4 min. čtení 31. ledna 2024
Michal Ambler

Michal Ambler: Jednou z hlavních výzev pro adopci AI ve firmách je velký nedostatek AI specialistů

Autor Michal Ambler

EY Česká republika, AI Lead

Michal se specializuje se na vývoj řešení využívajících pokročilých datově-analytických metod a strojového učení, především v oblastech zákaznicky orientovaných odvětví a supply chain.

4 min. čtení 31. ledna 2024

V tomto rozhovoru pro AI CRUNCH sdílí Michal Ambler, AI Lead v EY Česká republika, svůj odborný vhled do aktuálního stavu a potenciálu umělé inteligence v byznysu a společnosti. Od významu AI pro veřejný prostor, přes její implementaci u klientů, až po etické výzvy a strategie pro úspěšnou integraci AI do firemních struktur.

Michale, jak se umělá inteligence projevuje u vašich klientů a obecně ve firemním prostředí?

Celý rok 2023 byl znát obnovený zájem o AI, jakkoliv je součástí našich služeb už dlouhé roky. Klíčová slova bych shrnul jako zvědavost, nadšení a obavy. V českém firemním prostředí lze potkat jen extrémně málo expertů na umělou inteligenci, takže jedna z našich rolí je pomoci klientům se zorientovat a rozbít některé mýty, které létají všude kolem nás. Protože umělá inteligence je celý obor, kam a kudy se konkrétní firma v jejím využití vydá, může být velmi rozmanité – právě hledání toho směru teď vidíme nejčastěji.

Jaké strategie investic do AI volí generální ředitelé pro maximalizaci přínosů pro jejich společnosti?

Minulý rok se vyznačoval dvěma zcela odlišnými přístupy. Část decision-makerů se velmi úzkostlivě soustředila na detailní analýzu konkrétní aplikace, rozvažovala možnou návratnost, rizika, apod.
Druhá část byla odvážnější a soustředila se na iniciaci pilotních projektů, sice v omezeném rozsahu, ale bez potřeby předem definovat návratnost nebo jiné KPI. U tak mladé disciplíny, jako je třeba využití velkých jazykových modelů v korporátní praxi, je ten druhý přístup zcela legitimní, protože díky tomu se daná technologie dříve dostane do rukou uživatelů a i osvěta je tedy rychlejší.

Jak se liší rychlost adopce AI řešení od původních očekávání?

Těžko se mi definují očekávání trhu obecně, ale v konkrétních případech vidíme častěji spíš překvapení z toho, jak rychle může implementace nějakého prvního případu užití proběhnout, tedy že AI aplikace nemusí znamenat pokaždé roční iniciativu. Například postavit základní verzi agenta, který umí pracovat s bází psaných dokumentů a odpovídat na obsahově komplexní otázky, může být záležitost třeba dvou měsíců.
Brzdou především u velkých korporací je klasicky red tape – mnoho firem například z finančního odvětví se dostalo i jen k samotné privátní verzi ChatGPT až ke konci roku a implementaci na něm postavených řešení zatím jen tuší.

Přináší integrace AI do podnikových procesů nějaké etické výzvy?

Dovolím si říct, že AI aplikace vzbuzující etické otázky jsou minimálně u nás zatím ojedinělé. Jsme stále na začátku adopce AI v běžných firemních procesech, a této nízké maturitě odpovídá i relativně nízká komplexita těchto řešení. Pokud mi umělá inteligence například jen třídí data z finančních systémů do logických celků a pomáhá mojí analytické činnosti pro tvorbu pravidelné zprávy, pak žádné etické body k řešení nemám. A takové povahy je teď 95 % aplikací, které u našich klientů rezonují. Výjimka může být například oblast lidských zdrojů – tam může být na místě opatrnost, především kvůli rodící se regulaci EU, se kterou otázka etiky úzce souvisí.

Co rychlost adopce AI vzhledem k situaci na trhu práce?

Jednou z hlavních výzev pro adopci AI ve firmách je velký nedostatek AI specialistů. Může za to kombinace faktorů – jednak velké jazykové modely jsou i pro širokou odbornou veřejnost pořád novinka, navíc ale nedostatek specialistů na datovou vědu jako takovou byl cítit i v předchozích letech. Narozdíl od aplikací “tradičního” AI (před příchodem velkých jazykových modelů) je zde navíc klíčová práce s přirozeným jazykem v řeči dané země a pro implementaci je tato místní znalost nutná. Tento časový nesoulad mezi potřebou trhu implementovat řešení, k jejichž implementaci bude specializovaný skillset teprve v příštích měsících a letech vznikat, bude tento rok firmy bolet.

Kompletní verzi rozhovoru s Michalem Amblerem najdete na stránkách AI CRUNCH

Shrnutí

Rozhovor s Michalem Amblerem pro AI CRUNCH byl publikován 17. 1. 2024.

O tomto článku

Autor Michal Ambler

EY Česká republika, AI Lead

Michal se specializuje se na vývoj řešení využívajících pokročilých datově-analytických metod a strojového učení, především v oblastech zákaznicky orientovaných odvětví a supply chain.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)