Evropská komise navrhuje posunutí lhůt u reportingu dle DAC6 (Mandatory Disclosure Regime - MDR)

Evropská komise navrhuje posunutí lhůt u reportingu dle DAC6 (Mandatory Disclosure Regime - MDR)

11. května 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19

8. května 2020 Evropská komise zveřejnila návrh[1] na posun lhůt pro reporting a výměnu informací v souvislosti s povinnou automatickou výměnou informací ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (DAC 6 či MDR) z důvodu pandemie COVID-19.[2]

Hlavní body návrhu jsou následující:

  • Změna lhůty z 31. srpna 2020 na 30. listopadu 2020 pro reporting ”historických” přeshraničních uspořádání (t.j. uspořádání, která se stala reportovatelnými v přechodném období mezi 25. červnem 2018 a 30. červnem 2020).
  • Ve vztahu k uspořádáním, na která DAC6 míří od 1. července 2020 – tam kde oznamované přeshraniční uspořádání bylo zpřístupněno pro zavedení / připraveno k zavedení / byl učiněn první krok v zavedení[3] v době mezi 1. červencem 2020 a 30. zářím 2020 – pak návrh stanovuje, že 30denní reportingová lhůta započne 1. října 2020.
  • Posun prvotní výměny informací o oznamovaných přeshraničních uspořádáních z konce října 2020 na konec ledna 2021.

Návrh rovněž zmiňuje možnost dalšího obdobného (maximálně 3měsíčního) posunu, ale pouze za výjimečných okolností spočívajících v zásadních rizicích pro veřejné zdraví plynoucích z případné přetrvávající pandemie COVID-19 a souvisejících nutných uzavírek. 

Další vývoj v této oblasti budeme nadále monitorovat.

V případě dotazů se prosím obraťte na autora článku nebo na tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autor:
Vladimír Sopkuliak

[1] https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/08-05-2020-proposal_for_a_council_directive_amending_directive_201116eu.pdf
[2] Aktuální podobu návrhu zákona implementujícího DAC6 pro české účely naleznete zde - https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=572
[3] či poskytnuta podpora, pomoc nebo poradenství ve vztahu k tomuto uspořádání