magdalena soucek profile
Usilujeme o to, aby revoluční změny byly výzvou, nikoli důvodem k obavám.

Magdalena Souček

EY Ambassador
Oblast zaměření Audit
Kancelář Praha, CZ

Magdalena vykonává činnost autorizované účetní a je kvalifikovanou statutární auditorkou v ČR. Je rovněž členkou Amerického institutu certifikovaných veřejných účetních (AICPA) a Komory auditorů České republiky. S poskytováním auditorských a poradenských služeb má více než 30 let zkušeností. Je odbornicí na české, mezinárodní a americké účetní standardy a jejich uplatňování. Má také značné zkušenosti se spoluprací se státními podniky. Kromě poskytování auditorských služeb disponuje Magdalena odbornými znalostmi týkajícími se provádění due diligence, oceňování podniků, poradenství v oblasti vnitřních kontrol a kontroly účetnictví. Vedle ostatních poradenských projektů získala rozsáhlé zkušenosti také v rámci přípravy klienta na úspěšnou primární emisi akcií (IPO). K jejím klientům patří společnosti zejména z odvětví výroby, spotřebního zboží, farmaceutického průmyslu a finančních služeb.

Kontaktujte nás