Global Business Services

Poradenství v oblasti Global Business Services (GBS) se vyvinulo z někdejších sdílených služeb a outsourcingu podnikových procesů, tedy z poradenství zaměřeného na zvyšování efektivity podnikových procesů a na snižování nákladů. Je to klíčový pilíř digitální strategie, která společnostem pomáhá orientovat se v dnešní transformační době. 

Nabídka specializovaných služeb EY

V důsledku prudkého technologického rozvoje a nejistoty na trhu jsou dnes obchodní společnosti i jiné organizace, bez ohledu na svou velikost nebo na odvětví, ve kterém působí, vystaveny disruptivním změnám. Na trhu se objevují noví hráči s novými podnikatelskými modely a někdy přepisují pravidla prakticky přes noc.

Transformace jako nutná reakce na disruptivní trendy

Digitalizace od organizací vyžaduje, aby v nejbližší budoucnosti transformovaly svůj podnikatelský model. Transformace ovšem není možná bez koncepčních znalostí plánování a implementace takových projektů. Generální ředitelé dnes stojí před klíčovou otázkou, jakou zvolit strategii digitalizace a jak zavést optimální provozní model, který jim pomůže maximalizovat příležitosti digitálního věku.

V čem je přínos Global Business Services

Poradenství v oblasti Global Business Services (GBS) se zaměřuje na vytváření digitalizovaných, na zákazníka orientovaných toků procesů napříč jednotlivými funkcemi i geografickými regiony.  Důležitým prvkem GBS jsou provozní jednotky, které jsou řízené globálně a nezávisle na tradičních podnikatelských jednotkách. Inovace má GBS přímo ve své DNA. Moderní technologie řízené GBS mohou významně posílit výkonnost organizace. Přitom jsou provozní jednotky GBS organizačně štíhlé, efektivní a konkurenceschopné z hlediska nákladů.

Klienti EY se přesvědčili, že GBS může být významným přínosem v následujících oblastech:

  • Organizačně štíhlejší a nákladově efektivnější provoz: Díky úsporám z rozsahu, automatizaci a pracovní arbitráži (tj. přesouvání pracovních míst do regionů s nižšími osobními náklady) jsou výsledkem GBS efektivnější procesy, konzistentní data a optimalizovaná struktura nákladů.
  • Flexibilnější provozní platforma: U podpůrných funkcí GBS umožňuje nastavit flexibilnější model poskytování služeb, který s sebou přináší provozní i strategické výhody, například při integraci subjektů nově pořízených v rámci fúze nebo akvizice.
  • Digitalizace celé organizace: GBS má potenciál být motorem digitální transformace celé organizace. Důvod je jednoduchý: GBS zná lépe jednotlivé podnikové procesy, spravuje více dat a využívá více technologií než kterékoli jiné oddělení.Má tudíž ty nejlepší předpoklady pro poskytování podpory při zavádění nových technologií, jako je inteligentní automatizace, zpracování přirozeného jazyka, blockchain nebo analýza dat, a při vytváření plně automatizovaných a transparentních řetězců end-to-end procesů. GBS je strategická sázka na digitální podnikatelské modely, které mohou i v digitálním věku zajistit udržitelný růst v digitálním věku.
  • Zkvalitnění zákaznické zkušenosti:Díky dokonalé znalosti poskytovaných služeb, schopnosti rychle reagovat, dostupnosti a vlastnictví klíčových klientských dat GBS pomáhá podnikům víc se přiblížit jejich zákazníkům a nabídnout jim výjimečnou zákaznickou zkušenost.

Jak vám GBS pomůže řešit současné i budoucí výzvy?

Šéfové podniků se dnes potýkají se světem, který je nestabilnější a složitější než kdy v minulosti. Digitální věk vyžaduje větší flexibilitu, vyšší rychlost a zcela odlišný soubor osobních dovedností. Právě v této době, kdy mnohé pracovní pozice zastarávají a obchodní modely procházejí zásadní změnou, vám flexibilní, plně digitalizovaná a na zákazníka zaměřená inteligentní GBS funkce pomůže k prosperitě v digitálním věku.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.