Zpráva o průhlednosti (Transparency Report)

CZ

Zpráva o průhlednosti 2020 EY Česká republika (CZ, pdf, 758 KB)
Aktualizováno: 10. listopadu 2020 (jmenovitě jde o přidání nové právnické osoby EY Law advokátní kancelář, s.r.o., která vznikla 2. června 2020 a oprava data, kdy EY Europe (Belgie) převzala kontrolu nad EY Česká republika).

Zpráva o průhlednosti 2019 EY Česká republika (CZ, pdf, 721 KB)
Zpráva o průhlednosti 2018 EY Česká republika (CZ, pdf, 1.57 MB)
Zpráva o průhlednosti 2017 EY Česká republika (CZ, pdf, 1.26 MB)

EN

Transparency Report 2020 EY Czech Republic (EN, pdf, 767 KB)
Updated: November 10, 2020 (specifically we added new legal entity EY Law advokátní kancelář, s.r.o. which was established on 2 June 2020 and correction of date when EY Europe (Belgium) took control over EY Czech Republic).

Transparency Report 2019 EY Czech Republic (EN, pdf, 672 KB)
Transparency Report 2018 EY Czech Republic (EN, pdf, 1.42 MB)
Transparency Report 2017 EY Czech Republic (EN, pdf, 1.34 MB)