balíček s porcelánovým prasátkem

Přehled opatření úsporného balíčku z pera MFČR

O daňovém konsolidačním balíčku, který v květnu představila Vláda, jsme vás již podrobně informovali v našem článku.

Ministerstvo financí  České republiky („MFČR“) k tomu v květnu také publikovalo shrnutí. Podle ministerstva by vláda měla během června schválit legislativní znění balíčku a první čtení v Poslanecké sněmovně by mělo proběhnout ještě před sněmovními prázdninami tak, aby se stihla navrhovaná účinnost od 1. ledna 2024.

Shrnutí MFČR mimo jiné obsahuje přehled opatření a jejich dopadů na státní rozpočet. Dále se věnuje navrhovaným změnám na výdajové straně rozpočtu a především pak na straně příjmů. Přehledně popisuje změny podle jednotlivých oblastí, jako je daň z příjmů právnických osob, nemocenské pojištění, daň z nemovitostí, daňové výjimky, odvody u OSVČ, úpravy daně z příjmů fyzických osob, DPH atd.

Uvidíme, jaké změny dozná navrhované znění v průběhu schvalovacího procesu. Vývoj budeme nadále monitorovat. V případě dotazů kontaktujte autorku článku nebo poradenský tým EY, se kterým spolupracujete.

Autorka:

Hana Cicvárková

 • Tax Alert - English version

  Overview of the measures of the austerity package from the pen of the Ministry of Finance

  We have already informed you in detail about the tax consolidation package introduced by the Government in May in our article.

  The Ministry of Finance of the Czech Republic ("MoF") also published a summary of it in May. According to the Ministry, the Government is expected to approve the legislative text of the package during June and the first reading in the Chamber of Deputies should take place before the parliamentary recess in order to meet the proposed effective date of 1 January 2024.

  The MoF's summary includes, among other things, an overview of the measures and their impact on the state budget. It also discusses the proposed changes on the expenditure side of the budget and, in particular, on the revenue side. It describes the changes in detail by individual areas, such as corporate income tax, health insurance, property tax, tax exemptions, levies on self-employed persons, personal income tax adjustments, VAT, etc.

  We will see what changes the proposed text will undergo during the approval process. We will continue to monitor developments for you. If you have any questions, please contact the author of this article or the EY advisory team you are working with.

  Author:

  Hana Cicvárková