Pressemelding

28 okt. 2022 Oslo, NO

Lov om bærekraftig finans forventes ikke å tre i kraft før i 2023

I 2021 vedtok Stortinget den såkalte EU-taksonomien, forespeilet å tre i kraft i løpet av høsten 2022. Nå ser det ut til at loven ikke vil tre i kraft før i 2023.

Pressekontakt
Frithjov Angel Nerby

PR- og kommunikasjonssjef, EY Norge

Skaper positiv endring gjennom strategisk kommunikasjon og gode historier. Bruker helst fritiden på kjøkkenet, med progrock på platespilleren.

Dan Jakob Wangen

Partner, Assurance, Climate Change and Sustainability Services, EYs Amplifier, EY Norge

Sivilingeniør med spesialisering i industriell økologi. Jobber på tvers av sektorer med fokus på hvordan vi kan skape endring ved teknisk forståelse sammen med et nyansert bilde av megatrender.

Martin Ranhoff

Senior Manager, Assurance, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Min lidenskap ligger i å etablere klare mål og målbare resultater for alle deler av bærekraftsagendaen. Finner balansen i friluftsliv og med familien.

I 2021 vedtok Stortinget den såkalte EU-taksonomien, forespeilet å tre i kraft i løpet av høsten 2022. Nå ser det ut til at loven ikke vil tre i kraft før i 2023.

Loven som gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norsk rett ble vedtatt av Stortinget i desember 2021. Nå forventer Finansdepartementet at loven først vil kunne tre i kraft i 2023 og ikke i 2022, som tidligere forespeilet.

Dette er kun en endring i dato for ikrafttredelse av loven, innholdet er det samme som det som ble vedtatt i 2021.

Bedre tid, men ingen hvilepute

Rapportering på EU-taksonomien er viktig informasjon for kapitalmarkedet og selskaper som opplever økt fokus på sin ESG-rapportering. Det vil være nyttig å komme i gang tidlig med prosessene for rapportering knyttet til EU-taksonomien, for å unngå større press på gjennomføring av rapporteringen.

«Selv om selskapene nå får litt bedre tid før lovverket trer i kraft er det ingen grunn til å legge alt forarbeidet i en skuff, 2023 er tross alt rett rundt hjørnet», sier Martin Ranhoff, Senior Manager i EYs Financial Accounting Advisory Services (FAAS).

For selskaper som ønsker ytterligere informasjon om EU-taksonomien, har Regjeringen opprettet en temaside som omhandler «Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet», der står det mye nyttig om EU-taksonomien.

Hvordan kan EY hjelpe?

Dersom du eller din bedrift trenger assistanse i å forberede dere på de nye rapporteringsstandardene er det fortsatt ikke for sent å få hjelp. Kontakt oss gjerne. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Dan Jakob Wangen
Rådgiver innen klima og bærekraft, Climate Change and Sustainability Services, EYs Amplifier, EY Norge
+47 477 53 718

Martin Ranhoff
Senior Manager - Financial Accounting Advisory Services (FAAS), EY Norge
+47 916 42 166