. Pro 37 % by měla nějakou relevanci i lepší kvalita samotného automobilu.

Česko stále rájem benzínu a nafty

O výhodách alternativních pohonů Čechy nepřesvědčil ani uplynulý rok 2022. Naopak se zdá, že probíhající krize některým z nich vrátila důvěru v konvenční paliva. Zhruba polovina řidičů plánuje, že jejich příští vůz bude jezdit na benzín, což je nárůst oproti 35 % v roce 2021. Meziročně ovšem dále poklesl zájem o naftu, kterou teď zvažuje pouze 11 % dotázaných. Tyto dvě pohonné hmoty ale nadále mezi majiteli osobních automobilů dominují. Počet vlastněných vozů na alternativní pohony, typu klasických i plug-in hybridů nebo těch plně elektrifikovaných, je ve srovnání s nimi minimální. Stejně tak počet řidičů, kteří je považují za jasnou volbu při výběru příštího vozidla. 

„Češi jsou ve vztahu k alternativním pohonům dlouhodobě jedním z nejvíce skeptických národů v Evropě. Nejen, že drtivá většina vozidel v osobním vlastnictví využívá pouze benzínové či naftové pohony, ale alternativy se výrazně neobjevují ani v plánech budoucích nákupů. Je nutné zdůraznit, že téměř třetina řidičů nemá jasno v tom, jaký pohon by měl jejich budoucí vůz mít, takže je možné, že někteří z nich se k hybridům či elektromobilům přikloní. Přesto je to ve srovnání se zeměmi jako Nizozemsko, Velká Británie nebo Německo žalostně málo. U nich se totiž popularita všech těchto typů pohybuje přibližně v rozmezí od 10 do 30 %,“ uvedl Zdeněk Dušek, EY partner pro oblast automotive.  

72 % českých řidičů v rámci dotazování uvedlo, že nikdy nemělo příležitost řídit elektromobil. Pro dvě pětiny pak elektromobily ani hybridy nejsou lákavou volbou, přičemž zcela vylučují nad takovou možností vůbec uvažovat. Pro 49 % by byla opět rozhodující pořizovací cena – pokud by narazili na lákavou nabídku, možná by některému automobilu s alternativním pohonem dali šanci.

Za vlastní a naživo

Motoristé v tuzemsku se naopak s kolegy ze zahraničí shodují v otázce financování nákupu nového vozu. V České republice – stejně jako ve Velké Británii, Nizozemsku a Německu – převažuje preference vynaložit na tuto investici v první řadě vlastní zdroje. Konkrétně v České republice považuje tento scénář za preferovaný 61 % respondentů. Tímto způsobem je celá třetina domácností připravena uvolnit do 500 tisíc korun, přičemž z poloviny jde hlavně o ty, které mají hrubý měsíční příjem od 50 tisíc korun výše. Pokud by museli využít cizích zdrojů, za nejschůdnější považují půjčku od rodiny či přátel. Podstatně méně by bylo ochotno uvažovat o úvěru od leasingové společnosti či banky. Třetina dotázaných taktéž nevylučuje možnou kombinaci obou přístupů. 

„Zde se projevuje tendence konzervativních Čechů držet podobné nákladné transakce pevně ve vlastních rukách či maximálně v nejbližším důvěrném kruhu. Značné popularitě se těší i online kanály prodejců, už ale podstatně méně zákazníků se vydá aktivně vyptávat přímo do showroomu. Což je trochu paradox, jelikož showroomy jsou pořád místem, kde je naprostá většina kupních smluv nakonec uzavřena,“ vysvětluje Petr Knap.

Ač by využití online kanálů ke koupi auta volilo pouze 7 % respondentů, neznamená to, že je to pro většinu absolutně nepředstavitelný scénář. Více než polovina dotázaných si takovou variantu dokáže představit, rozhodně ji ale nepovažují za ideální a preferovanou. Možná trochu protimluvně pak působí konstatování, že úroveň digitalizace značky považuje za důležitou či extrémně důležitou 46 % řidičů. U těch, kteří dávají přednost elektromobilům či hybridům, je tento podíl tradičně ještě vyšší, ale zde předpokládáme, že jde primárně o úroveň infotainmentu ve voze či aplikace výrobce pro správu vozu.

Automotive Retail Survey – prosinec 2022 je nejnovějším vydáním průzkumu mezi českými řidiči, který realizuje mezinárodní poradenská společnost EY ve spolupráci s výzkumnou agenturou InsightLab již sedmým rokem. Reprezentativní vzorek sestává z 514 respondentů ve věku od 20 do 75 let, kteří jsou držiteli řidičského průkazu. Klíčovým kritériem byla také zkušenost s koupí vozu. Vzorek byl dále sestavován tak, aby byl dostatečně diverzifikovaný z hlediska geografického členění České republiky, genderu, vzdělání i příslušnosti k dílčím věkovým skupinám. Samotné dotazování probíhalo formou dotazníku o 14 otázkách a průzkumu o 44 otázkách. Výstupy z českého průzkumu byly následně porovnány s mezinárodní obdobou Automotive Retail Survey, který probíhá pod taktovkou EY v automobilově nejvýznamnějších zemích světa.
 

Stáhnout závěry průzkumu (.pdf)

 

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cs_cz.