EY reframe your future digital city

EY Global

Ernst & Young Global Ltd.

EY je globální multidisciplinární organizace poskytující odborné služby, jejíž členské firmy spojuje jednotný cíl: vytvářet lepší svět – pro naše klienty, zaměstnance i pro širší společnost. Umíme si položit lepší otázky, které pomáhají najít nový přístup k řešení nejtíživějších problémů, s nimiž se současný svět potýká.

Jak EY přispívá k vytváření lepšího světa

Naše práce je přínosem nejen pro klienty našich čtyř integrovaných servisních divizí – auditu, forenzních a účetních služeb, podnikového poradenství a řízení rizik, daňového poradenství a transakčního poradenství. Pomáháme vytvářet lepší svět i tím, že pravidelně zveřejňujeme naše nejnovější poznatky, výsledky průzkumů či stanoviska k problémům důležitým pro firmy, podnikatele, investory nebo státní či regulační orgány. Díky naší podpoře mohou využívat příležitosti, které změna přináší, k budování lepších podniků a k inkluzivnějšímu ekonomickému růstu.

Kontaktujte nás