Samarbeidsaktører

Samarbeid er avgjørende for å skape en bærekraftig verden. EYs Amplifier har derfor flere samarbeidsaktører som del av programmet. Les mer om dem her:

 • Charge Incubator

  Charge er et sosialt entreprenørskap som jobber med å bygge et inkluderende økosystem for startups i Norge. Dette betyr at alle – uavhengig av hvor de er født, og hvem man måtte ha i nettverket sitt – kan lykkes med sin forretningsidé. Målgruppen for Charge-programmet er førstegenerasjons innvandrere og flyktninger som vil starte sitt eget selskap, og jobbe med innovasjon. Charge-teamet bidrar til å utvikle disse selskapene i løpet av et åtte måneder langt inkubatorprogram. Charge og EYs Amplifier jobber mot en felles visjon om at handling må skje dersom verden ønsker å skape et bærekraftig samfunn.

  Som økosystempartner til Amplifier betyr det at vi i Charge anbefaler kandidater til Amplifier, og at disse deltakerne får muligheten til å bli med i et program som i stor grad tilbyr skreddersøm og viktige ressurser i en startups’ utviklingsfase. Jeg mener EYs Amplifier er spesielt gunstig for vår målgruppe som ofte mangler et relevant forretningsnettverk i etablert norsk næringsliv.
  Veronica Vollund
  CEO, Change Incubator
 • Norwegian Fashion Hub

  Norweigan Fashion Hub er en forening for norske merkevarer innen mote og livsstil, der hovedformålet er å stimulere til vekst og utvikling. Dette gjelder for eksempel internasjonalisering, kompetanseutvikling og posisjonering. For å gjøre dette, jobber Norwegian Fashion Hub frem et kompetanseprogram hvert år – som innebærer kortere seminarer, kurs, og utdanningsprogram. Rundt dette kjøres det i tillegg prosjekter – i 2021 har Norwegian Fashion Hub for eksempel jobbet med mangfold og inkludering i norsk motebransje, samt diverse samarbeidsprosjekter med andre startuphus. Selskapet har også internasjonale prosjekter som handler om posisjonering og nettverking.

  Det er utrolig spennende at selskapene som blir med på EYs Amplifier kan definere hva de trenger hjelp til, og hvordan de kan bruke det enorme EY-nettverket for å posisjonere seg og nettverke. Det er ingen tvil om at EY har veldig mye dyktige folk, og et internasjonalt nedslagsfelt med kompetanse på flere områder. Det å få tilgang på denne ressursbanken er jo utrolig kult – både for startups og mer etablerte selskaper. Det var egentlig en «no-brainer» for Norwegian Fashion Hub å gå inn i et partnerskap med EY.
  Elin Kathrine Saunes
  Manager, Norwegian Fashion Hub
 • Norwegian Smart Care Cluster

  Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er en næringsklynge i det nasjonale klyngeprogrammet, som jobber for å bygge norsk helseindustri. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer. Vi har mer enn 260 medlemmer og samarbeidspartnere, hvorav over 190 bedrifter. Klyngen jobber for at vi og våre medlemmer skal ha betydning for utviklingen av bærekraftige helseløsninger for fremtiden.

  Det gir stor merverdi at EY i samarbeid med oss kan være en døråpner for innovative selskaper innen helse, slik at disse kan få tilgang til hele EY sitt kompetansenettverk. Klyngen og vår egen akseleratorsatsing har stor glede og nytte av dette. Helsenæringen er den mest gründerintensive næringen i Norge, med over 12% aktive innovative oppstartsbedrifter. Til sammenligning er andelen av denne typen bedrifter i hele det norske næringslivet bare 2%. Disse bedriftene trenger kunnskap, nettverk og kapital for å skalere ut i markedet. Klyngen har derfor, sammen med partnere, utviklet EIRAccelerator – et digitalt skreddersydd vekstprogram for tidligfase vekstbedrifter innen helse. For oss var det naturlig å søke samarbeid med klyngemedlemmer som EY i denne prosessen, og vi ser at EYs Amplifier vil fungere veldig godt som et komplimenterende tilbud til de aktivitetene vi jobber med.
  Therese Oppegaard
  Forretningsutvikler, Norwegian Smart Care Cluster
 • SoCentral

  SoCentral er en inkubator for samfunnsinnovasjon, som jobber med komplekse bærekraftsutfordringer. Sofie Furu – partner hos SoCentral – forteller at de er engasjerte i å knytte sammen startups med større aktører ute i samfunnet, slik at begge parter kan dra nytte av et samarbeid. Hos SoCentral er det over 225 medlemmer, som alle jobber med bærekraftsløsninger. Inkubatoren kobler dem opp mot hverandre, og opp mot eksterne ressurser. I tillegg driver SoCentral egne prosjekter der de finner samfunnsutfordringer, og samler alle som bør være en del av løsningen.

  Vi synes det er kjempespennende at EY åpner opp for samarbeid med eksisterende miljøer i økosystemet for å få inn de fremoverlente entreprenørene. Vi har fått plass til to selskaper fra vårt miljø, så lenge de kvalifiserer til de kravene EY har for deltakelse i EYs Amplifier. Vi har ønsket å gå inn i et samarbeid med EY fordi dere sitter på en større bredde i kompetanse, som vi ikke har. Det er viktig å anerkjenne at ulike selskaper og folk har kompetanse en selv ikke besitter. Startups trenger innsikt i corporate-sektoren og hvordan man kan drive en stor bedrift – dette er kompetanse EY sitter på. Det handler om å spille hverandre gode, og se hvordan vi kan lære av hverandre.
  Sofie Furu
  Partner, SoCentral
 • Guilty

  Guilty øker sannsynligheten for at innovative konsepter realiseres og blir en kommersiell suksess. Vi er en gjeng med engasjerte og nytenkende designere, utviklere og forretningsutviklere som hjelper startups og etablerte bedrifter med å bygge merkevarer og digitale løsninger. Vår spisskompetanse er visuell identitet, prototyper, MVPer, nettsider, apper og systemer.

  Vi digger å jobbe med nyskapning og folk som skal endre verden. Gjennom tidligere prosjekter som samarbeidspartner på design og tech, i tillegg til investeringer i selskaper har vi tatt risiko sammen med gründere og har tilegnet oss unik kompetanse rundt hva som fungerer og ikke. Denne kunnskapen er noe vi kan ta med oss inn til nye gründere. Som partner i EYs Amplifier på forretningsutvikling, design og teknologi vil vi kunne bidra til å øke sannsynligheten for at selskapene lykkes. Dette, sammen med EYs tunge fagkompetanse, tror vi vil bidra til at flere startups blir en kommersiell suksess.
  Morten Hovland
  Co-founder
 • Sølvrev

  Sølvrev er et prisvinnende produksjonsselskap i Oslo og Bergen som tilbyr alle former for filmproduksjon til markedsføring. Vi er kjent for effektive produksjoner og kommersiell teft. Hos oss går digital entusiasme og video-teknisk kompetanse hånd i hånd med gode idéer og smarte løsninger som vekker oppmerksomhet. Med lang erfaring og bred kompetanse følger vi bedrifter fra rådgivning, kreativ idé-prosess og produksjon til et ferdig sluttprodukt av høy kvalitet. Noen av Sølvrevs kunder er: Aurora, Tine, Fjordkraft, Sbanken, Fargerike, ATEA og Aker.

  Ved å samarbeide med EYs Amplifier får vi muligheten til å møte mange spennende mennesker og start-ups .Vår jobb fremover blir å lage videoinnhold som bidrar med å løfte disse frem i lyset og fortelle verden hvem de er, samt å gjøre flere oppmerksom på programmet. Som gründerbedrift selv, er det veldig gøy at et så stort selskap ønsker å ha oss med på laget, og vi gleder oss stort til fortsettelsen.
  Terje André Helgheim
  Founder

Kontakt oss

Forrige

Søk nå