Tisková zpráva

15. února 2024

Titul EY Podnikatel roku Olomouckého kraje 2023 putuje do výrobní firmy BG7 global rodiny Brázdilů

Společnost EY vyhlásila vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2023 Olomouckého kraje.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Olomouc, 15. února 2024Ocenění EY Podnikatel roku 2023 Olomouckého kraje bylo letos uděleno hned trojici podnikatelských osobností. Z rukou vedoucí partnerky EY Martiny Kneiflové a hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka si jej převzali Ladislav Brázdil a jeho synové Ladislav a Jiří. Jejich společnost BG7 global s. r. o. se zabývá vývojem a výrobou lehkých konstrukcí pro široké spektrum odvětví od automobilového průmyslu přes elektrotechniku až po vodohospodářství.

Prestižní podnikatelskou cenu, jež byla v Olomouckém kraji letos předána po osmnácté, udělila porota složená mimo jiné z laureátů předchozích ročníků v čele s loňským vítězem Jakubem Havrlantem. Rodinné trio ji oslovilo způsobem, jakým dokázalo společnost od začátku 90. let rozvinout. Ladislav Brázdil a jeho synové společnost postupně transformovali z původního družstva v silného podnikatelského hráče. Ten je dnes ve svém oboru významným konkurentem nadnárodních koncernů.

„Pro nás je získání tohoto ocenění velkou ctí a zároveň závazkem být s bratrem stejným vzorem pro naše děti, jak byli pro nás rodiče. Jim a celé rodině se sluší poděkovat, i oni jsou součástí firmy, a tím pádem také našich úspěchů," sdělil Ladislav Brázdil mladší při slavnostním vyhlášení soutěže, která je letos nově udělována také pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla.

Fungování společnosti BG7 global je dle slov Ladislava Brázdila založeno na systému sedmi pilířů. Jsou jimi automatizace, blokace, systematizace, informace, kvalifikace, motivace a duplikace. Pilíře, jež se odrážejí v dnešním názvu firmy, zahrnují konkrétní opatření a metody, které zajistily dramatický růst marží i zisku a osvědčily se i při nabírání nových talentovaných zaměstnanců.

A je to právě i způsob spolupráce a vztah se zaměstnanci, který je přidanou hodnotou firmy a důvodem jejich ocenění. „Brázdilovi prokazují, že jsou vyhledávaným zaměstnavatelem. Pečují o rozvoj svých lidí poskytováním vzdělávacích programů. Své poslání ‚Jsme tu pro naše děti‘ naplňují podporou mladých od nejútlejšího věku, třeba i školkou s rozšířenou výukou angličtiny. Ve svém podnikání nezapomínají na prostředí, kde působí, a snaží se naplno využívat obnovitelné zdroje energie. To vedle výrazných byznysových úspěchů dělá z Brázdilových skutečné podnikatelské osobnosti,“ shrnula profil vítězů vedoucí partnerka EY Česká republika Martina Kneiflová.  

„Soutěž EY Podnikatel roku má v Olomouckém kraji dlouholetou tradici. Těší mě, že můžeme každoročně oceňovat a zviditelnit podnikatelské příběhy, za kterými stojí spousta práce, odvahy a sil. Vést úspěšnou firmu a vytvářet pracovní místa si zaslouží velké uznání. Nejen proto, že to pomáhá zlepšovat život v našem regionu,“ uvedl při předání ceny vítězům Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Jména letošních celostátních vítězů jednotlivých kategorií budou vyhlášena 6. března 2024 na pražském Žofíně. Celorepublikový vítěz bude tradičně vyslán na světové finále, kde bude spolu s ostatními národními vítězi z téměř šedesáti zemí světa usilovat o titul EY Světový podnikatel roku.

Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, Ladislav Brázdil st. a Ladislav Brázdil ml., spolumajitelé společnosti BG7 Global s.r.o. a držitelé titulu EY Podnikatel roku 2023 Olomouckého kraje, Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY Česká republika

Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, Ladislav Brázdil st. a Ladislav Brázdil ml., spolumajitelé společnosti BG7 Global s.r.o. a držitelé titulu EY Podnikatel roku 2023 Olomouckého kraje, Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY Česká republika

Ladislav Brázdil st. a Ladislav Brázdil ml., spolumajitelé společnosti BG7 Global s.r.o. a držitelé titulu EY Podnikatel roku 2023 Olomouckého kraje

Ladislav Brázdil st. a Ladislav Brázdil ml., spolumajitelé společnosti BG7 Global s.r.o. a držitelé titulu EY Podnikatel roku 2023 Olomouckého kraje

Partneři soutěže EY Podnikatel roku 2023

Oficiálním vozem soutěže EY Podnikatel roku 2023 je BMW Czech Republic s.r.o. Hlavním partnerem soutěže je Česká spořitelna a.s. Partnerem soutěže je společnost SAP. Hlavním spoluorganizátorem je deník MF DNES a iDNES.cz. Hlavními mediálními partnery jsou Česká televize a magazín Forbes, mediálními partnery soutěže jsou Český rozhlas, Seznam Zprávy a CZECH CRUNCH. Soutěž podporují agentura CzechInvest a Asociace společenské odpovědnosti. Soutěž se koná pod záštitou prezidenta České republiky.

 

Profil vítěze EY Podnikatel roku Olomouckého kraje 2023

Ladislav Brázdil, Jiří Brázdil, Ladislav Brázdil ml. 
– BG7 global s. r. o.

Ladislav Brázdil čelil na konci roku 1989 jedné z největších otázek svého života. S listopadovou revolucí totiž přišel konec zemědělského družstva, ve kterém vedl tým bezmála 50 opravářů. Musel se tak rozhodnout, jestli dosavadní kolegy nechá jejich osudu, nebo se jejich profesní budoucnost pokusí vzít do vlastních rukou. Vybral si tu druhou možnost a bez jakéhokoliv finančního, zákaznického nebo nemovitého zázemí založil firmu ZLKL – Závody lehkých konstrukcí Loštice. Začátky nebyly jednoduché, od malých zakázek a drobné opravárenské činnosti ale podnik nabral sílu a přehoupnul se k dodávkám dílů pro velké nadnárodní koncerny. Výborné výsledky pak vyústily i v založení skupiny BG7, která aktuálně podnikání Ladislava Brázdila zastřešuje.

Jeden ze zásadních milníků v podnikatelském životě Ladislava Brázdila přišel v roce 2003, kdy z firmy vyplatil tři zbývající společníky, plně převzal vedení a brzy do podnikání zapojil své syny Jiřího a Ladislava mladšího. Oba v podnikatelském prostředí vyrostli a kariérní následování otce pro ně bylo zcela přirozené. Společnými silami pak rodinný trojlístek provedl firmu krizí a díky důkladné reorganizaci se jim dramaticky podařilo zefektivnit prakticky celé fungování společnosti ZLKL. Hlavní zásluhu na tomto přerodu podle Ladislava Brázdila má systém sedmi pilířů. Jsou jimi automatizace, blokace, systematizace, informace, kvalifikace, motivace a duplikace. Pilíře nejsou pro firmu prázdnými pojmy, zahrnují konkrétní opatření a metody, které zajistily dramatický růst marží i zisku a osvědčily se i při nabírání nových talentovaných zaměstnanců. 

Postupný růst na stabilních základech přináší firmě zásadní výhodu oproti nadnárodním koncernům, kde je při jejich velikosti nastavování podobných procesů komplikovanější, nebo zpětně dokonce i nemožné. Firma Ladislava Brázdila a jeho synů proto konkuruje větším hráčům nejen na poli kvality výrobku a poskytování služeb, ale i cenou, a navazuje tak dlouhodobou spolupráci s klíčovými partnery. Zmíněná spolupráce se pak během let posunula z prosté výroby zadaného dílu k partnerství už od úrovně návrhu a vývoje dílů, přes výrobu prototypu až po samotnou sériovou výrobu. Ladislav Brázdil a jeho kolegové tak nabízí komplexní sadu zkušeností a dovednostní, díky čemuž si své místo vydobyli v mnoha odvětvích, od automobilového průmyslu přes elektrotechniku až po vodohospodářství.

Ladislav Brázdil zachovává rodinný charakter firmy nejen tím, že ji vede se svými syny. Vyznává vstřícný přístup k zaměstnancům a snaží se jít příkladem v pracovním nasazení, zároveň ale nabízí vzdělávací programy pro sladění pracovního a rodinného života. K ulehčení starostí zaměstnanců slouží třeba školka pro jejich děti s rozšířenou výukou angličtiny. Ladislav Brázdil zároveň akcentuje ekologickou udržitelnost a snaží se se syny v byznyse naplno využívat třeba obnovitelné zdroje energie. Vývoj světových událostí podle nich totiž jasně ukazuje, že je klíčové zbavit se závislosti na regionech, odkud k nám proudí nerostné zdroje.

 

Držitelé titulu EY Podnikatel roku Olomouckého kraje:

2023: Ladislav Brázdil, Jiří Brázdil, Ladislav Brázdil ml., BG7 global s. r. o.  

2022: Gerald Rausnitz, Meopta Group

2021: Jiří Nesvadbík, Ladislav Vrána, ŽALUZIE NEVA

2020: Oldřich Svoboda, MONTIX

2019: Petra Pohořská, ABO valve

2018: Roberto, Piercristiano a Gian Battista Brazzale, Brazzale Moravia

2017: Jiří Žák, FARMAK

2016: Pavel Koutný, Koutný

2015: Petr Gross, Ing. Petr Gross

2014: David Dostál, PAPCEL

2013: Cyril Svozil, FENIX Trading

2012: Josef Žáček, Česko-slezská výrobní

2011: Jiří Mencl, SEV Litovel

2010: Pavel Holubář, SHM

2009: Josef Pavlík, HOPAX

2008: Libor Suchánek, SULKO

2007: Zdeněk Černý, BIOMAC

2006: Miroslav Študent, SIWATEC

 

O soutěži EY Podnikatel roku

EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte naše webové stránky www.ey.com/cs_cz.