Tisková zpráva

15. května 2023

Průzkum EY ukázal výrazné rozdíly mezi českými a globálními společnostmi v postoji k ESG

Společnosti v Česku snížily v průměru emise skleníkových plynů o 19 % oproti výchozímu stavu a výrazně méně než globální společnosti.

Související témata Udržitelnost a ESG agenda

Praha, 15. května 2023 – Společnosti v Česku snížily v průměru emise skleníkových plynů o 19 % oproti výchozímu stavu, a tedy výrazně méně než globální společnosti, které dosáhly snížení o zhruba polovinu větší (28 %)[1]. Obdobně mají české společnosti nižší cíle v dalším snižování emisí, když plánují jejich snížení o 32 %, zatímco globální společnosti o 40 %.1 Vyplývá to z průzkumu globální hodnoty udržitelnosti v roce 2023 společnosti EY, v němž poradenská společnost identifikovala případy, kdy se domácí výsledky statisticky významně lišily od světových. 

V porovnání s globálními společnostmi se ty v Česku méně obávají fyzických, právních a reputačních rizik spojených s klimatem[2]. Naopak jsou ke snižování emisí více motivovány potřebou dodržování předpisů (69 %), když pro světové společnosti dosahuje tato motivace jen 47 %.

„Zábrany českých firem v agendě změny klimatu mohou být způsobeny jejich pesimismem ohledně cílů v oblasti změny klimatu,“ komentovala výsledky Alice Machová, partnerka EY pro udržitelný rozvoj a CFO agendu.

Tento názor odráží další významné rozdíly ve výsledcích. Tomu, že svět se vyhne zvýšení průměrné globální teploty o 1,5 stupně, věří 65 % globálních společností, a jen 12 % společností v Česku. Obdobně je diametrální rozpor v názoru, že svět dosáhne nulových emisí do roku 2050: z 69 % tomu věří globální firmy jen oproti 6 % českých společností.

„Někdy až propastné rozdíly mezi názory českých a globálních firem je třeba vnímat v kontextu rozdílné struktury hospodářství. Zejména český průmysl stále patří mezi energeticky nejnáročnější v EU,“ doplnila Alice Machová.

Obavy, že klimatická opatření negativně ovlivní provoz nebo finanční výkonnost, jsou převládající jen u 36 % globálních společností, zatímco v Česku jsou u nadpoloviční většiny (53 %). Překážkou pro zavádění opatření na snížení emisí je také vyšší nejistota v důsledku ekonomických nebo geopolitických problémů: zatímco u globálních společností se jedná 29 %, české je takto vnímají ze 47 %. A nepomáhá podle nich ani stát. Vlády poskytují správné vedení a podporu pro účinné řešení změny klimatu podle 67 % globálních firem, zatímco v Česku si to myslí jen 22 % dotazovaných společností.

I přes výše uvedené se české společnosti na rozdíl od svých globálních protějšků tolik nepotýkají s interními překážkami při realizaci své klimatické agendy. Například globální společnosti z celých 69 % vnímají jako překážku pokroku v oblasti změny klimatu fakt, že mají příliš mnoho různých iniciativ, které si navzájem konkurují, namísto jednotného přístupu. České firmy toto jako problém vnímají jen z jedné třetiny.

EY v průzkumu porovnávala globální hodnoty udržitelnosti 2022 (n = 506) s výsledky průzkumu pro Česko (n = 51). 

-----------------------------------------------------

[1] Hodnoty snížení i závazků jsou stanoveny oproti tzv. baseline, tedy výchozímu roku, a k cílovému roku, které si samy společnosti stanovují.
[2] Do jaké míry je vaše organizace vystavena každému z následujících rizik souvisejících s klimatem – střední/vysoká expozice 
      - Fyzická rizika - 83 % svět oproti 59 % Česká republika
      - Politická a právní rizika - 78 % svět vs. 53 % Česká republika
      - Reputační rizika - 83 % svět vs. 61 % Česká republika

 

Studie EY 2023 o udržitelné hodnotě 

(EY 2023 Sustainable Value Study) 

Stáhnout výsledky (pdf)

 

 

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cs_cz.