Zpráva o průhlednosti (Transparency Report)

2023

Zpráva o průhlednosti 2023 EY Česká republika (CZ)

Transparency Report 2023 EY Czech Republic (EN)

2022

Zpráva o průhlednosti 2022 EY Česká republika (CZ)

Transparency Report 2022 EY Czech Republic (EN)

2021

Zpráva o průhlednosti 2021 EY Česká republika (CZ)

Transparency Report 2021 EY Czech Republic (EN)

2020

Zpráva o průhlednosti 2020 EY Česká republika (CZ)
Aktualizováno: 10. listopadu 2020 (jmenovitě jde o přidání nové právnické osoby EY Law advokátní kancelář, s.r.o., která vznikla 2. června 2020 a oprava data, kdy EY Europe (Belgie) převzala kontrolu nad EY Česká republika).
Původní verze dostupná ke stažení zde.

Transparency Report 2020 EY Czech Republic (EN)
Updated: November 10, 2020 (specifically we added new legal entity EY Law advokátní kancelář, s.r.o. which was
established on 2 June 2020 and correction of date when EY Europe (Belgium) took control over EY Czech Republic).
Original version available for download here.

2019

Zpráva o průhlednosti 2019 EY Česká republika (CZ)

Transparency Report 2019 EY Czech Republic (EN)

2018

Zpráva o průhlednosti 2018 EY Česká republika (CZ)
Aktualizováno: 14. listopadu 2019 (aktualizace se týká informací a tabulky na straně 20 – Finanční informace za období k 30. červnu 2018 vyjádřené v tis. Kč; nyní jsou výnosy auditní společnosti prezentovány v souladu se statutární účetní závěrkou, která je založena na českých účetních předpisech).
Původní verze dostupná ke stažení zde.

Transparency Report 2018 EY Czech Republic (EN)
Last updated: November 14, 2019 (specifically we modified the information and table on page 20 – Financial information for the period ended 30 June 2018 expressed in CZK thousands; the updated table now shows revenues for the audit firm in accordance with statutory financial statements which are based on Czech accounting standards). 
Original version available for download here.

2017

Zpráva o průhlednosti 2017 EY Česká republika (CZ)
Aktualizováno: 25. února 2019 (aktualizace se týká tabulky na straně 19 – Finanční informace za období k 30. červnu 2017 vyjádřené v tis. Kč; nyní jsou z ní patrné příjmy auditní společnosti odděleně od příjmů ostatních subjektů EY v ČR a dále byla upravena celková částka týkající se neauditních služeb).
Původní verze dostupná ke stažení zde.

Transparency Report 2017 EY Czech Republic (EN)
Last updated: February 25, 2019 (specifically we modified the table on page 19 – Financial information for the period ended 30 June 2017 expressed in CZK thousands; the updated table now shows revenues separately for audit firm and for other EY entities in Czech Republic and shows adjusted total amount related to the non-audit services).
Original version available for download here.

2016

Zpráva o průhlednosti 2016 EY Česká republika (CZ)

Transparency Report 2016 EY Czech Republic (EN)

2015

Zpráva o průhlednosti 2015 EY Česká republika (CZ)

Transparency Report 2015 EY Czech Republic (EN)