5 min. čtení 12. listopadu 2021
Daňové a právní zprávy - listopad 2021

Daňové a právní zprávy - listopad 2021

Autor Ondřej Janeček

EY Česká republika, partner týmu daňového poradenství

Ondřej Janeček se specializuje na daň z příjmů právnických osob a DPH. Je členem Komory daňových poradců České republiky a certifikovaným účetním při Svazu účetních.

5 min. čtení 12. listopadu 2021

Zobrazit zdroje

Úvodník A kolik si předplatíte vy?

Mezinárodním daňovým tématem číslo jedna je aktuální globální reforma, která se v říjnu opět posunula o něco blíže realitě[1]. Zdá se dokonce, že i tradiční potížisté jsou připraveni spolupracovat – více v následujícím příspěvku. V českém mediálním prostoru a odborných diskusích v tuto chvíli nicméně rezonuje spíše jiné daňové téma – prominutí DPH u elektřiny a plynu v listopadu a prosinci.

Pojďme si jen velmi stručně načrtnout některé často diskutované aspekty:

 • Prominutí bylo publikováno 20. října, účinné je od listopadu. Otrlý český plátce DPH už je z minulosti zvyklý na ledacos, i tak byl ale nezřídka překvapen, že na implementaci má – s ohledem na prodloužený víkend – jen zhruba týden.
 • Zaskočeno bylo také množství subjektů, které postupně zjišťovaly, že se jich tato změna týká také. Nejde totiž jen o prodeje domácnostem, jak bylo původně avizováno, nýbrž i o všechna dodání mezi plátci DPH. Nejspíš proto, že rozlišit s jistotou mezi odběrateli právě domácnosti je pro společnosti s miliony zákazníků oříšek.
 • Některé nejasnosti se snaží řešit mzetodika[2] publikovaná těsně před účinností. Jde zejména o zásadní otázku, co se vlastně rozumí „dodáním plynu“. Dle GFŘ by mělo jít o plyn určený pro výrobu tepla nebo pohon motorů, zrozhoduje (potrubí, cisterna, tlaková láhev apod.). Vylučuje naopak dodání kyslíku, hélia, technických plynů atp.
 • I když pomineme otázku, zda je taková restrikce gramaticky velmi širokého prominutí přípustná a proč není přesnější vymezení přímo součástí rozhodnutí o prominutí, v praxi bude nepochybně existovat množství hraničních případů – není snad i plyn do zapalovače určen k výrobě tepla?
 • Ponechme stranou otázku, zda je plošné prominutí DPH vhodným nástrojem pro zmírnění dopadů nárůstu ceny plynu a elektřiny. Deklarovaným cílem je ulevit domácnostem, u kterých došlo ke skokovému zvýšení cen energií. Je však zřejmé, že kromě nich významně ušetří i další odběratelé – zatímco u některých z nich může být takový dopad odůvodnitelný (zejména ostatní domácnosti, jimž energie bude zdražovat postupně, či zdravotnická zřízení), nelze se ubránit dojmu, že spolu s nimi se svezou i někteří „černí pasažéři“.
 • Naopak prominutí nedopadá například na odběratele, kteří plynem topí zprostředkovaně (DPH u dodání tepla se nemění ani v případě, že je k jeho výrobě využitý plyn) nebo v listopadu a prosinci neplatí žádné zálohy ani nedělají odečet (například mají sjednané čtvrtletní zálohy se splatností v říjnu a pak až v lednu). 
 • Skutečností, že je prominutí v rozporu s právem EU, se netají ani někteří členové vlády s dovětkem, že Evropská komise fakticky stejně nemůže zasáhnout, jelikož účinnost opatření skončí dříve, než by se mohlo rozběhnout formální řízení o nesplnění povinností. Přesto metodika GFŘ výslovně odmítá nárok na odpočet DPH na vstupu u zákazníka, jehož dodavatel by postupoval v souladu s právem EU – tj. uplatnil DPH bez ohledu na její prominutí.
 • Ministerstvo financí formálně požádalo[3] o výjimku z práva EU a připravilo novelu upravující 0% sazbu DPH pro příští rok. Schválení je ale velmi nejisté, skepticky se k návrhu staví i zástupci pravděpodobné budoucí vlády. Je tedy pravděpodobné, že se od ledna opět uplatní 21% DPH.
 • Není proto překvapivé, že odběratelé energií bez nároku na odpočet začínají přicházet s různými kreativními postupy, jak maximálně využít výhodný režim platný do konce roku. Nejčastěji diskutovanou metodou je úhrada vysoké zálohy, která bude pokrývat spotřebu elektřiny a plynu i do budoucna. Tato příležitost nicméně není bezbřehá a závisí především na sjednaných smluvních podmínkách. 
 • Dodavatelé mohou očekávat nápor nestandardních požadavků od zákazníků, zejména změny zúčtovacích období, mimořádné odečty apod. Ty mohou nicméně narazit na mantinely v podobě administrativních možností nebo řízení daňových rizik energetických společností. Vyjádření daňové správy již nyní naznačují striktní přístup a výslovně varují před zneužitím práva – související rizika přitom nesou primárně dodavatelé. Na druhou stranu pro ně může být posílení cash-flow vyšším inkasem záloh zajímavé.
 • Zda se před koncem roku budou u čerpacích stanic tvořit fronty vozů poháněných plynem (prominutí se vztahuje i na LPG a CNG), si ale netroufám odhadovat.

Naopak prominutí nedopadá například na odběratele, kteří plynem topí zprostředkovaně (DPH u dodání tepla se nemění ani v případě, že je k jeho výrobě využitý plyn) nebo v listopadu a prosinci neplatí žádné zálohy ani nedělají odečet (například mají sjednané čtvrtletní zálohy se splatností v říjnu a pak až v lednu).  

Obsah listopadového vydání

Mezinárodní zdanění – Reforma mezinárodního zdanění – aktuální stav

Home office – Problematika ,,práce z domova‘‘ na Slovensku

Datové schránky – Změny ve fungování systému datových schránek při komunikaci soukromých subjektů

Judikátové okénko – Prodej nemovitosti fyzickou osobou – kdy už se uplatní DPH?

Judikátové okénko – Vývoj judikatury týkající se nároku na „úrok z úroku“ v daňovém řízení

Více z našich listopadových Daňových a právních zpráv naleznete zde.

Shrnutí

Daňové a právní zprávy – listopad 2021.

Archiv daňových a právních zpráv zde.

Chcete-li se přihlásit k odběru Daňových a právních zpráv, vyplňte prosím tento formulář.

O tomto článku

Autor Ondřej Janeček

EY Česká republika, partner týmu daňového poradenství

Ondřej Janeček se specializuje na daň z příjmů právnických osob a DPH. Je členem Komory daňových poradců České republiky a certifikovaným účetním při Svazu účetních.

Related topics Tax Law
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)