Tisková zpráva

23. dubna 2024

Společnost EY podporuje karlovarský filmový festival

V průběhu tohoto světově uznávaného festivalu EY mimo jiné odstartuje také jubilejní 25. ročník své prestižní soutěže EY Podnikatel roku.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Praha, 23. dubna 2024Poradenská společnost EY oficiálně podporuje 58. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (KVIFF). V průběhu tohoto světově uznávaného festivalu EY mimo jiné odstartuje také jubilejní 25. ročník své prestižní soutěže EY Podnikatel roku. Podle vedoucí partnerky EY Česká republika Martiny Kneiflové jde možná o na první pohled překvapivou, nicméně naprosto logickou spolupráci, obě instituce totiž pojí poslání podporovat talentované a inspirativní osobnosti napříč odvětvími a propagovat dobré jméno České republiky nejen doma, ale i v zahraničí. 

„Velmi mě těší, že jsme letos mohli spojit síly s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech,” říká Martina Kneiflová.A neumím si představit příhodnější místo ani pro start nového ročníku naší soutěže EY Podnikatel roku. Stejně jako se na červeném koberci v Karlových Varech potkávají ti nejtalentovanější filmoví tvůrci z celého světa, tak se i v naší globální soutěži poměřují nejinspirativnější jména z podnikatelského světa.”

EY Podnikatel roku je jediná světově uznávaná soutěž svého druhu, kterou společnost EY pravidelně vyhlašuje už v téměř 60 zemích na šesti kontinentech. V České republice se koná od roku 2000, čeká ji tak jubilejní 25. ročník, jehož zahájení proběhne právě u příležitosti karlovarského festivalu za oficiální podpory představitelů Karlovarského kraje. 

Soutěž EY Podnikatel roku oceňuje výjimečné osobnosti. Osobnosti, které se nebály překážek a šly za svým snem tak dlouho, až si ho úspěšně splnily, a nyní svými životními příběhy inspirují ostatní. Paralela s úspěšnými filmaři je více než zřejmá,” podotýká vedoucí partnerka EY Česká republika. Filozofie festivalu navíc s firemní filozofií EY rezonuje i v jiných oblastech. 

Mottem naší společnosti je pomáhat tvořit lépe fungující svět, a to nejen prostřednictvím naší práce, ale i prostřednictvím našich společensky prospěšných aktivit,” vysvětluje Martina Kneiflová. „Jejich hlavními pilíři jsou propagace udržitelného života a podnikání, vzdělávání mladé generace a sdílení znalostí s lidmi a institucemi, které mohou pozitivně ovlivnit svět kolem nás. Domnívám se, že i to máme s KVIFF společné.” 

Vedle oficiálního programu festivalu chystá EY na místě i své akce, o jejichž konkrétní podobě bude společnost informovat blíže k jejich termínu. 

 

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cz.