7 min. čtení 16. ledna 2024
hromádky mincí

EU začne hlídat rovné odměňování žen a mužů. Připravte se na nová pravidla

Autor Kateřina Suchanová

EY Law Česká republika, advokátní koncipient

Kateřina se specializuje na právní služby v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti pro české a nadnárodní klienty. Dále se zabývá ochranou osobních údajů (GDPR) a whistleblowingem.

7 min. čtení 16. ledna 2024

Na výplatní pásce mají ženy v Česku průměrně o 15 % méně než muži. V oblasti rovnosti příjmů – gender pay gap – tak zaostáváme za evropským průměrem. V blízké budoucnosti musí míra nerovnosti klesnout pod 5 %, na což dohlédne nová směrnice Evropské unie. Za cíl má posílení práv zaměstnanců, zvýšení transparentnosti v odměňování a posílení zásady stejné odměny za práci stejné hodnoty.

Nedávno schválená evropská směrnice týkající se transparentnosti odměňování přináší zaměstnavatelům nové povinnosti v oblasti rovného odměňování žen a mužů. Od roku 2026 má být směrnice transponována do národního práva. Zaměstnavatelé by však neměli s přípravami na nastávající změny otálet, a to z důvodu komplexnosti problematiky. 

„Kvůli množství specifických požadavků bude pro některé společnosti náročné zvládnout oznamovací povinnost v takové podobě, jakou unie požaduje a vejít se do pěti procentní hranice rozdílu, který směrnice stanovuje. Řadu firem čekají úpravy systému odměňování,“ říká Veronika Sovková, manažerka poradenství v oblasti lidských zdrojů v EY Česká republika.

Kde se rozdíl v odměňování bere

Právě zmíněných 5 % stanovuje maximální možný rozdíl výdělků žen a mužů u stejného zaměstnavatele, který směrnice povoluje. Pokud hranici přesáhne, bude muset zaměstnavatel příslušným orgánům tuto skutečnost vysvětlovat a do šesti měsíců napravit.

V České republice podle zprávy unijního statistického úřadu Eurostat za rok 2021 za stejnou nebo obdobnou práci ženy vydělávají průměrně o 15 % méně než muži, evropský průměr se pak pohybuje kolem 12,7 %. Důvodů pro takovou bilanci je mnoho. 

Od obtížně měřitelných ukazatelů jako jsou třeba zažité společenské představy ženy jako pečovatelky, která kvůli starosti o domácnost a rodinu volí méně časově náročné zaměstnání, po rodičovskou dovolenou, která u nás nůžky rozevírá prokazatelně zcela nejvíc.

„Studie ukazují, že mateřská a rodičovská dovolená prohlubuje gender pay gap a u mnoha případů to navíc není dočasné prohloubení, které za pár let zmizí. Ukazuje se, že největší rozdíly v mzdách jsou u lidí od zhruba 30 do 44 let. Podepisuje se na tom delší trvání mateřské a rodičovské dovolené oproti zahraničí nebo nedostatečná dostupnost služeb péče o malé děti. Ženy se tak vrací zpět do práce později, často na zkrácené úvazky a na méně kvalifikované pozice,“ přibližuje Veronika Sovková.

Co je gender pay gap?

Gender pay gap (GPG) je ukazatel sledující průměrný rozdíl mezi výdělky žen a mužů, na jehož základě lze hodnotit úroveň diskriminace žen na pracovním trhu. GPG nemá standardizovaný způsob měření, nejčastěji ale porovnává hrubý hodinový výdělek a rozdíl je vyjádřen v procentech.

Rozsáhlý reporting i transparentní informace pro uchazeče

Jelikož rovné zacházení již nyní český zákon hlídá, aplikování evropské směrnice není krokem do neznáma. Nová unijní úprava jde ale více do hloubky, a kromě oznamovací povinnosti o rozdílech v odměňovaní žen a mužů si též klade za cíl zvýšení transparentnosti systému odměňování.

Zaměstnavatelé tak budou muset příslušnému orgánu hlásit následující informace:

  • rozdíl v odměňování žen a mužů
  • rozdíl v odměňování žen a mužů v doplňkových nebo proměnných složkách
  • medián rozdílu v odměňování žen a mužů
  • medián rozdílu v odměňování žen a mužů v doplňkových nebo proměnných složkách
  • podíl žen a mužů, kteří dostávají doplňkové nebo proměnné složky
  • podíl žen a mužů v každém pásmu kvartilu odměňování
  • rozdíl v odměňování žen a mužů mezi zaměstnanci podle kategorií zaměstnanců v členění podle běžné základní mzdy nebo platu a doplňkových nebo proměnných složek 

„Nejedná se o rozdíl stanovený pouze nějakou procentuální částkou. Reportované informace jsou velice podrobné a konkrétní, pro zaměstnavatele to znamená nastavení nových režimů a infrastruktur uvnitř své společnosti, aby byli vůbec schopni požadované informace oznámit,“ říká Kateřina Suchanová, specialistka na právní služby v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti v EY Česká republika.

Směrnice si za cíl klade také posílení postavení zaměstnanců na pracovním trhu. V praxi to bude znamenat například zajištění přístupu zaměstnanců k informacím ohledně individuální úrovně odměny a o průměrné úrovni odměňování dle pohlaví. Dále se budou rušit doložky o mlčenlivosti pro účely prosazování zásady stejné odměny.

Myslí se i na samotné uchazeče o práci. Minulostí by měly být pracovní inzeráty bez uvedené mzdy.  Uchazečům budou poskytnuty informace o počáteční mzdě či rozpětí mzdy.

Kdy začne platit oznamovací povinnost?

Společnosti s více než 250 zaměstnanci čeká oznamovací povinnost od 7. června 2027 a zprávu budou podávat každoročně. Od stejného data musí jednou za tři roky reportovat také firmy se 150 až 249 zaměstnanci. Menší zaměstnavatelé s počtem pracovníků od 100 do 149 pak mají čas až do roku 2031 a taktéž musí informace podávat jednou za tři roky.

Na jaké náležitosti si dát pozor

Při cestě za úspěšnou přípravou na nové povinnosti číhá na zaměstnavatele několik nástrah. Zejména na ty, kteří dosud rovnému odměňování – a to nejen striktně mezi muži a ženami, ale všeobecně mezi svými zaměstnanci – a nastavení potřebné infrastruktury nevěnovali dostatek pozornosti.

Zastřešit lze potenciální potíže pod tři hlavní oblasti – hodnocení pracovních pozic, mzdová rozmezí a sledování výkonnosti a kariérní cesty zaměstnavatele.

„V prvním případě jde často o pracovní pozice se stejným názvem. Typicky asistenti a asistentky – každý vykonává jinou práci s jinou náročností, ale jejich samotná pozice se nazývá stejně. Patří sem i ne zcela přesně specifikované požadavky na zaměstnance jako třeba práce s počítačem nebo komunikační schopnosti. Obecně řečeno zde platí, že čím je zaměstnavatel specifičtější, tím pro něj bude vše snazší,“ popisuje Alexandra Tichá, manažerka poradenství v oblasti lidských zdrojů v EY Česká republika.  

Zaměstnavatelům doporučujeme provést celkovou revizi současného systému odměňování, zejména kvalitu popisu a hodnocení pracovních pozic, jejich správné zařazení do příslušných mzdových rozmezí, nebo zajistit rozdělení mzdových rozpětí do kvartilů. Zaměstnavatelé tak mohou zamezit vzniku zbytečných rozdílů v odměňovaní.

Akční plán rovného odměňování žen a mužů 2023-2026

Česká vláda paralelně k evropské směrnici na konci minulého roku schválila vůbec první samostatný dokument, který se věnuje rovnému odměňování žen a mužů. Akčním plánem se Česko zavazuje řešit obdobné věci, o kterých hovoří právě i unijní předpis. V návaznosti na akční plán chystá vláda také novelu zákoníku práce.

U mzdových rozmezí mohou potíže s ohledem na rovné odměňování vzniknout třeba jejich samotnou absencí nebo i příliš širokým rozpětím.

„Zeptáme-li se dvou různých uchazečů se stejnými zkušenostmi, znalostmi i vzděláním v průběhu pohovoru na mzdové očekávání, jeden si řekne např. o padesát tisíc, druhý o třicet pět tisíc. V případě, že pak nabídneme každému takovou částku, o jakou si řekl, nikoli stejně, jsme opět u nerovného odměňování,“ dodává Alexandra Tichá.

I v posledním případě platí, že jasná a konkrétní pravidla ušetří mnoho starostí. V případě kariérního růstu jde mimo jiné o definování kritérií při povyšování nebo o jasné vzorce pro nadstandardní odměny k mzdě.

Shrnutí

Evropská unie bude přísněji dohlížet, jak jsou ve členských státech za stejnou práci odměňováni muži a ženy. Firmy budou muset aktivně oznamovat, jak své zaměstnance odměňují. Schválená směrnice má za cíl snížit gender pay gap na 5 procent. V Česku aktuálně ženy berou v průměru o zhruba 15 procent méně než jejich mužští kolegové.

O tomto článku

Autor Kateřina Suchanová

EY Law Česká republika, advokátní koncipient

Kateřina se specializuje na právní služby v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti pro české a nadnárodní klienty. Dále se zabývá ochranou osobních údajů (GDPR) a whistleblowingem.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)