Klimatické změny a energie

Náš pragmatický obchodní přístup pomáhá klientům reagovat na fyzická rizika změny klimatu a působit na nových trzích a v regulačních prostředích souvisejících s uhlíkem a obnovitelnou energií.

Nabídka specializovaných služeb EY

V dnešním prostředí již podniky nemohou ignorovat fyzické, tržní a regulační dopady změny klimatu. Organizace se v rámci celosvětového trendu snaží reagovat na rizika a příležitosti spojené s těmito dopady a také se zvyšuje očekávání v oblasti transparentnosti jak z regulovaného, tak neregulovaného podávání zpráv. 

Naše služby jsou navrženy tak, aby pomáhaly klientům:

 • oslovit příležitosti
 • řídit rizika
 • Snižovat náklady
 • zvýšit efektivitu provozu a výkonnosti

Naše týmy sdružují odborníky, kteří disponují zkušenostmi v oblasti strojírenství, vědy, obchodu, financí a provozu a hlubokým porozuměním ve vztahu ke konkrétním politickým a regulačním nástrojům. Kromě pomoci klientům reagovat na regulační a tržní faktory, jakož i na dopady změny klimatu na infrastrukturu a dodavatelské řetězce, jim mohou naše týmy pomoci těžit z příležitostí souvisejících s novými trhy s uhlíkem a faktory ve spojitosti s trhem obnovitelné energie. Mezi nabízené služby patří:

 • Poskytování strategického poradenství v oblasti změny klimatu, trhů s uhlíkem a obnovitelné energie
 • Poradenství při stanovování KPI a cílů souvisejících s klimatickými změnami
 • Pomoc klientům při vypočtení potenciálních dopadů trhů s uhlíkem na oceňování aktiv, včetně uhlíkových kreditů
 • Vývoj nebo hodnocení strategií a programů energetické optimalizace
 • Analýza proveditelnosti strategií obnovitelné energie nebo snižování emisí uhlíku
 • Vytváření nebo posuzování křivek mezních nákladů na snížení
 • Provádění monitorování a hodnocení energie
 • Posouzení emisí skleníkových plynů u produktů nebo služeb
 • Provedení hodnocení rizik a náchylnosti v oblasti klimatu
 • Vývoj adaptačních strategií a procesů
 • Provádění politik v oblasti změny klimatu a energie z obnovitelných zdrojů a hodnocení programů pro veřejný a soukromý sektor
 • Poradenství v oblasti rozvoje zelených dluhopisů, včetně kritérií a struktury dluhopisů
 • Návrhy nebo poradenství v oblasti systémů řízení skleníkových plynů a zásob energie

Ať už jste v procesu kdekoli, můžeme vám pomoci identifikovat konkurenční výhody, najít provozní efektivitu a snížit rizika spojená se změnou klimatu. 

 

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.