6 phút đọc 17 thg 12 2019
Grandfather engraving height of grandson on pillar house

Cách chúng tôi tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội

Tác giả EY Toàn cầu

Tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp đa ngành

6 phút đọc 17 thg 12 2019
Chủ đề liên quan Báo cáo toàn cầu

Hiển thị văn bản

Giá trị lâu dài cho xã hội được tạo ra không chỉ thông qua những gì chúng ta làm, mà còn ở cách chúng ta làm điều đó như thế nào.

Ở EY, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng những việc chúng ta làm hằng ngày sẽ giúp ích rất nhiều để tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội. Dịch vụ Kiểm toán và Bảo đảm của EY giúp nuôi dưỡng niềm tin vào thị trường vốn bằng cách cung cấp các dịch vụ kiểm toán chất lượng cao. Bên cạnh đó, cùng với tất cả các dịch vụ khác của EY, Dịch vụ Kiểm toán và Bảo đảm cũng xây dựng sự tin cậy, dù là trực tiếp thông qua công việc mà đội ngũ chuyên gia của EY làm hay gián tiếp thông qua những gì mà công việc đó giúp người khác đạt được. Đó là lý do tại sao trong tất cả bốn mảng dịch vụ đều có sự đầu tư đáng kể vào việc tuyển dụng, đào tạo và giữ chân những người có trình độ cao trong các chuyên ngành tương ứng của họ.

Người của EY cũng đóng góp tích cực cho lợi ích chung bằng cách giữ những vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh và trong các cộng đồng của họ với tư cách là thành viên của các hiệp hội nghề nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi cũng đóng góp  bằng cách làm việc với các tổ chức quy định tiêu chuẩn và tham gia các hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tin rằng kinh doanh đóng vai trò thúc đẩy hình thức tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm để mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, chứ không chỉ một vài người.

Khi chúng tôi đề ra mục đích của EY là Xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn vào năm 2013, với vai trò là một tổ chức, chúng tôi đã bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình để tập trung vào sự tiến bộ của tất cả các bên liên quan. Đó là lý do tại sao năm nay chúng tôi đã tham gia cùng với gần 200 CEO trong Hội nghị bàn tròn Kinh doanh để ký Tuyên bố Mục đích mới của Công ty nhằm khẳng định cam kết của chúng tôi với tất cả các bên liên quan. Việc ký Tuyên bố Mục đích của Công ty, cùng với hoạt động của chúng tôi trong Dự án Embankment cho Chủ nghĩa tư bản bao trùm (EPIC), chỉ là một số cách chúng tôi đang tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội nói chung.

Hand reaching fruit tree picking red apple
(Chapter breaker)
1

Chương 1

Chất lượng kiểm toán bền vững

Thực hiện kiểm toán chất lượng cao, nhất quán trên toàn cầu duy trì theo thời gian.

Dịch vụ Kiểm toán và Bảo đảm là trụ cột chính trong tổ chức của chúng tôi. Đây là dịch vụ lớn nhất hiện nay về mặt doanh thu và cả nhân sự và vẫn sẽ là mảng dịch vụ lớn nhất trong tương lai. Vai trò của đội ngũ kiểm toán viên EY là phục vụ lợi ích công và đem đến niềm tin cho thị trường vốn bằng cách cung cấp dịch vụ kiểm toán chất lượng cao. hương trình Chất lượng kiểm toán bền vững (SAQ) là cam kết của chúng tôi về thực hiện kiểm toán chất lượng cao, nhất quán trên toàn cầu được duy trì theo thời gian.

SAQ thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc giữ chất lượng kiểm toán luôn là trọng tâm chính trong hoạt động của công ty. Đó là yếu tố quan trọng nhất trong việc ra quyết định và cũng là thước đo chính cho uy tín nghề nghiệp của chúng tôi. Xin vui lòng đọc tài liệu SAQ của chúng tôi (pdf) để tìm hiểu thêm. Chúng tôi là những người tin tưởng mạnh mẽ vào mô hình đa ngành. Theo đó, các kỹ năng và kiến thức của con người EY trong các mảng dịch vụ khác tạo nên bề rộng và chiều sâu của các kỹ năng chuyên môn cũng như kinh nghiệm chuyên ngành cần thiết để thực hiện các cuộc kiểm toán phức tạp với chất lượng cao. Mô hình này cũng mang lại cho chúng tôi quy mô và nguồn lực để đầu tư vào các công nghệ tiên tiến đang định hình lại cách thức thu thập và phân tích thông tin.

Kiểm tra bên ngoài

Năm 2015, Diễn đàn Quốc tế của các Cơ quan Quản lý Kiểm toán Độc lập (IFIAR) đã đưa ra một thử thách đối với các mạng lưới kiểm toán toàn cầu - đó là kêu gọi các mạng lưới này thực hiện mục tiêu đến năm 2019 phải giảm đi 25% số lượng cuộc 'kiểm toán thiếu', hay còn được hiểu là những cuộc kiểm toán với ít nhất một phát hiện kiểm tra quan trọng, đối với các pháp nhân đại chúng được niêm yết. EY đã đạt được mục tiêu này vào năm 2019.

Kiểm tra nội bộ

Kiểm tra nội bộ cũng được thực hiện trên các cam kết kiểm toán mỗi năm. Lãnh đạo EY thực hiện chương trình Đánh giá Chất lượng Kiểm toán (AQR) hằng năm như là một yếu tố quan trọng để đánh giá hệ thống kiểm soát chất lượng ở cấp công ty thành viên, khu vực và toàn cầu. Các kết quả của quy trình AQR được tóm tắt trên toàn cầu (bao gồm cả Khu vực và Vùng), cùng với bất kỳ khu vực quan trọng nào trong đó kết quả cho chúng tôi biết rằng cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng. Dưới đây là kết quả của chúng tôi.

Women meeting questions notes office coffee
(Chapter breaker)
1

Chương 2

Bảo đảm chất lượng dịch vụ

Đảm bảo chất lượng của tất cả các dịch vụ của EY.

Một phương thức quan trọng để chúng tôi quản trị rủi ro và phục vụ lợi ích công là liên tục tìm cách cải thiện chất lượng trong tất cả các dịch vụ của EY. Điều này bao gồm và vượt ra ngoài chương trình SAQ. Trong tất cả các mảng dịch vụ, chúng tôi đầu tư vào tuyển dụng, đào tạo và giữ chân những người có trình độ cao trong các chuyên ngành tương ứng của họ. Chúng tôi cũng đầu tư vào các chức năng Chất lượng và chức năng Thực hành Chuyên nghiệp ở tất cả các khu vực địa lý để tư vấn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho người của EY cũng như để thực hiện các sáng kiến cải thiện chất lượng theo tiêu chuẩn cao một cách nhất quán trên toàn thế giới.

Các chức năng này tư vấn về cách thức giao tiếp, làm việc và tương tác với khách hàng theo thời gian thực và vận hành chương trình đánh giá chất lượng toàn cầu của chúng tôi. Chương trình này này tập trung đánh giá các hợp đồng kiểm toán về mặt chất lượng cũng như sự tuân thủ các chính sách và các chuẩn mực nghề nghiệp của EY. Chất lượng là mục tiêu chiến lược cơ bản đối với toàn bộ tổ chức EY. Chỉ tiêu chất lượng được đưa vào làm một trong sáu chỉ số đo kết quả hoạt động toàn cầu đối với các phó tổng giám đốc trong tất cả các dịch vụ của EY. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ các cơ quan quản lý và tổ chức quy định tiêu chuẩn trên toàn thế giới để thảo luận về công việc kinh doanh của EY, các xu hướng và các cơ hội mới để nâng cao chất lượng của nghề kiểm toán cũng như vai trò của kiểm toán viên EY trong đó.

Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của EY (pdf) là một bộ tiêu chuẩn rõ ràng cho quy tắc ứng xử trong kinh doanh. Nó đặt ra khuôn khổ đạo đức và hành vi để làm căn cứ cho các quyết định của chúng tôi mỗi ngày. Bộ Quy tắc này gắn chặt với các giá trị và niềm tin của chúng tôi và làm nền tảng chắc chắn cho tất cả những gì chúng tôi làm. Tính độc lập cũng là một phần không thể thiếu trong Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của EY. Mỗi người trong chúng tôi chịu trách nhiệm cho sự độc lập cá nhân riêng của chúng tôi và sự độc lập của EY. Chúng tôi lưu tâm đến lợi ích tài chính cá nhân của riêng mình và mối quan hệ của EY với khách hàng.

Woman working at computer server room
(Chapter breaker)
3

Chương 3

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro - cho phép tăng trưởng có trách nhiệm.

Đội ngũ chuyên gia quản trị rủi ro của EY làm việc trong toàn tổ chức để giúp xác định, theo dõi và quản trị rủi ro cũng như giúp cho các chuyên gia của EY thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ của họ một cách hiệu quả và hợp lý. Công tác quản trị rủi ro cũng cung cấp cho người của EY các quy trình, công cụ và kiến thức để nắm bắt đúng cơ hội; tập hợp đúng các đội ngũ chuyên gia và đem đến cho khách hàng của EY nhiều loại hình dịch vụ nhất, phù hợp với cam kết của EY về tính khách quan và tính độc lập.

Quản trị rủi ro củng cố các thông lệ kinh doanh bền vững, các mối quan hệ và sau cùng là giúp khách hàng đổi mới cũng như xây dựng giá trị và lòng tin với các bên liên quan thông qua các dịch vụ của EY. Một yếu tố quan trọng trong công tác giảm thiểu và quản trị rủi ro ở EY là bảo vệ dữ liệu và khung bảo mật thông tin. Chúng tôi bảo vệ tài sản thông tin, dữ liệu cá nhân và thông tin khách hàng trong suốt quá trình kiến tạo, truyền tải và lưu trữ của họ, phù hợp với các quy định của pháp luật cũng như các quy định và tiêu chuẩn nghề nghiệp hiện hành.

Tóm lược

Chúng tôi đem đến sự tin cậy và niềm tin vào thị trường vốn bằng cách thúc đẩy tính minh bạch, hỗ trợ sự ổn định tài chính và góp phần xây dựng sự tăng trưởng kinh tế bao trùm.

Về bài viết này

Tác giả EY Toàn cầu

Tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp đa ngành

Chủ đề liên quan Báo cáo toàn cầu
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)