3 min. čtení 19. května 2020
936987328

Daně v době (po)covidové

Autor Libor Frýzek

EY Česká republika, vedoucí partner týmu daňového poradenství

Libor Frýzek je vedoucím partnerem týmu daňového poradenství a odpovídá za vedení daňového oddělení v České republice. Je také členem Komory daňových poradců České republiky.

3 min. čtení 19. května 2020
Související témata Daňové a právní poradenství

Strávili jsme dva měsíce v nouzovém stavu a maximum pozornosti se, logicky a správně, soustředila na boj s koronavirem. 

Vboji s koronavirem musí jít, logicky a správně, stranou i některé méně závažné nemoci. Posouvají se neurgentní vyšetření, naplánované zákroky. Část populace už je z nastalé situace unavená a i s velkou mírou pochopení mohou být tito lidé smutní, že jejich, byť méně závažné, zdravotní komplikace jsou na vedlejší koleji. Nakonec na tyto normální pacienty ale doufejme přijde řada a vše se spraví.

V daních je to podobné. Není dne, aby se neobjevila úvaha, návrh opatření či změna zákona, která řeší momentálně akutní daňový problém způsobený virem – nedostatek hotovosti. Pokud sledujete naše pravidelné alerty, tak víte, že každý den od 13. března se objevila minimálně jedna novinka. Seznam opatření, posunutí lhůt, odložení splatnosti, prominutí úroku, osvobození od daně, odložení odvodů je dlouhý a nadále roste. A prochází celým daňovým spektrem. Daň z příjmů se přiznává a platí později, zálohy se ruší. DPH se promíjí u bezúplatných plnění. Možná se zruší daň z převodu nemovitostí. Pozdní odvod pojištění se nepenalizuje.

S těmito koronavirovými opatřeními se ale pozitivně svezli i někteří normální pacienti, kteří by na řadu přišli až v daleké budoucnosti, pokud vůbec. Například přenos ztrát do minulosti je koncept, který v řadě zemí funguje dlouhá léta, ale prosadit jej u nás by za normální situace bylo asi nemožné. Teď jej možná budeme mít, i když jen na některé roky.

Pacienti, o které ale mám strach, jsou ti normální, které jsme trochu odsunuli na druhou kolej, protože nejsou akutní. Rok 2020 je pro většinu poplatníků prvním rokem aplikace tzv. ATAD direktivy. Omezení uznatelnosti úroků, ovládané zahraniční společnosti a hybridní nesoulady bychom měli řešit právě teď. Podobně v polovině roku (či o pár měsíců později, pokud dojde k posunu) začnou podniky nebo jejich poradci, kteří nejsou vázáni mlčenlivostí povinně oznamovat některé transakce a struktury v rámci tzv. MDR. Nemluvě o převodních cenách, které jsou tak nějak věčným pacientem v jakékoliv době.

Úplně mimo nezůstanou ani ty nejbanálnější pacienti. Všichni jsme se uklidnili, že neplatíme zálohy na daň z příjmů a možná máme posunuté přiznání, ale nakonec jej bude potřeba podat. Tady se nabízí úvaha, že s letošními přiznáními a daňovými povinnostmi to nebude tak horké, přeci správce daně musí vzít v úvahu současné okolnosti. Pravda. Ale správce daně daňovou povinnost nebude kontrolovat teď v roušce, ale pravděpodobně za pár let již bez roušky a s dírou ve státním rozpočtu.

Shrnutí

Současná podpora podnikání a zasažených subjektů je určitě správná, nicméně bude něco stát a v budoucnu ji budeme muset nepochybně zaplatit. A způsob, jak do státního rozpočtu dostat víc peněz, je vybrat více na daních. Optikou za dva či tři roky to už bude vypadat jako naprosto správné, že správce daně je přísný, nebere ohledy a soustředí se striktně na výběr daní. Na to, že se jedná o daně z památného roku 2020, už si nikdo ani nevzpomene. 

O tomto článku

Autor Libor Frýzek

EY Česká republika, vedoucí partner týmu daňového poradenství

Libor Frýzek je vedoucím partnerem týmu daňového poradenství a odpovídá za vedení daňového oddělení v České republice. Je také členem Komory daňových poradců České republiky.

Související témata Daňové a právní poradenství
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)