4 min. čtení 22. listopadu 2023
šipky na modrém pozadí v kostkách

Nová pravidla EU Taxonomie zahrnou další odvětví

Autor Ondřej Štolba

EY Česká republika, Senior konzultant

Ondřej se věnuje nastavování ESG strategií pro firmy, EU Taxonomii, sustainability reportingu, dekarbonizačním strategiím a poradenství v oblasti financování udržitelných projektů.

4 min. čtení 22. listopadu 2023

Dne 21.11.2023 byla zveřejněna konečná znění aktů v přenesené pravomoci týkající se EU taxonomie udržitelných hospodářských aktivit. Nově zahrnou dopravu, výrobu, farmaceutický průmysl nebo turismus. Nařízení se začnou používat od 1. ledna 2024.

Kontext

Evropská komise doplnila stávající seznamy environmentálních cílů. Ty obsahují hospodářské činnosti a kritéria, za jakých mohou být považovány za udržitelné.

Stávající environmentální cíle:

  1. Přizpůsobení se změně klimatu,
  2. Zmírňování změny klimatu.

Nové environmentální cíle:

  1. Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
  2. Přechod na oběhové hospodářství,
  3. Prevence a omezování znečištění,
  4. Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Napříč stávajícími i novými environmentálními cíli došlo k rozšíření hospodářských činnosti o nová odvětví. Jedná se zejména o dopravu, výrobní odvětví, ale také turismus, farmaceutický průmysl nebo odborné služby. Navíc došlo k úpravě některých kritérií stávajících dvou environmentálních cílů.

Zahrnutí většího počtu hospodářských činností pokrývajících všech šest environmentálních cílů, a tedy i většího počtu hospodářských odvětví a podniků, má za cíl zvýšit využitelnost a potenciál taxonomie EU při rozšiřování udržitelných investic v EU. 

Nová kritéria jsou do značné míry založena na doporučeních Platformy pro udržitelné financování (Sustainable Finance Platform), která byla zveřejněna v březnu a listopadu 2022.

Komise rovněž přijala změny aktu v přenesené pravomoci o zveřejňování informací o taxonomii EU, aby vyjasnila povinnosti zveřejňování informací o dalších činnostech. Jednou ze změn je upravená podoba šablony pro výkaznictví EU taxonomie.

Časový harmonogram

Uplatňování aktů v přenesené pravomoci týkajících se zbývajících čtyř cílů v oblasti životního prostředí:

A) Nefinanční podniky

  • Od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024: Pouze podíl ekonomických činností, které jsou způsobilé a nezpůsobilé podle Taxonomie a které jsou stanoveny v aktech v přenesené pravomoci, na jejich celkovém obratu, kapitálových výdajích (CapEx) a provozních výdajích (OpEx) a kvalitativní informace relevantní pro toto zveřejnění.
  • Klíčové indikátory výkonnosti (KPIs), které mají zahrnovat ekonomické činnosti stanovené v aktech v přenesené pravomoci od 1. ledna 2025.

B) Finanční podniky

  • Od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2025: Pouze podíl krytých aktiv expozic vůči hospodářským činnostem nezpůsobilým a způsobilým podle taxonomie v aktech v přenesené pravomoci a kvalitativní informace relevantní pro toto zveřejnění.
  • Klíčové indikátory výkonnosti (KPIs) pro pokrytí ekonomických činností stanovených v aktech v přenesené pravomoci od 1. ledna 2026.

Odkazy na právní texty: 

Shrnutí

Nařízení se začnou používat od 1. ledna 2024. Nově zahrnou například dopravu, výrobu, farmaceutický průmysl nebo turismus.

O tomto článku

Autor Ondřej Štolba

EY Česká republika, Senior konzultant

Ondřej se věnuje nastavování ESG strategií pro firmy, EU Taxonomii, sustainability reportingu, dekarbonizačním strategiím a poradenství v oblasti financování udržitelných projektů.